JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU, MEHĀNISMU UN IEKĀRTU OPERATORI


Kods: 8331


Darba saturs:
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operators vada un apkalpo traktorus, pašgājējarklus, sējmašīnas un kombainus, kā arī mežsaimniecības mašīnas, mehānismus un iekārtas, piemēram, meža traktorus, krūmgriežus, motorzāģus, lai atvieglotu un paātrinātu darbus lauksaimniecībā un/vai mežā. Viņi rūpējas, lai šie darbi noritētu droši un, nepakļaujot briesmām cilvēkus vai materiālās vērtības.

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori strādā kā kombaina operatori, kuļmašīnas operatori, kūlīšu sējēja operatori, lauksaimniecības mašīnu operatori, mežsaimniecības mašīnu operatori, baļķvedēja vadītāji, traktora vadītāji, traktortehnikas vadītāji un mežizstrādes tehnikas vadītāji.

Operatori, kas apkalpo lauksaimniecības mašīnas, mehānismus un iekārtas, darbu pamatā veic uz lauka, apstrādājot zemi, sējot, stādot, apkopojot vai novācot lauksaimniecības produktus. Tā kā darbu dažādība ir ļoti liela, šiem speciālistiem uzdevuma veikšanā jāizmanto zināšanas gan par tehniku, ar kuru viņi veic darbu, gan arī par zemi vai kūltūraugiem, kas tiek apstrādāti.

Operatori, kas apkalpo mežsaimniecības mašīnas, mehānismus un iekārtas, strādā mežā, savācot mežā sagatavotus kokmateriālus un izvedot tos uz krautuvēm, apstrādājot cirsmas, iekopjot jaunaudzes. Arī šeit darbs ir ļoti daudzveidīgs, kas prasa zināšanas gan par tehnikas iespējām un ierobežojumiem, gan par meža izciršanas, kopšanas un uzturēšanas principiem.

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, izvēlas piemērotāko tehniku un tehniskos palīglīdzekļus, kā arī darba paņēmienus katra konkrētā uzdevuma izpildei un ir atbildīgi par darba norisi un rezultātiem.

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori sagatavo iekārtas darbam, kā arī veic sīkus lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu remontus, tehnisko apkopi, regulēšanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori galvenokārt darbā izmanto lauksaimniecības vai mežsaimniecības mašīnas, kuras viņi vada. Viņi lieto arī dažādas pievienojamās palīgierīces (ecēšas, arkli, kultivatori, smalcinātāji, sējēji, zāģi, asmeņi, satvērēji), kā arī tehnikas pozicionēšanas un vadīšanas sistēmas. Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori lieto arī sezonai piemērotu mitrumizturīgu apģērbu un speciālus zābakus, kā arī, kad nepieciešams, dzirdes aizsarglīdzekļus, īpašus cimdus un aizsargķiveri.


Darba apstākļi:
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori strādā galvenokārt laukā vai mežā, atrodoties mašīnas kabīnē. Darbs ar lauksaimniecības tehniku pamatā norit apstākļos, kad ārējā vides temperatūra ir virs 00C, savukārt ar mežsaimniecības tehniku bieži tiek strādāts ziemā, kad ārējās vides temperatūra ir zem 00C. Viņi strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr bieži vien, izmantojot labvēlīgus laika apstākļus, var nākties strādāt virsstundas. Ja darbs noris vaļējā kabīnē, šīs profesijas pārstāvji ir pakļauti apkārtējās vides iedarbībai (vējam, lietum, saulei).


Darba iespējas:
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori var strādāt gan privātuzņēmumos, gan valsts vai pašvaldību iestādēs un arī kā pašnodarbinātie.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība (mācību ilgums 2 – 3 gadi) vai profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) ar tehniku saistītā specialitātē.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 600 LVL.
Atalgojums atkarīgs no strādājošā pieredzes un profesionalitātes, kā arī darbā izmantojamās tehnikas un darba specifikas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista tehnika? Vai tev patīk lauksaimniecība? Vai patīk uzturēties mežā? Vai esi fiziski izturīgs?

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatoru darbā ļoti svarīga ir laba izpratne par dažādu veidu tehniku un tās darbības principiem. Šādas zināšanas un iemaņas, kā arī priekšstatu par šīs profesijas specifiku var gūt, palīdzot dažādu remontdarbu veikšanā, kādā mehanizācijas vai remontdarbnīcā, kā arī piedaloties ar tehniku saistītos interešu pulciņos, piemēram, motosportā, kartingā. Bieži vien šīs profesijas pārstāvji ar lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnām pārvietojas arī pa koplietošanas ceļiem, tāpēc svarīgi ir apgūt ceļu satiksmes noteikumus un vēlāk iegūt autovadītāja apliecību.

Šajā profesijā nozīmīgo fizisko izturību, attīstīs sporta nodarbības un fiziskas aktivitātes arī ikdienā

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, mājsaimniecība un sports.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

AUTOCELTŅU UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

ZEMES RACĒJU UN TIEM LĪDZĪGU MAŠĪNU OPERATORI

AUTOKRĀVĒJU OPERATORI

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas un iekārtas lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas darbības principi, ekspluatācijas noteikumi
lauku, meža darbi darbs ar mehāniskām ierīcēm, to remonts
darbs āra apstākļos praktisks darbs
lauksaimniecība, mežsaimniecība matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

stabilitāte pacietība pašapziņa
darbīgums materiālisms* neatlaidība
izturība piesardzība centība
vērīgums disciplinētība izlēmība
praktiskums saimnieciskums lietišķums
kritiskums kārtīgums rūpīgums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārzināt lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbus mobilizēt sevi intensīvam darbam līdz iecerētā rezultāta sasniegšanai
izvēlēties darba izpildei piemērotāko tehniku un darba paņēmienus ievērot drošības tehnikas noteikumus
veikt noteiktus lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbus vadīt lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas, iekārtas
ievērot precizitāti uzticēto darbu izpildē patstāvīgi veikt mašīnu tehnisko apkopi un sīkus remontdarbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv