JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTS


Kods: 3213 03


Darba saturs:
Mežsaimniecības konsultants atbild uz dažādiem jautājumiem, kas interesē mežu īpašniekus un apsaimniekotājus, sagatavo informatīvus materiālus par mežsaimniecības aktualitātēm un izmaiņām likumdošanas prasībās, kā arī organizē dažāda mēroga un satura apmācības un pasākumus saistībā ar mežu apsaimniekošanu.

Mežsaimniecības konsultants pa telefonu, ar e-pasta palīdzību, vai tiekoties ar cilvēkiem, ik dienu atbild uz visdažādākajiem jautājumiem par mežu apsaimniekošanu, piemēram, kādas ir prasības kailcirtes ierīkošanai, kā atjaunot mežu (kādas koku sugas un kad stādīt), kā apkarot kokaudzes slimības un kaitēkļus, kādas ir prasības medību organizēšanai. Konsultācijas par dažādiem ikdienā aktuāliem mežsaimniecības jautājumiem bieži sniedz vietējās mežniecības mežsargs vai mežzinis, tomēr specifisku jautājumu gadījumos mežu īpašnieki un apsaimniekotāji lūdz padomu mežsaimniecības konsultantam.

Mežsaimniecības konsultants sagatavo informatīvus materiālus par mežsaimniecības jautājumiem, piemēram, sagatavo rakstus presē par jaunākajām tendencēm mežu atjaunošanā. Viņš sagatavo informāciju reklāmas un informatīvajiem bukletiem, kā arī piedalās ar mežsaimniecību saistītās izstādēs. Viņš apzina jaunāko informāciju un ievieto to valsts vai pašvaldības mežu pārvaldes iestādes mājaslapā internetā.

Mežsaimniecības konsultants plāno nepieciešamās apmācības (lekcijas, seminārus, darba grupas), vadoties pēc mežu īpašnieku biežāk uzdotajiem jautājumiem un aktuālajām norisēm mežsaimniecības jomā, piemēram, saistībā ar ES struktūrfondu līdzfinansējuma piesaistes iespējām, ārvalstu pieredzi mežu atjaunošanā un sakopšanā. Viņš sazinās ar mācībspēkiem, kas varētu pasniegt konkrēto informāciju, un saskaņo apmācību norises kārtību. Viņš sagatavo mācību materiālus, piemēram, prezentācijas slaidus, izdales materiālus. Mežsaimniecības konsultants arī rezervē mācību telpas un sagādā nepieciešamās palīgierīces, piemēram, kodoskopu, datoru, projektoru, tāfeli.

Mežsaimniecības konsultants plāno interaktīvus apmācību pasākumus, piemēram, mācību taku un mežsaimniecības parauglaukumu ierīkošanu virsmežniecībās. Mācību taku izveidē viņš sadarbojas ar virsmežniecības mežzini, kas sniedz informāciju, kādi apskates objekti būtu iekļaujami maršrutā. Mežsaimniecības konsultants sagatavo aprakstus un vizuālās uzskates materiālus, piemēram, apskatāmo koku un augu sugu un to augšanas īpatnību paraugus, dzīvnieku pēdu nospiedumu attēlus. Mežsaimniecības konsultanta uzdevums ir pārdomāt takas maršrutu un pasniegto informāciju, lai tā būtu interesanta un noderīga gan tūristiem, gan mežu īpašniekiem. Parauglaukumi ir paredzēti mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, lai viņi ilgtermiņā varētu apskatīt dažādu kopšanas paņēmienu ietekmi uz vienu un to pašu kokaudzes veidu. Piemēram, tiek sagatavots laukums, kas demonstrē kopšanas cirtes izveidi: vienā laukuma daļā atstāti sīkie krūmi, bet citā tie izcirsti. Mežu īpašnieki un apsaimniekotāji tādējādi var salīdzināt rezultātu arī pēc viena, diviem gadiem. Mežsaimniecības konsultants šajos parauglaukumos sniedz informāciju par kopšanas cirtes pareizu izveidi.

Mežsaimniecības konsultants sazinās ar mežu īpašniekiem, kuri vēlas savu veiksmīgo saimniekošanas praksi popularizēt citu mežu īpašnieku vidū. Viņš sazinās ar mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem un sniedz informāciju par iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mežsaimniecības konsultants darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, faksu, skeneri, kopēšanas iekārtu, tālruni.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās, taču bieži ir jādodas izbraukumos uz mežsaimniecībām. Mežsaimniecības konsultants strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Mežsaimniecības konsultanti var strādāt valsts un pašvaldību mežu pārvaldes institūcijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība mežsaimniecībā vai mežzinātnē. Mācību ilgums 4 gadi. Šajā profesijā būtiska ir praktiska darba pieredze.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 380 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē norises dabā, it īpaši mežā? Vai tev piemīt labas saskarsmes prasmes? Vai tu proti skaidri paust savu viedokli, paskaidrot draugiem viņiem nesaprotamus jautājumus? Vai tev patīk publiski uzstāties?

Mežsaimniecības konsultantam darbā ir nepieciešamas ļoti plašas zināšanas un spēja ātri orientēties lielā informācijas apjomā, šīs prasmes veiksmīgi var attīstīt, konspektējot dažādus materiālus. Ļoti svarīga ir arī prezentēšanas māka, kuru vari izkopt, piemēram, gatavojot prezentācijas materiālus mācību stundām un pārdomājot tos tā, lai informācija būtu interesanta un viegli uztverama.

Šajā profesijā būtisko fizisko izturību veicinās sporta nodarbības un ikdienišķas fiziskas aktivitātes, ideāli, ja to var veikt dabā, piemēram, izvēloties nodarboties ar orientēšanās sportu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības, biznesa ekonomiskie pamati, matemātika, psiholoģija, svešvalodas un informātika.


Interešu joma(s): Mežsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

MEŽZINIS

MEŽA TEHNOLOGS

MEŽSARGS

MEŽSAIMNIECĪBAS INŽENIERIS

MEŽKOPIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, dabas zinības, matemātika psiholoģija, saskarsme, svešvalodas
meža apsaimniekošanas pasākumi rekomendācijas un konsultācijas mežsaimniecības jautājumos
mācību un pasākumu organizācija biznesa ekonomiskie pamati
ārvalstu pieredze meža atjaunošanā medību normatīvi, uzskaite

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums komplicētība* neatlaidība
lietišķums kritiskums apķērība
pacietība taktiskums intelektualitāte****
atbildīgums sistemātiskums** izteiksmīgums
uzņēmība racionalitāte*** elastība
izpalīdzība neatkarība radošums

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

radoši domāt, rast nestandarta idejas ievietot informāciju mājaslapā
orientēties mežsaimniecības apsaimniekošanas jautājumos pārliecinoši uzstāties, prezentēt, ieinteresēt
saskaņot, nodrošināt, organizēt, vadīt interaktīvus mācību pasākumus sagatavot aprakstus, mācību, reklāmas un vizuālās uzskates materiālus
veikt sistēmisku informācijas atlasi orientēties likumdošanas prasību pārmaiņās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv