JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.OSTAS KAPTEINIS


Kods: 1226 34


Darba saturs:
Ostas kapteinis atbild par kuģošanas drošību ostā, ostas pievadceļos, ostas akvatorijā, kuģu ceļos, piestātnēs un termināļos.

Ostas kapteinis vada, koordinē un saņem ar kuģu satiksmi saistītu informāciju no dažādiem kuģošanas drošības dienestiem, piemēram, kuģu satiksmes dienesta, loču dienesta (speciālistiem, kas vada kuģi kuģošanai sarežģītās vietās), kuģu satiksmes operatoriem, no kuriem tiek saņemta operatīvā informācija par kuģu satiksmi ostas piestātnēs, reidā, kustībā un par gaidāmajiem (plānotajiem) kuģiem. Pamatojoties uz pastāvīgi saņemto aktuālo informāciju, viņš seko līdzi, lai kuģi, ienākot un izejot no ostas, ievērotu kuģošanai paredzētos ceļus, kuros ir drošs iegrimes dziļums un ūdens straume, kuģa manevru veikšanai pieļaujamie pagriezieni.

Ostas kapteinis pieņem operatīvus lēmumus ārkārtas situācijās, piemēram, gadījumos, kad kuģim rezervētā piestātne ir aizņemta vai neatbilst kuģa gabarītiem. Pēc pieprasījuma viņš sniedz informāciju kuģu aģentiem vai apstiprina nepieciešamās izmaiņas par kuģu pienākšanā ostā, stāvēšanu reidā, pārtauvošanu. Tāpat viņš seko līdzi laika apstākļu pārmaiņām uz jūras, lai, ja ir ledus, vadītu ledlauža darbu, kas palīdzēs kuģim iebraukt vai izbraukt no ostas.

Ostas kapteinis saņem informāciju par ūdenstilpes stāvokli un faktoriem, kas varētu izraisīt ūdenstilpes gultnes pārmaiņas un ūdens dziļuma pārmaiņas atsevišķos ostas rajonos. Informācija ir svarīga, lai nodrošinātu kuģu ceļu, ostas pievadceļu un ceļu pie piestātnēm piemērotību drošai kuģošanai. Saskaņā ar informāciju viņš pasūta dziļuma mērījumus. Ja mērījumi apliecina situācijas pārmaiņas, ostas kapteinis organizē nepieciešamās pārmaiņas kuģošanas ceļā, proti, koriģē navigācijas zīmju izvietojumu.

Ostas kapteinis kontrolē krasta tehniskā aprīkojuma, piemēram, bāku, navigācijas zīmju, boju, atstarotāju, satelīta iekārtu, piemērotību kuģošanas situācijai un, ja nepieciešams, plāno papildu līdzekļu iegādi.

Ostas kapteinis pārzina un administrē ostas kapteiņa dienesta darbu – veic personāla dokumentu uzskaiti, lemj par nepieciešamā papildu darba aprīkojuma iegādi vai uzlabošanu, papildu darbinieku piesaisti vai darbinieku apmācību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ostas kapteinis darbā izmanto, piemēram, datoriekārtas, kas aprīkotas ar centralizētām informācijas sistēmā, dažāda veida elektroniskās kartes, darba planšetes, meteoaprīkojumu.


Darba apstākļi:
Ostas kapteinis strādā ostā biroja tipa telpās, kas aprīkotas ar kuģu satiksmes kontrolei nepieciešamo tehniku. Ostas kapteinis strādā astoņu stundu darba dienu, taču savas kompetences un pilnvaru dēļ bieži arī ārpus darba laika jābūt gatavam rīkoties un pieņemt svarīgus lēmumus, no kuriem atkarīga kuģošanas drošība. Ārkārtas situācijās, piemēram, vētrā vai plūdos, ostas kapteinis strādā virsstundas un brīvdienās.


Darba iespējas:
Ostas kapteinis var strādāt visa veida ostās. Ziemas periodā, lai nodrošinātu nepieciešamo kuģošanas drošību un ar to saistītās tehnikas, piemēram, ledlauža, koordinētu darbu, valsts galveno ostas kapteiņu pakļautībā tiek nodotas arī mazās ostas un to kuģošanas drošības dienesti.


Nepieciešamā izglītība:
Ostas kapteinim nepieciešama pirmā līmeņa augstākā izglītība (mācību ilgums – 2 gadi) vai augstākā izglītība kuģu vadītāja specialitātē. Mācību ilgums ir 3 – 5 gadi. Lai kļūtu par ostas kapteini, vispirms nepieciešams iegūt tālbraucēja kapteiņa diplomu un jābūt ar kapteiņa darba pieredzi uz lieliem kuģiem vismaz 5 gadus.


Iespējamais atalgojums:
350 līdz 800 LVL.
Atkarībā no ostas lieluma, pakļautajiem dienestiem un darba pieredzes algas apjoms var būt arī ievērojami lielāks.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista kuģniecība un viss, kas saistīts ar ūdenstransporta darbu? Vai tu esi neatlaidīgs un centīgs? Vai tev padodas veidot attiecības ar cilvēkiem? Vai tev patīk koordinēt sabiedriskas norises vai aktivitātes, uzņemties līdera lomu? Vai tu spēj operatīvi rīkoties nestandarta situācijās? Vai tu esi prasīgs pret sevi un precīzs?

Ostas kapteinim būtiski mācēt uzņemties iniciatīvu, bet tai pašā laikā labi sastrādāties komandā un uzticēties komandas biedriem. Šīs prasmes vari attīstīt komandu sporta spēlēs – volejbolā, futbolā, rokasbumbā –, kā arī iesaistoties, piemēram, skolēnu vai studentu domes aktivitātēs. Centies plānot savu laiku un būt precīzs.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika (algebra un ģeometrija), fizika, informātika, astronomija, svešvalodas (šajā nozarē darba ikdienas valoda ir angļu valoda) un sports.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

KUĢA KAPTEINIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kuģniecība, ūdenstransports ostas infrastruktūra, tehniskais aprīkojums
laika apstākļu ietekme uz ūdens līmeni un straumi organizatoriskais darbs ar augstu atbildību
ūdenstransporta līdzekļu vadīšana matemātika, fizika, astronomija
navigācija, navigācijas tehnika svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

zinātkāre ekstraversija* racionalitāte***
izlēmība mērķtiecība prasīgums
enerģiskums uzņēmība disciplinētība
iniciatīva ambiciozitāte pašapziņa
stabilitāte dominēšana neatlaidība
neatkarība sistemātiskums** kritiskums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem lasīt navigācijas kartes
saliedēt komandu noteikta mērķa sasniegšanai veikt iecerētos darbus pēc laika plānojuma
konstruktīvi risināt konfliktus kārtot lietišķo dokumentāciju
kontrolēt savas emocijas koordinēt kuģu satiksmi ostā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv