JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEŽSTRĀDNIEKS


Kods: 6141 05


Darba saturs:
Mežstrādnieks kopj un atjauno mežu, kā arī apstrādā kokmateriālu. Mežstrādnieki strādā mežaudzētavā, mežniecībā un mežsaimniecībā. Viņš ievāc koku čiekurus un sēklas, sēj un stāda kokus, apkopj stādījumus. Mežstrādnieks transportē stādus no audzētavas uz apstādāmo meža platību, tur stādus pierok, lai tie neizkalstu, uzar stādāmo platību (tam nepieciešamas traktora vadīšanas tiesības) un apstāda to. Mežstrādnieka uzdevums ir aprūpēt stādus, līdz tie ieaugas.

Mežstrādnieks rūpējas par meža kvalitāti. Viņš izcērt vai izzāģē bojātos vai lūzušos kokus, nozāģē apakšējos vai bojātos zarus augošiem kokiem, kā arī attīra mežu no nevēlamām koku sugām pēc mežsaimnieka vai mežsarga norādījuma, darbā izmantojot motorzāģi, cirvi, krūmgriezi. Mežstrādnieks izvēlas koka gāšanas virzienu tā, lai krītošais koks neapdraudētu pašu un citus mežstrādniekus un krītot neieķertos citos kokos. Mežstrādnieks nogāztos kokus atzaro un sagarina standarta garuma kokmateriālos, sašķiro tos pēc garuma, resnuma, koka sugas. Tad mežstrādnieks aprēķina kopējo kokmateriālu tilpumu katrā kokmateriālu kategorijā.

Mežstrādnieks savāc skaidas, nolūzušos un nozāģētos zarus un tos sadedzina, lai nesavairotos kaitēkļi, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.

Mežstrādnieks uztur kārtībā un apkopj savu darba tehniku (motorzāģus, krūmgriežus, atsevišķos gadījumos traktorus un vilcējus), remontē tehniku.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mežstrādnieks darbā lieto motorzāģi, krūmgriezi, cirvi, rokaszāģi, marķieri, kalkulatoru, brauc ar traktoru un vilcēju. Darba drošībai jālieto aizsargķivere, trokšņa slāpētāji, aizsargtērps.


Darba apstākļi:
Mežstrādnieks strādā āra apstākļos gaišajā diennakts laikā, bieži arī miglainā, lietainā laikā, aukstā laikā ziemā vai karstā saulē vasarā (jo šajā laikā ir visvieglāk mežā pārvietoties ar smago mežizstrādes tehniku). Darbā pastāv bīstamība savainoties ar zāģi vai krītošiem kokiem, risks saskarties ar čūskām vai indīgiem kukaiņiem, ērcēm. Darbs bieži norisinās trokšņainā vidē un prasa fizisku piepūli.


Darba iespējas:
Mežstrādnieks var strādāt mežu audzētavās, Valsts meža mežniecībās un virsmežniecībās, kā arī privātās mežsaimniecībās.


Nepieciešamā izglītība:
Mežstrādniekam nepieciešama profesionālā vidējā izglītība mežstrādnieka specialitātē. Mācību ilgums ir 2 – 3 gadi. Var būt nepieciešama traktora vadītāja apliecība.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 600 LVL.
Algas apjoms atkarīgs no darba vietas. Darbam ir izteikti sezonāls raksturs – sezonā darba ir daudz, un atalgojums ir augsts, bet, piemēram, ziemā vairākus mēnešus darba var nebūt.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dabas norises? Vai tev patīk strādāt fizisku darbu? Mežstrādnieks strādā galvenokārt fizisku darbu, tāpēc centies attīstīt savu fizisko izturību – piedalies dažādās sporta spēlēs, palīdzi draugiem un radiniekiem talkās un teritorijas uzkopšanas darbos.

Mežstrādniekam jāprot orientēties mežā un meža kartēs. Orientēšanās un karšu lasīšanas prasmi var ļoti labi attīstīt, piedaloties orientēšanās klubu aktivitātēs, apmeklējot nepazīstamas vietas ar draugiem vai vienatnē.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā sports, bioloģija, fizika un matemātika.


Interešu joma(s): Mežsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

MEŽKOPIS

MEŽSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU OPERATORS

MEŽIZSTRĀDES TEHNIKAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, bioloģija meža mašīnas, instrumenti, rīki
meža atjaunošanas un ieaudzēšanas veidi praktisks darbs ar fizisku slodzi
sēklkopība meža apsaimniekošanas projekti
mežistrādes metodes un noteikumi koku sugas, koksnes veidi un standarti

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* praktiskums uzmanīgums
izpildīgums saimnieciskums kārtīgums
pastāvība elastība apķērība
darbīgums piesardzība rūpība
čaklums neatlaidība racionalitāte**
izturība disciplinētība veiklība

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sēt un stādīt mežu gāzt kokus, atzarot un vienādot stumbrus
strādāt ar meža tehniku, kraut kokmateriālus, kopt darba aprīkojumu veikt platības un kokmateriāla daudzuma uzmērīšanu un noteikšanu
veikt vienkāršus remontdarbus, tehnisko apkopi, asināt griezējinstrumentus marķēt kokmateriālus, lietot mežsaimniecības tabulas
kopt meža sēklu plantācijas, jaunaudzes, audzētavas sagatavot augsni, atzarot augošus kokus, izvērtēt sortimentu, noteikt koku bojājumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv