JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.EKSPEDITORS


Kods: 4131 01


Darba saturs:
Ekspeditors pieņem preces pārvadāšanai, seko līdzi to iekraušanai un izkraušanai no transporta līdzekļa. Viņš izstrādā preču pārvadāšanas maršrutu un nogādā tās klientiem, kā arī noformē ar preču pārvadāšanu saistītos dokumentus. Ekspeditors saņem preču pavaddokumentus, kuros norādīts preču daudzums, kas jānogādā klientiem uz noteiktām adresēm. Viņš piedalās preču kraušanas procesā: skatās, vai iekrauto preču daudzums sakrīt ar pavaddokumentos norādīto daudzumu. Ekspeditors arī uzmana, lai preces tiktu sakrautas kārtīgi, kā arī nostiprinātas ar siksnām vai citiem palīglīdzekļiem tā, lai transportēšanas laikā nesagāztos un netiktu bojātas. Dažkārt ekspeditors preces mašīnās krauj pats. Ekspeditors nereti arī izstrādā braukšanas maršrutus. Viņš, vadoties pēc pilsētas vai rajonu kartes, raugās, lai maršruts būtu pēc iespējas ātrāk un loģiskāk izbraucams un lai noteiktā laikā varētu izvadāt pēc iespējas vairāk kravu, kā arī neveikt liekus pārbraucienus. Ekspeditors nogādā preces klientiem un piedalās preču izkraušanas procesā, kura laikā skaita izkrauto preču daudzumu – tam jāsakrīt ar pavaddokumentos norādīto. Viņš dod klientam parakstīt preču pavaddokumentus, vienu eksemplāru atstāj klientam un otru patur sev. Darba dienas vakarā pavaddokumentu otros eksemplārus viņš nodod savas darbavietas atbildīgajai personai (tā var būt, piemēram, grāmatvede vai transporta dispečers).


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ekspeditors darbā lieto transporta līdzekļus, pilsētas vai rajona kartes un tālruni. Ekspeditors strādā ar preču pavaddokumentiem (piemēram, rēķiniem un pavadzīmēm). Ekspeditoram var būt speciāls darba apģērbs ar sava uzņēmuma logo.


Darba apstākļi:
Ekspeditors pārsvarā strādā ārpus telpām, lielāko darba dienas daļu pavadot transporta līdzeklī, kā arī biroja tipa telpās, lai saņemtu kārtējo darba uzdevumu, noformētu dokumentus vai noliktavās, kamēr pieņem vai nodod preci. Ekspeditors strādā astoņas darba stundas dienā, reizumis, īpašu kravu pieņemšanā vai noformēšanā vai, ja konkrētajā dienā jāizvadā daudz preču, nākas strādāt arī vakaros vai brīvdienās. Darbs var būt saistīts ar bīstamu preču (piemēram, ķimikāliju) pārvadāšanu, kā arī stresa situācijām (piemēram, lielu darba apjomu, kas jāizpilda neilgā laikā).


Darba iespējas:
Ekspeditors var strādāt ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, sadzīves pakalpojumu uzņēmumos, firmās, kuru darbība ir saistīta ar preču vai izejvielu transportēšanu, iepakošanu, šķirošanu, komplektēšanu vai uzglabāšanu. Viņš var papildus strādāt arī kā šoferis dažādos uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama pamatizglītība, arodizglītība, vidējā vai profesionālā vidējā izglītība un attiecīgas kategorijas (atkarībā no transporta līdzekļa veida) vadītāja apliecība. Ja ekspeditors pārvadā bīstamas preces (piemēram, ķimikālijas), tad nepieciešams iziet kursus par bīstamo preču pārvadāšanu un iegūt attiecīgu licenci.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 600 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no darba apjoma un uzņēmuma veida (lielā uzņēmumā atalgojums var būt augstāks).


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi kādreiz pēc iepriekš sastādīta saraksta pārbaudījis līdzi ņemamās lietas pārgājienam vai ekskursijai? Vai tu mēdz veikt darbus uzmanīgi un rūpīgi, ar apdomu? Vai tev nesagādā grūtības lasīt un izprast kartes un diagrammas? Ekspeditora profesijā būtiska ir spēja strādāt precīzi, pieņemt lēmumus un risināt problēmas, kā arī spēja strādāt saspringtā režīmā. Šo īpašību attīstību veicinās, piemēram, laivu brauciena vai pārgājiena organizatora lomas uzņemšanās, katram komandas biedram nosakot viņa pienākumus, izstrādājot ceļojuma maršrutu, aprēķinot tā garumu un to, cik laika būs nepieciešams, lai to veiktu. Kā arī trenējoties pārgājienā nepieciešamās lietas sadalīt vai izvietot līdzvērtīgi katram no pārgājiena dalībniekiem. Ļoti svarīga ir laba transporta līdzekļu vadīšanas prasme. Sasniedzot 18 gadu vecumu, var iegūt auto vadīšanas tiesības, savukārt no 14 gadu vecuma – mazlitrāžas mototransporta (mopēda) vadīšanas tiesības – jo ātrāk sāksi braukt, jo ātrāk iegūsi pieredzi! Ja brauc uz nepazīstamu vietu – iegaumē ceļu! Mācoties orientēties ielu un autoceļu tīklā, var trenēt topogrāfisko - telpisko iztēli. Kontaktējoties ar klientiem, noderēs arī labas saskarsmes spējas, ko veicinās dalība grupu darbā, skolas projektu realizēšanā. Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, ģeometrija, ģeogrāfija.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

KRAVAS NOFORMĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

auto vadīšana maršrutu izstrāde
darbs ar biežiem pārbraucieniem, atrašanos ceļā preču piegādes un saņemšanas organizēšana
noteikta, sistematizēta kārtība praktisks darbs
man uzticēto mantu drošība darbs ar dokumentiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

stabilitāte pacietība pārliecinātība
disciplinētība materiālisms* neatlaidība
izturība darbīgums enerģiskums
tiešums saimnieciskums izlēmība
praktiskums godīgums uzņēmība
pielāgošanās spēja kārtīgums sabiedriskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem padarīt iecerētos darbus plānotajā laikā
konstruktīvi risināt konfliktus ātri orientēties lielā mantu/datu apjomā
izstrādāt preču pārvadājumu maršrutus orientēties autoceļu kartēs
kārtot lietišķo dokumentāciju, noformēt preču pavaddokumentus patstāvīgi veikt automašīnu apkopi un sīkus remontdarbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv