JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ZEMES RACĒJU UN TIEM LĪDZĪGU MAŠĪNU OPERATORI


Kods: 8332


Darba saturs:
Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operators vada, uzrauga un apkalpo ekskavatorus, greiderus ar kustīgiem kausiem zemes, klintāju, smilšu, kūdras un citu iežu rakšanai, kā arī ēku, būvju un citu objektu graušanai, būvmateriālu un būvgružu pārvietošanai. Tāpat viņš vada mašīnas, kas rok tranšejas kanalizācijai, drenāžai, ūdensvadiem, naftas, gāzes vai citiem cauruļvadiem, tehniku, kas dzen zemē koka, betona vai tērauda pāļus un rievsienas, kā arī mašīnas, kas nolīdzina grunts virsmu, būvējot ietves, asfaltētus vai tamlīdzīgus ceļus.

Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operators strādā uz lauka vai būvdarbu norises vietā, kur, saņemot darba vadītāja norādījumus par veicamajiem darbiem, vai nu rok tranšejas, kurās paredzēts guldīt, piemēram, cauruļvadus, komunikācijas, vai veido padziļinājumus ēkas pamatu ielikšanai, tāpat viņš izstrādā karjerus, pārvietojot, smiltis, granti, dolomītu un citus iežus, kā arī veic materiālu transportēšanu no vienas vietas uz citu, to iekraušanu kravas mašīnās.

Atkarībā no paredzamā uzdevuma specifikas zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operators izvēlas piemērotākos darba paņēmienus un tehnisko aprīkojumu dotā darba izpildei, piemēram, ja paredzēts pārvietot mālainu augsni, piemēro citu rakšanas kausu nekā, ja būtu jārok kūdra. Viņš arī sagatavo mašīnas darbam un, ja nepieciešams, pievieno tām vajadzīgo papildaprīkojumu, piemēram, urbi, zāģi. Darba izpildes laikā viņš seko līdzi un kontrolē darba norisi, piemēram, ja tiek urbta noteikta tipa augsne, tad urbšana notiek ar sagaidāmu ātrumu, ja šīs ātrums mainās, tas var liecināt par zemē esošu šķērsli, grunts tipa izmaiņu vai salūzušu urbi, tad zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operators lemj par turpmāko rīcību - darbu izpildes metodikas (veidu, kā veikt konkrēto darbu) vai papildaprīkojuma maiņu.

Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operators regulāri apkopj darbā izmantojamo tehniku un mehānismus, pārliecinās vai tie ir lietošanas kārtībā un atbilst tehniskajām normām. Viņi arī paši veic zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu sīkus remontus un regulēšanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori galvenokārt darbā izmanto mašīnas, kuras viņi vada. Viņi lieto arī dažādas pievienojamās palīgierīces un uzkabes līdzekļus, kā arī tehnikas pozicionēšanas un vadīšanas sistēmas.


Darba apstākļi:
Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori strādā galvenokārt laukā, atrodoties mašīnas kabīnē. Darbs tiek veikts gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, neatkarīgi no gadalaika un laika apstākļiem. Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori strādā astoņu stundu darba dienu, nereti saskaņā ar iepriekš noteiktu darba grafiku arī vakaros un brīvdienās. Tāpat, izmantojot labvēlīgus laika apstākļus, var nākties strādāt virsstundas. Ja darbs noris vaļējā kabīnē, šīs profesijas pārstāvji ir pakļauti apkārtējās vides iedarbībai (vējam, lietum, saulei). Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori lieto arī sezonai piemērotu mitrumizturīgu apģērbu un speciālus zābakus, kā arī, kad nepieciešams, dzirdes aizsarglīdzekļus, īpašus cimdus un aizsargķiveri.


Darba iespējas:
Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori var strādāt gan privātuzņēmumos, gan valsts vai pašvaldību iestādēs un arī kā pašnodarbinātie.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība (mācību ilgums 2 – 3 gadi) vai profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) ar tehniku saistītā specialitātē.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 600 LVL.
Atalgojums atkarīgs no strādājošā pieredzes, darbā izmantojamās tehnikas un darba specifikas, kā arī no operatora profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patiktu darbs ar dažādu tehniku? Vai esi rūpīgs un precīzs tev uzdoto darbu izpildē? Vai esi fiziski izturīgs?

Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatoru darbā ļoti svarīga ir laba izpratne par dažādu veidu tehniku un tās darbības principiem. Šādas zināšanas un iemaņas, kā arī priekšstatu par šīs profesijas specifiku var gūt, palīdzot dažādu remontdarbu veikšanā, kādā mehanizācijas vai remontdarbnīcā, kā arī piedaloties ar tehniku saistītos interešu pulciņos, piemēram, motosportā, kartingā.

Šajā profesijā nozīmīgo fizisko izturību, attīstīs sporta nodarbības un fiziskas aktivitātes arī ikdienā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, mājsaimniecība un sports.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

ZEMES RACĒJU UN TIEM LĪDZĪGU MAŠĪNU OPERATORI

AUTOKRĀVĒJU OPERATORI

AUTOCELTŅU UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

zemes rakšanas mašīnas, tehnika praktisks darbs
autotehnikas darbības principi, ekspluatācijas noteikumi tehnikas pozicionēšanas un vadīšanas sistēmas
darbs āra apstākļos darbs ar instrumentiem, tehnikas remonts
darbs ar mehāniskām ierīcēm matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

stabilitāte pacietība pārliecinātība
saimnieciskums materiālisms* neatlaidība
izturība darbīgums centība
lietišķums disciplinētība izlēmība
praktiskums piesardzība izpildīgums
pielāgošanās spēja kārtīgums rūpīgums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar zemes rakšanas mašīnām vadīt iekārtas, kas piedalās ceļu būvē, līdzinot grunti
ievērot precizitāti uzticēto darbu izpildē ievērot drošības tehnikas noteikumus
mobilizēt sevi intensīvam darbam līdz iecerētā rezultāta sasniegšanai izvēlēties piemērotākos darba paņēmienus un tehnisko aprīkojumu darba izpildei
izstrādāt karjerus, veidot padziļinājumus ēku pamatu būvniecībai patstāvīgi veikt mašīnu tehnisko apkopi un sīkus remontdarbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv