JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VAGONU/REMONTA INŽENIERIS


Kods: 2145 40


Darba saturs:
Vagonu/remonta inženieris plāno, organizē un kontrolē kravas un pasažieru vagonu ekspluatāciju un remontu. Viņš arī atbild par darbinieku apmācību.

Vagonu/remonta inženieris strādā kopā ar vagonu saimniecības speciālistiem un struktūru vadītājiem - katru dienu tiek kontrolēti un analizēti vagonu bojājumu rašanās iemesli un veikti pasākumi to novēršanai vai samazināšanai. Vagonu tehniskais stāvoklis tiek kontrolēts pirms un pēc reisa, kā arī tiek novērsti bojājumi, kuri radušies ekspluatācijas procesā: ar to dzelzceļa stacijas tehniskās apskates punktos nodarbojas vagonu apskatītāji remontētāji. Daļu bojājumu likvidē, vagoniem atrodoties vilciena sastāvā, bet sarežģītākos gadījumos vagonus atkabina no vilciena un nogādā remonta punktā.

Vagonu/remonta inženieris organizē arī tā saukto plānoto remontu plānošanu, korekciju un izpildes kontroli. Plānotos remontus veic speciālos vagonu remonta uzņēmumos: ir divi plānoto remontu veidi - depo remonts un kapitālais remonts. Depo remontu vagoniem veic pēc kalendārā termiņa (diviem gadiem) vai pēc nobrauktajiem kilometriem (vidēji pēc katriem 100 tūkstošiem kilometru); kapitālais remonts tiek veikts tikai pēc kalendārā termiņa (vidēji ik pēc katriem 10 gadiem).

Vagonu/remonta inženieris piedalās sanāksmēs un sniedz pārskatus un priekšlikumus vagonu saimniecības darba uzlabošanai; bieži brauc uz stacijām, kurās atrodas vagonu tehniskās apskates punkti un vagonu remonta uzņēmumi, pārbauda to darbu, piedalās vagonu tehniskā stāvokļa apskatēs un organizē pasākumus atklāto trūkumu novēršanai. Viņš jebkurā diennakts laikā brauc uz nopietna satiksmes drošības pārkāpuma vietu, lai piedalītos tā iemeslu izmeklēšanā.

Vagonu/remonta inženieris arī pārbauda tehnisko dokumentāciju, darbinieku pienākumu izpildi un darba apstākļus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Vagonu/remonta inženieris darbā izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru un dažādas programmatūras, printeri, kopēšanas iekārtu, skeneri. Viņš strādā ar daudzveidīgu tehnisko dokumentāciju, instrukcijām un rīkojumiem, kas saistīti ar vilcienu satiksmes drošību. Vagonu/remonta inženieris darbā lieto mērierīces, piemēram, bīdmēru, mikrometru, leņķmērus, kalibrus un šablonus.


Darba apstākļi:
Vagonu/remonta inženieris strādā gan biroja tipa telpās, gan vagonu depo un remonta uzņēmumos, kā arī bieži dodas darba komandējumos.


Darba iespējas:
Vagonu/remonta inženieris var strādāt dažādos amatos visās lielajās dzelzceļa stacijās, kurās ir vagonu tehniskās apskates punkti un vagonu saimniecības daļas.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība dzelzceļa transportā. Mācību ilgums – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no vagonu/remonta inženiera kvalifikācijas un ieņemamā amata.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir interese par tehniku? Vai tevi saista intelektuāls un praktisks darbs vienlaikus?

Vagonu/remonta inženiera darbs saistīts gan ar plānošanu, gan ar darbu izpildes pārbaudi, tāpēc jāprot patstāvīgi strādāt, sabalansējot jaunāko tehnoloģiju piedāvātās iespējas ar tām iespējām, kas ir konkrētajā brīdī pieejamas. Būtiski mācēt aizstāvēt savu viedokli un prognozēt nākotnes situāciju. Centies būt patstāvīgs, izlēmīgs, atbildīgs, veicot ikdienas pienākumus. Svarīgi pierast pie intelektuālās slodzes.

Vagonu/remonta inženierim būtiska ir racionāla un strukturēta domāšana (spēja veseluma uzbūves pētīšanā un attēlošanā saredzēt sastāvdaļu savstarpējās sakarības) – tās attīstīšanai vari izmantot loģikas spēles, tāpat arī daudz lasi, tā trenējot domāšanu.

Īpaši pievērs uzmanību tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, biznesa ekonomiskie pamati, tehniskā grafika, matemātika un datorzinātnes.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

MEHĀNIKAS INŽENIERIS

DZELZCEĻA LOKOMOTĪVJU/REMONTA INŽENIERIS

VAGONU APSKATĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzelzceļa transports prāta spēles, atjautības uzdevumi, kas attīsta stratēģisko domāšanu, erudīciju
tehnika, dažādu mehānisku iekārtu darbības principi kravas un pasažieru vagonu ekspluatācija
veikt dažādu mehānismu remontus inženiertehniskās zinātnes
industriālā darba vide matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte uzmanība
analītiskums zinātkāre kritiskums
izturība patstāvība pacietība
neatlaidība vērība rūpīgums
sistemātiskums* kārtīgums uzņēmība
disciplinētība racionalitāte** stabilitāte

*sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem organizēt plānotos remontdarbus
koordinēt cilvēku darbu mobilizēt sevi atbildīgam un augstas precizitātes darbam
veikt vagonu tehnisko apskati strādāt ar dažādiem instrumentiem, kas tiek izmantoti tehniskajos darbos
veikt tehnisko grafiku, rasēšanu strādāt ar tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv