JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SLIEŽU CEĻU DEFEKTOSKOPISTS


Kods: 7451 02


Darba saturs:
Sliežu ceļu defektoskopists kontrolē un pārbauda sliežu, pārmiju un sametināto sliežu salaidumu tehnoloģiskā procesa kvalitātes parametrus (piemēram, vai pareizi veikta metināšana), izmantojot defektoskopu (aparāts, kas norāda uz iespējamiem defektiem sliedēs vai ierīcēs).

Regulāri apsekojot un pārbaudot sliežu ceļus un sliežu metināšanas šuves, viņš nodrošina vilcienu kustības drošību un būtiski samazina negadījumu skaitu uz sliežu ceļiem, jo dzelzceļa katastrofu cēloņu analīzes rāda, ka sliežu lūzumi ir viens no riska rādītājiem, un sliežu ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nodrošina drošu dzelzceļa transporta kustību.

Atklājot nopietnus defektus, kas var apdraudēt vilcienu kustības drošību, sliežu ceļu defektoskopists pieprasa vilcienu kustības pārtraukšanu. Atklājot defektus, viņš vispirms tos marķē (iezīmē) un ziņo par tiem savam tiešajam darba vadītājam. Pirms vilcienu kustības atsākšanas sliežu ceļu defektoskopists ar termītu (metāla oksīda un pulverveida alumīnija maisījums - ja to aizdedzina ar stipri sakarsētu vielu, piemēram, degošu magniju, notiek ķīmiska reakcija, kas maisījuma temperatūru stipri paaugstina un ir iespējams metināšanas process) sametināto sliežu šuves pārbauda. Viņš arī vizuāli prot novērtēt sliežu vai citu salaiduma vietu metināšanas šuvju apstrādes kvalitāti.

Sliežu ceļu defektoskopists vienmēr uztur kārtībā defektoskopu, veic tā tehnisko apkopi.
Viņš arī pārzina sliežu ceļu ekspluatācijas procesu un remonta iespējas, darbā izmantojamās ierīces, to sagatavošanu darbam, instrumentus un izmantojamos materiālus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sliežu ceļu defektoskopists darbā izmantoto dažādu veidu defektoskopus, piemēram, virpuļstrāvas, magnētiskos, neizjaucamos, pārnēsājamos, sliežu, sedlveida, ultraskaņas defektoskopus. Viņš lieto arī instrumentus, ar ko novērš nelielus defektoskopa bojājumus.


Darba apstākļi:
Sliežu ceļu defektoskopists strādā tajā laikā, kad nenotiek vilcienu kustība, tāpēc iecirkņos, kur ir intensīva vilcienu kustība, viņa darba grafiks ir neregulārs. Pārbaudes tiek laikus plānotas. Sliežu ceļu defektoskopists dodas arī komandējumā uz attālākiem iecirkņiem, kur dzelzceļa uzņēmumi viņam nodrošina dzīvošanu un ēdināšanu. Darbs prasa fizisku izturību un nemitīgu modrību.


Darba iespējas:
Sliežu ceļu defektoskopists var strādāt dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumos, pārbaudot sliežu un sliežu ceļu kvalitāti, kā arī vietās, kur notiek dažādi metināšanas darbi.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība, mācību ilgums 4 gadi un speciāla apmācība, ko nodrošina potenciālā darba vieta.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 700 LVL.
Atalgojums atkarīgs no dzelzceļa transporta kustības veida, piemēram, notiek kravu vai pasažieru pārvadājumi, sliežu ceļu defektoskopista darba pieredzes un profesionalitātes


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk daudz atrasties svaigā gaisā un tevi nebaida nelabvēlīgi laika apstākļi? Vai tev patīk daudz kustēties? Vai vēlies strādāt individuāli un pats arī atbildēt par pieņemtajiem lēmumiem, darba rezultātu? Vai tev ir svarīgi izjust gandarījumu par sava darba nozīmīgumu, šajā gadījumā drošas vilcienu satiksmes veicināšanu un ietekmēšanu?

Sliežu ceļu defektoskopistam nepieciešama tehniskā domāšana, precizitāte, spēja ilgstoši koncentrēties, noturīga uzmanība, izlēmīgums, lai pats izvērtētu situācijas nopietnību un pieņemtu lēmumus. Šādus dabas dotumus vēl iespējams mērķtiecīgi attīstīt, veicot ikdienas pienākumus.

Sliežu ceļu defektoskopists darba laikā nostaigā lielus attālumus, pārvietojoties pa sliežu ceļiem ar defektoskopu rokā, kas prasa fizisku izturību. Sports palīdzēs iegūt fizisko sagatavotību un uzturēt labu veselības stāvokli.

Sliežu ceļu defektoskopista personīgā atbildība par kustības drošības garantēšanu un sava darba kvalitāti, saspringtā uzmanība, redzes un dzirdes analizatoru paaugstinātā darbība, sekojot situācijai uz sliežu ceļiem un ievērojot tehnisko un drošības instrukciju prasības, sagādā emocionālu piepūli. Te noderēs stiprs raksturs, kuru var attīstīt, nedodot sev atlaides, nevainojot savās neveiksmēs citus, veidojot pozitīvu dzīves uztveri.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, ķīmija, tehniskā grafika un matemātika.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

METINĀTĀJS

SLIEŽU CEĻU/MAŠĪNU UN MEHĀNISMU REGULĒTĀJS

RITOŠĀ SASTĀVA ATSLĒDZNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzelzceļa transports sliežu ceļu tehniskā apkope un remonts
sliežu ceļu ekspluatācijas noteikumi darbs cilvēku drošībai
tehnisku iekārtu kvalitātes pārbaude darbs ar fizisku slodzi āra apstākļos
dzelzceļa ceļu saimniecības būves un iekārtas matemātika, fizika, ķīmija

Man raksturīgas šādas īpašības:

izturība kārtīgums apzinīgums
neatlaidība racionalitāte** piesardzība
praktiskums izlēmība pacietība
sistemātiskums* lietišķums atbildība
disciplinētība precizitāte savaldība
stabilitāte vērīgums pielāgošanās spēja

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem skaidri paust savu viedokli
strādāt ar tehniskā darbā izmantojamiem instrumentiem pielietot un uzturēt kārtībā defektoskopu, veikt tā tehnisko apkopi
regulāri pārbaudīt un uzturēt darba kārtībā uzticētās tehniskās ierīces pārbaudīt sliežu ceļus un sliežu metināšanas šuves
ievērot drošības tehnikas noteikumus precīzi izpildīt uzdoto

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv