JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DZELZCEĻA TRANSPORTA AUTOMĀTIKAS TELEMEHĀNIKAS UN SAKARU TEHNIĶIS


Kods: 3114 23


Darba saturs:
Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķis pārbauda signalizācijas, centralizācijas (iekārtas, kas apkalpo ienākošos un izejošos signālus) un bloķēšanas iekārtu ekspluatāciju, regulē un remontē tās, kā arī veic elektromontāžas darbus (piemēram, elektrisko releju, shēmu montāžu) un dažādus mērījumus, lai nodrošinātu dzelzceļa transporta netraucētu un drošu kustību.

Viņš veic automātikas, telemehānikas un signalizācijas dažādu ierīču, sliežu ķēžu un pārmiju tehnisko apkopi, ievērojot pārbaudes grafikus un stingri izpildot dzelzceļa drošības prasības. Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķis pārbauda un novērš bojājumus gan gaisa, gan kabeļu līnijās. Vilcienu kustības vadīšanai un ar to saistītu dažādu darbu veikšanai dzelzceļš ir aprīkots ar tālruņa, telegrāfa un radiosakariem, jo visos dzelzceļa iecirkņos ir jābūt vilcienu dispečera, staciju un ceļu dienesta sakariem. Dzelzceļa automātikas, telemehānikas un sakaru sistēmās sakaru kanāliem izmanto divus vadu sakaru līniju veidus – gaisa un kabeļu līnijas (tiek ierīkotas arī optiskās šķiedras kabeļa līnijas), un gaisa vadu sakaru līnijās ietilpst tālruņa un telegrāfa vadi, kas gan plānveidīgi tiek nomainītas ar kabeļu līnijām, uzlabojot sakaru kvalitāti.

Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķis pārzina arī darbu ar elektrotīkliem, jo uz automātikas un telemehānikas līniju balstiem uzkar arī augstsprieguma un zemsprieguma līniju vadus mazo staciju, pārmiju apsildes un citu ierīču darbības nodrošināšanai. Viņš pārbauda luksoforu redzamību, kā arī gādā par to, lai visi signalizācijas un sakaru aparāti, kas saistīti ar signālu uztveršanu, būtu plombēti, kā arī, lai telpās, kur tie atrodas, neatrastos nepiederošas personas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķis darbā izmanto mērierīces vadības ierīču pārbaudīšanai, piemēram, ampērvoltmetru, aerometru, pārbaudes šuntu, sprieguma polaritātes indikatoru, megaommetru, kā arī citus instrumentus, piemēram, svīķurbi, urbjmašīnu, skrūvgriežus, knaibles, lodāmuru.


Darba apstākļi:
Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķis strādā maiņās, arī nelabvēlīgos laika apstākļos, piemēram, apledojumā, stiprā vējā, lietū, ja nepieciešams steidzami novērst bojājumus. Kā arī darbs notiek augstumā, iespējami trokšņi un vibrācijas. Apsekojot objektu tehnisko stāvokli, viņš vienā dienā nobrauc lielus attālumus. Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķis, strādājot uz elektrolīnijām, nereti atrodas paaugstināta stresa stāvoklī, ko izraisa darbinieka personīgā atbildība par darba drošības ievērošanu, uzmanības, redzes un dzirdes pastiprināts sasprindzinājums, jo jāievēro dispečeru un staciju dežurantu norādījumi, kā arī visās situācijās jāizpilda tehniskās un drošības instrukciju prasības.


Darba iespējas:
Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķis var strādāt dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība dzelzceļa transportā. Mācību ilgums - 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 350 LVL.
Atalgojums atkarīgs no transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķa darba pieredzes un profesionalitātes, kā arī kustības, piemēram, kravu vai pasažieru pārvadājumu, intensitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē darbs, kas saistīts ar dažādu mehānismu un elektroierīču izmantošanu? Vai jūti izaicinājumu pašam pieņemt lēmumus, būt par tiem atbildīgam un gūt gandarījumu, ka tie dara ērtāku cilvēku ikdienu?

Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķim būtiska tehniskā domāšana un precizitāte, spēja koncentrēties un iesākto paveikt līdz galam. Vēlams jau tagad censties interesēties par jaunumiem tehnikas sasniegumos, lasīt tehnisko literatūru.

Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un sakaru tehniķim svarīgs ir labs veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība, ko nodrošinās regulāra nodarbošanās ar sportu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, tehniskā grafika un matemātika.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

DZELZCEĻA ELEKTROMONTIERIS

ELEKTROLĪNIJU MEHĀNIĶIS

DZELZCEĻA AUTOMĀTISKO SISTĒMU TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzelzceļa transports tehnoloģiju attīstība telemehānikas nozarē
elektrotehnika, elektronika, iekārtu darbības principi signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas iekārtu darbība
mehānismu remonts automātika
elektromontāža matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

izturība kārtīgums apzinīgums
neatlaidība racionalitāte** piesardzība
praktiskums materiālisms*** savaldība
sistemātiskums* analītiskums atbildība
disciplinētība precizitāte apķērība
stabilitāte lietišķums pielāgošanās spēja

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažādiem cilvēkiem novērtēt tehniskā risinājuma vājās un stiprās puses
regulāri pārbaudīt un uzturēt darba kārtībā uzticētās tehniskās ierīces lasīt tehnisko un tehnoloģisko dokumentāciju
mobilizēt sevi atbildīgam un augstas precizitātes darbam ierobežotā laikā strādāt ar tehniskā darbā izmantojamiem instrumentiem
ievērot drošības tehnikas noteikumus precīzi izpildīt uzdoto

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv