JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DZELZCEĻA TRANSPORTA INŽENIERIS

Darba saturs:
Dzelzceļa transporta inženieris pārzina dzelzceļa transporta tehnoloģiskos procesus, organizē ekspluatācijas darbus, plāno remontus, kontrolē darbu izpildi, kā arī atbild par darbinieku apmācību.

Dzelzceļa transporta inženieris sanāksmēs sniedz pārskatus un priekšlikumus darba uzlabošanai, izbrauc uz stacijām vai citiem objektiem, kuros atrodas dzelzceļa iekārtas un aprīkojums, piedalās tā tehniskā stāvokļa apskatēs, pārbauda to darbu un organizē pasākumus atklāto trūkumu novēršanai. Viņš arī pārbauda tehnisko dokumentāciju, darbinieku pienākumu izpildi un darba apstākļus. Dzelzceļa transporta inženieris jebkurā diennakts laikā izbrauc uz nopietna satiksmes drošības pārkāpuma vietu, lai piedalītos tā cēloņu izmeklēšanā.

Dzelzceļa transporta inženieris pārvadājumu organizācijas un kustības drošības virzienā nodrošina dzelzceļa transporta netraucētu un drošu kustību, veicot pasažieru un kravu pārvadājumus. Saskaņā ar vilcienu kustības grafiku viņš veic kravu pārvadājumu plānošanu, pārrauga kravu iekraušanu un kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu, aizpilda dokumentāciju un sniedz atskaites.

Dzelzceļa transporta inženieris, kurš strādā lokomotīvju saimniecībā, nodrošina kravas un pasažieru lokomotīvju ekspluatāciju un plāno remontus. Viņš organizē bojājumu novēršanu, kuri radušies ekspluatācijas procesā, pārzina lokomotīvju modernizācijas iespējas un izstrādā lokomotīvju renovāciju (atjaunošanas) projektus.

Dzelzceļa transporta inženieris, kurš strādā vagonu saimniecībā, nodrošina kravas un pasažieru vagonu ekspluatāciju un plāno to remontus. Vagonu tehniskais stāvoklis tiek kontrolēts pirms un pēc reisa, bojājumus novērš, gan vagoniem atrodoties vilciena sastāvā, gan tos atkabinot no vilciena un nogādājot remontam speciāli paredzētās vietās.

Dzelzceļa transporta automātikas un signalizācijas jomā strādājošais dzelzceļa transporta inženieris pārzina dzelzceļa transportā izmantojamo automātisko un telemehānikas sistēmu darbību, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču shēmu darbības principus, prot novērst atrastās neatbilstības, ieviest uzlabojumus un ieplāno esošo iekārtu pilnveidošanu. Viņš arī prot nodrošināt pareizu luksoforu, pārmiju, sliežu ķēžu un pārbrauktuvju ierīču apkopi.

Sliežu ceļu saimniecībā strādājošais dzelzceļa transporta inženieris veic gan sliežu ceļu projektēšanu, gan to būvēšanu un uzturēšanu. Viņš pārzina visas prasības un iespējas, kas saistītas ne tikai ar sliežu ceļu uzbūvi, bet arī ar modernajām tehnoloģijām sliežu ceļu un sliežu ceļu mašīnu ekspluatācijā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Dzelzceļa transporta inženieris darbā lieto datoru un speciālas programmas, biroja tehniku, piemēram, printeri, kopējamo iekārtu. Viņš lieto arī mērierīces, piemēram, bīdmēru, mikrometru, leņķmērus, kalibrus, šablonus un rokas instrumentus, piemēram, uzgriežņu atslēgas, skrūvgriežus.


Darba apstākļi:
Dzelzceļa transporta inženieris strādā gan biroja tipa, gan ražošanas telpās, astoņu stundu darba dienu. Virsstundas dzelzceļa transporta inženierim nākas strādāt, piemēram, avārijas situācijās. .


Darba iespējas:
Dzelzceļa transporta inženieris var strādāt dažādos amatos dzelzceļa uzņēmumos, kuros veic dzelzceļa transporta ekspluatāciju, ierīču un mehānismu uzraudzību vai jaunu tehnoloģiju izstrādi.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešamo augstākā izglītība transporta jomā. Mācību ilgums - 3,5 līdz 6 gadi.


Iespējamais atalgojums:
350 līdz 500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas un ieņemamā amata.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev interesē tehnika? Vai tev sagādātu gandarījumu apziņa, ka tavs darbs ir sabiedrībai ļoti nozīmīgs, ka no tā ir atkarīga kravu un pasažieru pārvadājumu drošība? Vai tev patīk organizēt savu un vadīt citu cilvēku darbu?

Dzelzceļa transporta inženierim līdzās tehniskajai domāšanai nepieciešamas arī labas komunikācijas prasmes, lai rezultatīvi spētu sadarboties gan ar kolēģiem, gan klientiem. Vari uzņemties projekta vadīšanu un pārbaudīt, kā tev izdodas ieinteresēt un saliedēt klasesbiedrus kopīgajā darbā.

Dzelzceļa transporta inženiera darbs ir saistīts gan ar plānošanu, gan ar darbu izpildes pārbaudi, tāpēc būtiski mācēt strādāt patstāvīgi, apvienojot jaunāko tehnoloģiju piedāvātās iespējas ar tām, kas pieejamas konkrētajā brīdī. Svarīgi mācēt aizstāvēt savu viedokli un prognozēt situācijas attīstību nākotnē. Šajā profesijā būtiska ir racionāla un strukturēta domāšana (spēja veselumā saredzēt atsevišķu daļu mijiedarbību un kopsakarības), ko attīstīt un trenēt vari ar loģikas, stratēģijas spēļu palīdzību, atjautības uzdevumu risināšanu.

Dzelzceļa transporta inženierim jāorientējas un jālasa tehniskā dokumentācija, kas lielāko tiesu ir svešvalodās, tādēļ, piemēram, papildus skolā apgūstamajai svešvalodu programmai centies padziļināt zināšanas tehniskās terminoloģijas jomā. Tā būs arī iespēja sevi radināt pie lielas intelektuālās slodzes, kas šajā profesijā ir būtiski.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, tehniskā grafika, matemātika, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

VAGONU/REMONTA INŽENIERIS

LOKOMOTĪVES DZINĒJU INŽENIERIS

MEHĀNIKAS INŽENIERIS

DZELZCEĻA LOKOMOTĪVJU/REMONTA INŽENIERIS

TRANSPORTSISTĒMU INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzelzceļa transports dzelzceļa infrastruktūra
moderno tehnoloģiju attīstība un ietekme uz sliežu ceļu satiksmi dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un procesi
tehnika, mehānisku iekārtu darbības principi inženiertehniskās zinātnes
analītisks un organizatorisks darbs matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte kritiskums
praktiskums zinātkāre uzņēmība
sistemātiskums* vērība stabilitāte
neatlaidība pacietība izlēmība
patstāvība kārtīgums sabiedriskums
disciplinētība racionalitāte** enerģiskums

*sistemātiskums –- spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem koordinēt cilvēku darbu
regulāri pārbaudīt un uzturēt darba kārtībā uzticētās tehniskās ierīces un aparatūru novērtēt dzelzceļa transporta sistēmu tehnoloģisko procesu efektivitāti, ražīgumu un drošību
konstruktīvi argumentēt savu viedokli strādāt ar speciālām datorprogrammām
rasēt kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv