JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEŽA TAKSATORS


Kods: 4122 04


Darba saturs:
Meža taksators pēc īpašām metodēm veic mežu novērtējumu – meža inventarizāciju – un izstrādā meža apsaimniekošanas plānu.

Pēc pasūtījuma saņemšanas no meža īpašnieka vai apsaimniekotāja meža taksators dodas apsekot mežu, lai sagatavotu meža inventarizācijas lietas. Viņš izpēta un novērtē katru konkrētā meža apgabalu, nosaka mežaudzes sastāvu – apgabalā augošās koku sugas, to vecumu, augstumu, diametru, augšanas biezību, meža tipu, pamežu, zemsedzi, augsnes sastāvu, kā arī to, vai tuvumā ir aizsargājamie iecirkņi, piemēram, upju aizsargjoslas, purvi, pilsētu aizsargjoslas. Mežaudzes novērtēšanai var izmantot dažādas metodes, piemēram, vienlaidu vai grupveida taksācijas metodi. Vienlaidu taksācijas metodes gadījumā meža taksators novērtē katru koku atsevišķi un informāciju fiksē apgabala koku sarakstā. Ja mežaudzes novērtēšanai viņš izmanto grupveida taksācijas metodi, tad visus apgabala kokus grupē pa sugām, pēc tam katrai koku grupai novērtē augstuma, vecuma un diametra vidējās vērtības. Iegūtos datus meža taksators ievada īpašā datu apstrādes datorprogrammā.

Pēc iegūtajiem mežaudzes mērījumiem meža taksators sagatavo mežaudzes plānu. Plāna sagatavošanai viņš izmanto informāciju no zemes robežu plāna, teritorijas aerofotogrāfijas (fotogrāfijas fotografētas no gaisa). Mežaudzes plānā viņš iezīmē stigas, grāvjus un mežu sadala apgabalos pēc koku sastāva un vecuma. Meža taksators sagatavo aprakstu par katru apgabalu, kurā fiksē informāciju par mežā veicamajiem pasākumiem, piemēram, kādus kokus un kad drīkst izcirst, kad jāstāda mežs. Sagatavojot mežaudzes plānu un aprakstus, meža taksators seko līdzi likumdošanai, kas reglamentē meža apsaimniekošanu.

Mežu inventarizāciju katram meža apgabalam meža taksators veic reizi 10 –15 gados.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Meža taksators darbā lieto dažādus mērinstrumentus, piemēram, dastmēru, busoli, koku augstuma mēru, urbi, ar ko pārbauda koka vecumu. Datu ievadei un apstrādei tiek izmantots dators un speciālas datorprogrammas.


Darba apstākļi:
Meža taksators strādā gan biroja tipa telpās, gan mežā dažādos laika apstākļos. Darba laiks ir astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Meža taksators var strādāt meža taksācijas firmās, valsts un pašvaldības mežu pārvaldes institūcijās vai kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Meža taksatoram nepieciešama augstākā izglītība mežzinātnē vai mežsaimniecībā. Mācību ilgums ir 4 gadi. Nokārtojot speciālus eksāmenus, var iegūt zvērināta taksatora licenci, kas ļauj strādāt individuāli.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk būt mežā un vērot dzīvi tajā? Vai tu esi uzmanīgs un vērīgs? Vai tev patīk garas pastaigas pa mežu? Vai tu labi orientējies nepazīstamās vietās? Vai tu mēdz detalizēti plānot kāda konkrēta uzdevuma veikšanas gaitu? Vai tev patīk darboties ar dažādiem mērinstrumentiem?

Meža taksatora darbā svarīga ir precizitāte un rūpība, veicot mērījumus un apstrādājot datus, tāpēc centies īpašu uzmanību pievērst uzdoto darbu precīzai izpildei.

Meža taksatoram būtiska arī spēja labi orientēties dabā. Šo spēju var attīstīt gan iesaistoties kādā orientēšanas sporta klubā, gan patstāvīgi dodoties pārgājienos un pastaigās dabā. Tas ne vien sniegs tev orientēšanās iemaņas, bet arī pilnveidos tavu fizisko sagatavotību. Pamatzināšanas par kokiem palīdzēs rast, piemēram, koku vērošana dažādos gadalaikos, to gadu skaita un augšanas apstākļu novērtēšana pēc dažādām pazīmēm. Par procesiem dabā daudz arī var uzzināt, lasot un studējot literatūru un zinātniskos rakstus par dabu un augiem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, matemātika un informātika.


Interešu joma(s): Mežsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

MEŽZINIS

MEŽSAIMNIECĪBAS INŽENIERIS

MEŽSAIMNIECĪBAS TEHNIĶIS

MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dabas zinības, bioloģija, ģeogrāfija apsaimniekošanas plāni, apraksti, kartes, shēmas
meža taksācijas metodes biotopi, meža tipi, augsne, zemsedze
meža apsaimniekošanas likumdošana koku un citu meža augu sugas
mērījumi, novērtēšana, inventarizācija pastaigas dabā, mežā

Man raksturīgas šādas īpašības:

apzinīgums vērīgums pastāvība
rūpība stabilitāte saimnieciskums
uzmanīgums prasmīgums sistemātiskums**
zinātkāre precizitāte darbīgums
neatlaidība materiālisms* analītiskums
praktiskums godīgums racionalitāte***

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pazīt vietējās koku un krūmu sugas orientēties nepazīstamās vietās
lietot datu apstrādes programmas atbildīgi, precīzi un akurāti pildīt uzdevumu
noteikt koku labuma kategorijas, attīstības un bojājuma pakāpi noteikt taksācijas radītājus – koku vecumu, augstumu, diametru, augšanas biezību
darboties ar mērinstrumentiem izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv