JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VIESNĪCNIEKS


Kods: 1315 08


Darba saturs:
Viesnīcnieks vada nelielas viesnīcas, kas pieder viņam pašam vai citam īpašniekam. Viņš rūpējas par viesnīcas ienesīgu darbību un veiksmīgu attīstību, rūpējas par pozitīvu viesnīcas tēla izveidošanu un uzturēšanu.

Viesnīcnieks kontrolē ikdienas darbus un dod darba uzdevumus viesnīcas darbiniekiem. Piemēram, plāno darba grafiku viesu uzņemšanas dienestam, uzrauga viesnīcas ikdienas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu - seko, lai piedāvātā ēdienkarte būtu pietiekami interesanta un atbilstu viesnīcas imidžam, sadarbojas ar viesnīcas pavāru, lai to pilnveidotu, nosaka ēdināšanas pakalpojumu cenu politiku. Pieņem pasūtījumus un slēdz telpu īres līgumus izklaides pasākumu un konferenču organizēšanai, Viņš arī pārrauga grāmatvedības darbu, piemēram, viesnīcas grāmatvedības uzskaites, plāno viesnīcas kopējo budžetu. Tāpat viesnīcnieks organizē mārketinga un pārdošanas aktivitātes, vai arī šīs jomas darbiniekiem apspriež un vienojas par konceptuālajiem (būtiskākajiem) attīstības virzieniem.

Nelielā viesnīcā viesnīcnieks vada, personāla, viesu apkalpošanas un drošības struktūrvienību darbu.

Viesnīcnieks slēdz dažādus līgumus, kas saistīti ar viesnīcas saimniecisko darbību, piemēram, veļas piegādes vai īres, transporta pakalpojumu, saimniecības preču piegādes līgumus. Viesnīcnieks risina radušās problēmsituācijas, kas saistītas gan ar viesnīcas darbību, gan viesnīcas personālu, gan arī viesu apalpošanā, piemēram, ja ir savstarpējas nesaskaņas darbinieku vai darbinieka un klienta starpā.

Viņš intervē un pieņem darbā jaunus darbiniekus, slēdz ar viņiem darba līgumus, vienojas par veicamajiem darba pienākumiem.

Viesnīcnieks sadarbojas ar tūrisma organizācijām – gan izmitinot tūristus, gan organizējot konferences. Konferenču laikā vai tūristu grupu viesošanās laikā viņš atbild par pasākuma raitu norisi un patīkamu noskaņojumu, kas ietekmē viesnīcas reputāciju (cilvēku priekšstatus par viesnīcu) un līdz ar to peļņu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Viesnīcnieks darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru ar īpašām datorprogrammām (piemēram, kas aptver viesu rezervēšanas sistēmu, norēķinu sistēmu par viesnīcas sniegtajiem pakalpojumiem), internetu, printeri, kopēšanas iekārtu, tālruni, faksa aparātu, arī vietējo sakaru tālruņa centrāli. Viņš izmanto lietvedības dokumentāciju, piemēram, darba līgumus, ārpakalpojumu līgumus, grāmatvedības uzskaites dokumentāciju, piemēram, pavadzīmes un rēķinus.


Darba apstākļi:
Viesnīcnieka darbs galvenokārt tiek veikts biroja tipa telpās, un viņš parasti strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Viesnīcnieks strādā nelielās personiskās viesnīcās vai cita īpašnieka viesnīcās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība viesmīlībā, viesnīcu vadībā, tūrisma uzņēmējdarbības vadībā vai uzņēmējdarbībā. Mācību ilgums - 2,3 līdz 4 gadi. Lai strādātu par viesnīcnieku, liela nozīme ir darba pieredzei viesu uzņemšanā un svešvalodu zināšanām.


Iespējamais atalgojums:
350 līdz 700 LVL.
Atalgojums atkarīgs no viesnīcas kategorijas, viesnīcas lieluma, viesnīcnieka pienākumu specifikas un darba pieredzes, kā arī no tā, vai viņš ir viesnīcas īpašnieks vai darba ņēmējs.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi viesmīlīgs? Vai labprāt uzņemies vadītāja lomu, piemēram, pasākuma organizēšanā vai skolas projekta izstrādē? Vai tu spēj paturēt prātā lielu informācijas apjomu un neapjūc saspringtās situācijās? Vai esi laipns, draudzīgs un komunikabls arī pret cilvēkiem, kurus tu nepazīsti? Vai tev patīk pieņemt lēmumus un redzēt, kādi rezultāti tiek sasniegti šo lēmumu rezultātā? Vai tev patīk vadīt citus cilvēkus panākot savu mērķu sasniegšanu ar iesaistīšanu, lietpratīgu attieksmi, aizrautību un mērķtiecību? Vai tu esi atbildīgs par rezultātiem arī situācijās, kad tavi lēmumi ir bijuši kļūdaini un noveduši pie slikta rezultāta?

Viesnīcniekam nozīmīgi būt daudzpusīgam savās zināšanās un interesēs, jo nereti tieši viesnīcnieks ir tas cilvēks uzņēmumā, kurš veido viesnīcas tēlu – viņam svarīgi būt aizraujošai personībai, ar kuru cilvēki tiecas kontaktēties. Interesēšanās par kultūras dzīvi, ekonomikas aktualitātēm, pasaules kultūru un ģeogrāfiju – būs vērtīgi gan tavai personības izaugsmei, gan nākamai profesionālajai darbībai. Viesnīcniekam būtiskas labas komunikācijas prasmes, lai saprastos ar darbiniekiem un viesnīcas viesiem, panāktu veiksmīgas vienošanās. Nozīmīgi uzņemties atbildību, riskēt, iesaistīties pasākumos, kas negarantē drošu izdošanos. Kā arī censties būt līderim, kurš spēj iedvesmot citus kopīgu mērķu sasniegšanai! Jau skolā var izdomāt un īstenot pasākumus, kas prasa daudz darba, uzņēmības, mērķtiecības un atbildības. Māku sadarboties ar cilvēkiem, sadzirdēt citus uzskatus, vērtēt un saglabāt savu viedokli arī kritiskās situācijās var izkopt, darbojoties dažādās jauniešu organizācijās un piedaloties to aktivitātēs un projektos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā svešvalodas, biznesa ekonomiskie pamati, mājsaimniecība, ētika un psiholoģija.


Interešu joma(s): Tūrisms, atpūta, viesmīlība


Radniecīgās profesijas:

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU ORGANIZATORS

PANSIJAS DIREKTORS

RESTORĀNA VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedriskās dzīves pasākumi viesnīcu darbs, viesmīlības serviss
viesu uzņemšana, viņu aprūpe un izklaide tuvākās apkārtnes ievērojamākie tūrisma objekti, interesantas vietas
dažādas tūrisma koncepcijas – ekoloģiskā, ekstrēmā, lauku, sakrālā u.c. apkārtējās vides vizuālais noformējums un dekoratīvie elementi
sporta, aktīvās atpūtas pasākumu, izbraukumu dabā organizēšana mazā uzņēmējdarbība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

spēt saprasties ar cilvēkiem koordinēt un pārraudzīt darbiniekus
konstruktīvi risināt konfliktus sadarboties ar valsts institūcijām
nodrošināt viesnīcas pakalpojumu kvalitāti noformēt lietišķo dokumentāciju
vadīt un organizēt viesnīcas darbu sarunvalodas līmenī pārvaldīt dažādas valodas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv