JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SAUSZEMES MOTORU UN MAŠĪNU/ MEHĀNIKAS INŽENIERIS


Kods: 2145 26


Darba saturs:
Sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženieris projektē, izgatavo, pārbauda darbā, kā arī remontē un tehniski apkopj visa veida sauszemes transportlīdzekļus un mehānismus. Sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženieri veic dažādus teorētiskos slodžu aprēķinus, simulē iekārtu darbību (atdarina, lai noteiktu, vai iekārtas funkcionē kā nākas), nosaka dažādu bojājumu un nedarbošanās cēloņus, kā arī komplektē šīs iekārtas un uzrauga to darbību.

Projektēšanas grupās sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženieri strādā ar tehniskajiem aprēķiniem, uz papīra un datorā aprēķinot iespējamos mehānismu veidus, to izmērus, materiālus, no kā tos izgatavot, drošības un kvalitātes kritērijus. Viņu darba rezultāts ir visdažādāko mehānismu rasējumi un skices, ko pēc tam izmanto, ražojot konkrētās mašīnas. Šādus sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženierus sauc arī par konstruktoriem.

Ražošanā (rūpnīcā, dažādās darbnīcās) sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženieri rūpējas, lai tas, ko izstrādājuši konstruktori, tiktu veiksmīgi saražots. Sākotnēji viņi izgatavo prototipu (pirmo paraugu), pārbauda to darbībā, atklāj un novērš nepilnības. Pēc prototipa izstrādes viņi seko līdzi konkrēto mehānismu sērijveida ražošanai, uzrauga to un pilnveido. Šādus sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženierus sauc arī par ražošanas inženieriem.

Mašīnu ekspluatācijā (izmantošanā) sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženieri rūpējas par mašīnu/mehānismu drošu darbību. Viņi organizē mašīnu/mehānismu dažādas tehniskās apkopes, remontus, kā arī piedalās to tirdzniecībā kā konsultanti. Vajadzības gadījumā viņi nosaka šo mašīnu/mehānismu bojājumus, to cēloņus un meklē izdevīgākos risinājumus to novēršanai. Sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženieri sniedz arī konsultācijas mašīnu/mehānismu lietotājiem par to pareizu darbību. Viņi analizē dažādas standarta un nestandarta situācijas un izdarītos secinājumu pielieto, lai sekmīgāk izmantotu attiecīgās mašīnas/mehānismus. Šādus sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženierus sauc arī par ekspluatācijas inženieriem, citos gadījumos – arī par mašīnu/mehānismu ekspertiem.

Latvijā sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženierus visvairāk var sastapt autoservisa uzņēmumos, kur viņi konsultē tehniķus par pareizām auto apkopšanas metodēm, uzrauga tehniķu darbu, sniedz priekšlikumus servisa vadībai par dažādu metožu ieviešanu praksē, kā arī personīgi iesaistās netipisku bojājumu izzināšanā un analīzē, kā arī seku novēršanā (remontā).


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženieri darbā lieto datoru, speciālas datorprogrammas, ploteri, kā arī biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri. Strādājot mašīnu/mehānismu ražošanas un ekspluatācijas jomā, viņi lieto visdažādākos mērinstrumentus, lai noteiktu mašīnu/mehānismu tehnisko stāvokli, piemēram, voltmetru, osciologrāfu, elektrisko signālu testeri.


Darba apstākļi:
Darba vide būs atkarīga no sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženiera specializācijas, tās var būt biroja tipa telpas, darbnīcas, norobežots kabinets ražošanas telpās, serviss. Viņš pamatā strādā astoņu stundu darba dienu, bet var būt gadījumi, kad jāstrādā arī brīvdienās vai virsstundas (piemēram, ārkārtas situācijās, kad notikusi kāda tehniska avārija). Personīgai darba drošībai viņš lieto speciālu aizsargtērpu, aizsargķiveri, īpašas brilles un cimdus.


Darba iespējas:
Sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženieris var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbinātais. Viņš var strādāt projektēšanas birojos, mašīnbūves ražošanas uzņēmumos, arī būvniecības, transporta nozares, tirdzniecības uzņēmumos, tehniskās apkalpes dienestos, zinātniskajos institūtos, dažādās valsts kontroles iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība mašīnbūvē. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 3000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no pieredzes, nozares un darba specifikas, kā arī no profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē tehniskās zinātnes? Vai tevi saista dažādu mehānismu izzināšana? Vai tevi aizrauj modelēšana, darbi, kas prasa precizitāti un rūpību? Vai esi kādreiz nodarbojies ar kādu nelielu mehānismu izgatavošanu? Vai tev piemīt labas novērošanas un salīdzināšanas spējas?

Sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas inženiera profesijā visbūtiskākās īpašības ir pacietība un precizitāte, vērība pret detaļām un lietu izpratne kopumā. Tās var attīstīt, izgatavojot dažādus modeļus, piemēram, auto, pilsētu modeļus, lidmodeļus, apgūstot dažādu mehānismu uzbūvi un darbības principus. Svarīga ir arī radoša domāšana un spēja ilgstoši koncentrēties, ko var veicināt zīmējot un rasējot.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika, ķīmija, fizika, tehniskā grafika un mājsaimniecība.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

LAUKSAIMNIECĪBAS /MEHĀNIKAS INŽENIERIS

RŪPNIECISKO MAŠĪNU UN DARBARĪKU/MEHĀNIKAS INŽENIERIS

APSILDES, VENTILĀCIJAS UN SALDĒŠANAS IEKĀRTU TEHNIĶIS

MEHATRONIKAS INŽENIERIS

MOTORU INŽENIERIS

AERONAUTIKAS/MEHĀNIKAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sauszemes transporta līdzekļi inženiertehniskās zinātnes
mehānisku iekārtu darbības principi analītisks darbs un praktiskā darba iemaņas
tehnisku ierīču un mehānismu konstruēšana sauszemes transportlīdzekļu un mehānismu izgatavošana, ekspluatācija un apkope
darbs ražošanā matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte kritiskums
praktiskums zinātkāre uzņēmība
sistemātiskums* saimnieciskums stabilitāte
neatlaidība pacietība izlēmība
patstāvība kārtīgums sabiedriskums
disciplinētība racionalitāte** enerģiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem koordinēt cilvēku darbu
projektēt sauszemes transportlīdzekļus un mehānismus regulāri pārbaudīt un uzturēt darba kārtībā uzticētās tehniskās ierīces un aparatūru
konstruktīvi argumentēt savu viedokli strādāt ar speciālām datorprogrammām
skicēt, rasēt strādāt ar tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv