JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VILCIENA VADĪTĀJS


Kods: 8311 03


Darba saturs:
Vilciena vadītājs vada pasažieru un kravas vilcienus un rūpējas par to, lai to kustība noritētu droši.

Galvenais vilciena vadītāja darba pienākums ir vadīt lokomotīvi vai motorvagonu ritošo sastāvu, kas velk vilciena vagonus, ievērojot vilciena kustības grafiku un stingri izpildot dzelzceļa drošības prasības, kā arī vilcienu dispečera un stacijas dežuranta rīkojumus un norādījumus. Vilciena vadītājs atbild par paša pieņemtajiem lēmumiem, viņam uzticētajiem darba līdzekļiem, iekārtām un mašīnām. Vadot vilcienu, viņš seko gan tam, vai ceļš ir brīvs, gan arī lokomotīves kabīnē esošo aparātu rādījumiem, kas kontrolē lokomotīves (motorvagonu ritošā sastāva) netraucētu un drošu darbību, kā arī vilciena stāvoklim un veselumam. Vilciena vadītājs vērīgi seko līdzi, atpazīst un izpilda visus uz dzelzceļa izvietotos signālus un signālzīmes un, laicīgi pamanot, novērstu visus šķēršļus, lai vilciens varētu netraucēti turpināt maršrutu. Vilciena vadītājs piedalās lokomotīves tehniskās apkopes veikšanā un vilciena braukšanas laikā novērš lokomotīvē atklātos bojājumus vai ziņo par atklātajiem trūkumiem dispečeram, tāpēc vilciena vadītājam jāpārzina apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības, ekspluatācijas, kontroles un apkopes principi, saistīto darbu izpildes secība un racionāla to organizācija. Parasti gan darbā palīdz arī vadītāja palīgs, kura darbu pārrauga vilciena vadītājs.

Strādājot bez vilciena vadītāja palīga, vilciena vadītājs pats daļēji izpilda arī palīga pienākumus, piemēram, pārbauda lokomotīves un vilciena vagonu tehnisko stāvokli un veselumu, novērš atklātos bojājumus.

Vilciena vadītāja palīga galvenie pienākumi tiek noteikti, vadoties no lokomotīves (motorvagonu ritošā sastāva) tipa un veicamā darba raksturojuma. Vilcienam braucot, viņš novēro signālus, signālrādītājus un signālzīmes un par to rādījumiem ziņo vilciena vadītājam. Viņš seko lokomotīves darba režīmam, tam, vai ceļš ir brīvs, kāds ir vilciena stāvoklis, bet elektrificētos iecirkņos  arī tam, kāds ir kontakttīkla stāvoklis. Nepieciešamības gadījumos pēc vilciena vadītāja norādījuma, vilciena vadītāja palīgs nostiprina vilciena sastāvu pret aizripošanu, ierobežo vilciena sastāvu un posma blakusceļu. Viņš arī periodiski pārbauda lokomotīves (motorvagonu ritošā sastāva) tehnisko stāvokli un novērš atklātos bojājumus, kā arī piedalās lokomotīves ekipēšanā un tās tehniskās apkopes veikšanā.

Strādājot elektrovilcienos un dīzeļvilcienos, vilciena vadītāja palīgs seko pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, kontrolē vagonu durvju pilnīgu aizvēršanos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Vilciena vadītājs darbā vada lokomotīves, elektrovilcienus, dīzeļvilcienus un lieto to enerģētisko iekārtu vadības ierīces, automātiskās lokomotīvju signalizācijas un mašīnista modrības kontroles ierīces. Vilciena tehniska bojājuma gadījumā viņš izmanto atslēdznieka instrumentus, piemēram, atslēgas, skrūvgriežus, knaibles.


Darba apstākļi:
Tā kā braucieni tiek veikti visu diennakti, vilcienu vadītāja darba grafiks var būt neregulārs. Viņš strādā maiņu darbu, tā sākums un beigas var būt dažādā diennakts laikā, maiņu secība bieži notiek nevienmērīgi, un atpūta starp braucieniem paredzēta vilcienu apgriešanās punktos, turklāt daudzreiz tā ir ilgstoša, gaidot nākamo vilcienu. Bieži ilgāks laiks jāpavada prom no mājām, un dzelzceļa uzņēmumi vilciena vadītājam nodrošina dzīvošanu dienesta viesnīcā un sedz uzturēšanās izmaksas. Lai gan vilciena vadīšana nav fiziski smags darbs, vilciena vadītāji, kas strādā kravas un pasažieru vilcienos, bieži cieš no noguruma un paaugstinātas nervu un emocionālās spriedzes, ko izraisa viņu personīgā atbildība par kustības drošību un pastāvīga gatavība ātrai un enerģiskai rīcībai nestandarta situācijā. Šīs profesijas pārstāvjiem nākas saskarties ar ilgstošu uzmanības koncentrēšanu, redzes un dzirdes pastāvīgu piepūli, arī troksni un vibrāciju.


Darba iespējas:
Vilciena vadītājs var strādāt dažādos pasažieru un kravu pārvadājumu uzņēmumos, kā arī stacijās, kur notiek vilcienu manevri.


Nepieciešamā izglītība:
Vilciena vadītājam nepieciešama profesionālā vidējā izglītība dzelzceļa transportā, kas dod tiesības strādāt par vilcienu vadītāja palīga dublieri. Mācību ilgums 4 gadi. Par vilciena vadītāju var kļūt, ja iegūts sertifikāts, kura saņemšanai nepieciešams atzinums par psihofizioloģisko profesionālo piemērotību, izglītību apliecinošie dokumenti un nokārtota teorētisko zināšanu pārbaude, kā arī ir nostrādāts noteikts laiks par vilcienu vadītāja palīgu.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 700 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no vilcienu kustības veida (piemēram, kravu vai pasažieru pārvadājumi), darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patiktu pašam vadīt vilcienu? Vai esi apguvis kāda transporta līdzekļa vadīšanas māku? Vai tevi interesē dažāda tehnika un tās darbības principi? Vai tevi saista darbs, kas saistīts ar dažādu mehānismu un elektroierīču izmantošanu? Apdomā, vai tu spēj uzņemties atbildību par paša pieņemtajiem lēmumiem!

Vilciena vadītāja profesijā būtiska ir attīstīta tehniskā domāšana, precizitāte darbu izpildē un izteikti augsta atbildības izjūta. Padomā par šo prasmju un īpašību izkopšanu sevī! Noteikti nodarbojies ar sportu – šajā profesijā svarīgs ir labs veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība. Savukārt ātru un analītisku domāšanu veicinās stratēģijas spēļu spēlēšana, krustvārdu mīklu un atjautība uzdevumu risināšana. Vilciena vadītāja profesijā parasti nākas strādāt brigādēs, tāpēc noderēs spēja kontaktēties ar dažāda rakstura cilvēkiem.

Pievērs uzmanību tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, tehniskā grafika, matemātika, sports!


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

DZELZCEĻA MAŠĪNAS VADĪTĀJS

LOKOMOTĪVES VADĪTĀJS

KARJERA/MAŠĪNU VADĪTĀJS

VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJS INSTRUKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzelzceļa transports praktisks darbs
transporta līdzekļu vadīšana kravas un pasažieru vilcienu vadība
iekārtu un mašīnu darbība, ekspluatācija, un kontrole datorspēles uzmanības, precizitātes, reakcijas ātruma treniņam
iekārtu tehniskā apkope, remonts matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

izturība kārtīgums apzinīgums
neatlaidība racionalitāte** piesardzība
praktiskums saimnieciskums pacietība
sistemātiskums* lietišķums atbildība
disciplinētība precizitāte rūpība
stabilitāte analītiskums pielāgošanās spēja

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem konstruktīvi risināt konfliktus
veikt iecerētos darbus pēc noteikta grafika pazīt un ievērot visus uz dzelzceļa izvietotos signālus un signālzīmes
uzņemties atbildību par saviem lēmumiem pārbaudīt lokomotīves un vilciena vagonu tehnisko stāvokli
ievērot dzelzceļa drošības noteikumus vadīt vilcienus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv