JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DZELZCEĻA TRANSPORTA PĀRVADĀJUMU ORGANIZĀCIJAS UN KUSTĪBAS DROŠĪBAS TEHNIĶIS


Kods: 3115 50


Darba saturs:
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis uzrauga vilcienu un vagonu pārvietošanos, lai nodrošinātu dzelzceļa transporta netraucētu un drošu kustību.

Ar stacijas dežuranta vadības pults starpniecību viņš nodrošina pasažieru un kravas pārvadājumus, vilcienu kustības grafika ievērošanu, kravu pieņemšanu un izsniegšanu. Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis arī noformē pārvadājumu dokumentus, saņem tarifos paredzēto maksu, kontrolē kravu iekraušanu un kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu, aizpilda dokumentāciju un veido pārskatus. Viņš uzrauga dzelzceļa transporta kustību savā iecirknī, ievērojot visus noteikumus, instrukcijas, grafikus un stingri izpildot dzelzceļa drošības prasības.

Kad dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis strādā par dzelzceļa stacijas dežurantu, viņš saskaņā ar dzelzceļa stacijas darba plānu pārbauda ritošā sastāva izvietojumu stacijas ceļos, stacijai blakus esošo sliežu ceļu posmu stāvokli; kā arī, ievērojot norādījumus un rīkojumus par vilcienu kustību, saņem un nosūta ziņojumus dispečeram par vilcienu pienākšanu un aizbraukšanu, izstrādā dzelzceļa stacijas teritorijā veicamo manevru darba grafiku un tos vada, noformē pārskatus par vilcienu un vagonu kustību, pārbauda, vai vilcieni pienākuši un aizbraukuši pilnā sastāvā, nosūta brīdinājumus par tām neatbilstībām, kas ir pamanītas.

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis organizē kravu nosūtīšanu atbilstoši pārvadājumu noteikumu (tiesību akti, kas nosaka pārvadājumu kārtību) prasībām. Viņš veic pavadzīmju noformēšanu, kravu apskati (pārbauda vai atbilst kravas gabarīti, iesaiņojums, ir nepieciešamās plombas), kravu izsniegšanu, uzglabāšanu un pāradresēšanu, organizē kravas šķirošanu (pēc kravas bīstamības pakāpes, iesaiņojuma, gabarītiem), tāpēc viņam ir arī zināšanas un prasmes darbā ar klientiem un dokumentāciju.

Dzelzceļa stacijās, kur notiek pasažieru pārvadāšana, dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis sagatavo stacijas telpas un iekārtas pasažieru pārvadājumiem un nodrošina bagāžas pārvadāšana un glabāšana.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis darbā izmanto stacijas dežuranta vadības pulti, sakaru ierīces, rīkojas ar skaļruni, rokas lukturi un kurbuli, ko izmanto pārmiju pārvietošanai gadījumos, ja nestrādā vadības pults. Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis strādā arī ar biroja tehniku, piemēram, datoru, skeneri, printeri, kopētāju.


Darba apstākļi:
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis strādā telpās. Veicot stacijas dežuranta pienākumus, viņš laukā sagaida un pavada vilcienus, pārvieto pārmijas. Darbs notiek maiņās vai dežūrās pēc iepriekš saskaņota grafika. Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķi, kuri strādā lielās dzelzceļa stacijās ar intensīvu transporta plūsmu, nereti atrodas paaugstināta stresa stāvoklī, ko izraisa darbinieka personīgā atbildība par darba drošības ievērošanu, uzmanības, redzes un dzirdes pastiprināts sasprindzinājums, jo jāsadzird un jāievēro visi dispečeru norādījumi, kā arī visās situācijās jāizpilda tehniskās un drošības instrukciju prasības.


Darba iespējas:
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis var strādāt dažādos dzelzceļa uzņēmumos un dzelzceļa ekspluatācijas iecirkņu stacijās, kur notiek vilcienu kustība.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešamo profesionālā vidējā izglītība dzelzceļa transportā. Mācību ilgums – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 300 LVL.
Atalgojums atkarīgs no transporta kustības intensitātes, dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē ar dažādu situāciju izvērtēšanu, analizēšanu, lēmumu pieņemšanu saistīts darbs? Vai vēlies pats pieņemt lēmumus un par tiem atbildēt? Vai tev ir svarīgi izjust gandarījumu par sava darba nozīmīgumu, šajā gadījumā drošas vilcienu satiksmes veicināšanu un ietekmēšanu?

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķim nepieciešama stratēģiska domāšana, spēja plānot un organizēt savu darbu, precizitāte darba izpildē, spēja komunicēties ar citiem kolēģiem, interese vienmēr mācīties un apgūt kaut ko jaunu.

Šajā profesijā būtisks ir labs veselības stāvoklis, laba fiziskā sagatavotība, ko palīdzēs nodrošināt sports.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, tehniskā grafika, ģeogrāfija, biznesa ekonomiskie pamati un informātika.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU UN KUSTĪBAS ORGANIZATORS

KRAVAS PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS

STACIJAS DEŽURANTS

LĪNIJAS DZELZCEĻA STACIJAS PRIEKŠNIEKS

DZELZCEĻA DISPEČERS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzelzceļa transports dzelzceļa un staciju uzbūve
organizatorisks darbs automātika, telemehānika un sakari
tehnika, dažādu mehānisku iekārtu darbības principi kravas un pasažieru pārvadājumu organizācija
analītisks darbs matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība disciplinētība precizitāte
enerģiskums apzinīgums neatlaidība
stabilitāte piesardzība racionalitāte*
sabiedriskums rūpība izturība
izlēmība pielāgošanās spēja stratēģiskums
pašapziņa kārtīgums praktiskums

* racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem strādāt ar stacijas dežuranta vadības pulti
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu strādāt ar biroja tehniku
organizēt kravu pieņemšanu, iekraušanu, nosūtīšanu veikt darbu pēc visiem drošības noteikumiem un instrukcijām
koordinēt un veikt darbu pēc laika plānojuma kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv