JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS INŽENIERIS


Kods: 2141 09


Darba saturs:
Satiksmes organizācijas inženieris risina visus ar satiksmes organizāciju un satiksmes drošību saistītos jautājumus.

Viņš analizē ceļa projekta risinājumus un dokumentāciju, nosaka un pēta iespējamos ceļa bīstamos posmus un krustojumus, apkopo un izvērtē ceļu satiksmes negadījumu datus. Satiksmes organizācijas inženieris kontrolē satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (piemēram, ceļa zīmju, luksoforu, signālstabiņu, atvairbarjeru, „gulošo policistu”, dažādu norobežojošu barjeru) uzstādīšanu. Viņš arī plāno un vada dažādus projektus, kas paredz satiksmes drošības palielināšanu, piemēram, izstrādā plānu rotācijas apļu izveidei ceļu krustojumos, ceļu apgaismojuma, divlīmeņu gājēju pāreju, velosipēdistu celiņu ierīkošanai.

Nākotnē, satiksmei kļūstot arvien intensīvākai un Latvijā ieviešot tā sauktās inteliģentās satiksmes organizācijas metodes, satiksmes organizācijas inženiera pienākumos ietilps satiksmes plūsmas ātruma un virziena organizēšana, izmantojot uz ceļa uzstādītas videonovērošanas kameras un no attāluma vadāmas ceļa zīmes.

Satiksmes organizācijas inženieris nereti piedalās ceļu, tiltu un citu transportbūvju projektēšanā, būvprojektu vadīšanā un būvniecības un ekspluatācijas (izmantošanas) procesa plānošanā un uzraudzībā. Viņš pārbauda projekta dokumentāciju, plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kartību. Viņš dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi, seko, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros.

Satiksmes organizācijas inženieris var veikt arī zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas inženierzinātņu teorijas un metodes.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Satiksmes organizācijas inženieris darbā lieto datoru un speciālas projektēšanas programmas (piemēram, Autocad, Microstation, MS Visio). Tā kā darbs daļēji norit uz dažādiem ceļiem un to būvēs, viņš ikdienā izmanto arī automašīnu.


Darba apstākļi:
Satiksmes organizācijas inženiera darbs tiek veikts gan biroja tipa telpās, gan ārpus tām. Daudz laika tiek pavadīts, apsekojot ceļus, remontdarbu vietas, kā arī rekonstrukcijas objektus, kur tiek pārbaudīts, vai darbi notiek atbilstoši izstrādātajam projektam un normatīvajiem dokumentiem. Satiksmes organizācijas inženieris strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Satiksmes organizācijas inženieris var strādāt satiksmes drošības organizācijās, ceļu projektēšanas un būvuzņēmumos, ar satiksmes organizāciju saistītās valsts institūcijās un arī kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība transportbūvēs. Mācību ilgums 4,5 gadi. Ja satiksmes organizācijas inženieris vēlas strādāt kā pašnodarbinātais ceļu projektēšanā vai būvniecībā, nepieciešams iegūt sertifikātu, kas apliecina attiecīgo kvalifikāciju.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 800 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no darba pieredzes un iegūtās izglītības.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē satiksmes drošība, automašīnas un to ekspluatācija? Vai, esot autotransportā, pievērs uzmanību satiksmes regulēšanas principiem? Vai tev sniegtu gandarījumu apziņa, ka ar savu darbu spēj satiksmes dalībnieku (vadītāju un gājēju) ikdienu padarīt drošāku un ērtāku?

Rast pirmo priekšstatu par satiksmes organizāciju var, apgūstot ceļu satiksmes noteikumus un iegūstot autovadītāja apliecību.

Satiksmes organizācijas inženiera profesijā būtiski ir spēt strādāt ar dažādu un lielu informācijas apjomu, tādēļ būtiski ir trenēt atmiņu, attīstīt spēju sakārtot informāciju un to strukturēt, analizēt un paredzēt tās attīstību. Šīs iemaņas veiksmīgi var izkopt, spēlējot loģikas spēles, šahu, stratēģijas spēles un risinot atjautības uzdevumus, kā arī, sekojot politiskām un ekonomiskām norisēm valstī, izvirzot notikumu virzības prognozes un vēlāk tās salīdzinot ar patieso notikumu gaitu. Šādi gūtas iemaņas palīdzēs arī rast jaunas idejas satiksmes drošības pilnveidošanai, kad būsi jau profesionālis.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, tehniskā grafika, loģika un informātika.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

CEĻU BŪVINŽENIERIS

CEĻU PROJEKTĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

transporta plūsmas organizēšana prāta spēles, atjautības uzdevumi, kas attīsta stratēģisko domāšanu, erudīciju
ceļu video novērošanas ierīču efektivitāte projektēšanas datorprogrammām
drošas satiksmes principi analītisks darbs
ceļu būve matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums racionalitāte*** lietišķums
komplicētība * rezervētība pacietība
kritiskums kārtīgums neatlaidība
zinātkāre disciplinētība stabilitāte
neatkarība apdomīgums uzņēmība
sistemātiskums ** precizitāte mērķtiecība

* komplicētība - spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk, komplicētāk un sarežģītāk

**sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem mobilizēt sevi atbildīgam un augstas precizitātes darbam
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu izstrādāt drošas satiksmes ieteikumus
izvērtēt ceļu satiksmes negadījumu datus vadīt automašīnu
strukturēti paust savu domu mutiski un rakstiski veikt lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv