JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.IESPIEDĒJS


Kods: 7341 03


Darba saturs:
Iespiedējs iespiež un pavairo (drukā vairākos eksemplāros) visu veidu un dažādas sarežģītības pakāpes iespiedprodukciju uz dažādiem iespiedmateriāliem, piemēram, plakātus, grāmatas, žurnālus, avīzes, bukletus un citus poligrāfiskus izdevumus.

Iespiedējs tehniski sagatavo drukas darbam iespiedmašīnu vai vada šo sagatavošanās procesu, kā arī rūpējas par darbā izmantojamo tehniku: tīra un ieeļļo iespiedmašīnu, kontrolē mašīnas tehnisko stāvokli, regulē to pēc ražotāju tehniskajiem norādījumiem.

Iespiedējs saņem no iespieddarbu salicē¬jiem gatavas klišejas – reljefas iespiedformas –, novērtē tās un seko līdzi arī citu iespiešanas procesā pielietojamo materiālu kvalitātei. Viņš izgatavo dublikātu iespiešanas pla¬tes no metāla, kaučuka vai plastmasas. Katru izgatavoto formu iespiedējs pārbauda un, ja ir tajā ir kļūdas vai neprecizitātes, ar roku un speciālu metāla instrumentu tās izlabo. Iespiedējs arī uzstāda iespiedmašīnā nepieciešamo darba režīmu un drukājamā materiāla skaitu.

Iespiedējs saņem paraugiespiedumus vienkrāsas un daudzkrāsu izdevumiem un pēc noteiktas krāsu skalas sastāda krāsu gammu katram darbam. Viņš iepilda nepieciešamos krāsu toņus iespiedmašīnā un veic kontroliespiedumu, lai pārbaudītu krāsu kvalitāti un to atbilstību oriģinālam.

Iespiedējs pārzina krāsu reģistra dalīšanas principus, iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiju un papīra, iespiedkrāsu, iespiešanas procesa palīgmateriālu īpašības un visas šīs zināšanas izmanto savā darbā. Viņš sagatavo darbam papīru, piepilda un no¬regulē papīra padevēja mehānismu iespiedmašīnā. Iespiedējs nosaka un uzstāda izmantojamā papīra mitrumu, regulē krāsu-ūdens līdzsvaru un veic krāsu jaukšanu pēc krāsu katalogiem. Uz speciāla iespiešanas galda iespiedējs uzstāda lapu izmērus un attālumus saskaņā ar oriģinālu un sagatavo mašīnu iespiešanas procesam: uzstāda iespiedformu augstumu, nostiprina klišejas, pārbauda mašīnu darbību, iespiež kontrolmateriālu. Iespiedējs arī seko līdzi materiālu (krāsu, papīra) ekonomiskam izlietojumam.

Iespiedējs kontrolē iespiešanas tehnoloģiju, vada iespiešanas un pavairošanas procesu. Viņš ieslēdz un izslēdz iespied¬mašīnu, regulē spiedienu uz papīru un izlabo kļūmes mašīnas darbā. Iespiedējs ir atbildīgs par iespiedprodukcijas kvalitāti, viņš seko līdzi iespiešanas procesam, ievēro brāķi, ko izņem no kopējā mate¬riāla, un raugās, lai tas vairs neatkārtotos. Ja ir nepieciešams, viņš arī konsultē klientu par iespiežamā darba tehnoloģiskajām īpatnībām. Lai nodrošinātu izdevumu iespiešanu atbilstoši oriģinālam, iespiedējs stingri ie¬vēro iespieddarbu salicēju norādījumus un iespiešanas instrukcijas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Iespiedējs strādā ar ruļļu vai lokšņu iespiedmašīnām, dažādiem iespiedprocesa kontroles mērinstrumentiem un mērierīcēm, kas palīdz iespiedējam pārbaudīt, piemēram, krāsas kvalitāti, papīra mitruma pakāpi. Viņš darbā lieto speciāli aprīkotu datoru, dažāda veida un formāta papīru, iespiedformas, dažādus palīgmateriālus un ķimikālijas, piemēram, poligrāfijas krāsas, pigmentus, lakas, mitrināšanas piedevas, arī mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus.


Darba apstākļi:
Iespiedējs strādā tipogrāfijā, astoņas līdz divpadsmit darba stundas dienā. Ja viņš strādā lielākā tipogrāfijā, darbs bieži norit maiņās un gadās, ka ir jāstrādā nakts maiņā, vēlu vakarā vai agri no rīta. Iespiedēja darba vide ir trokšņaina un papīra putekļu piesātināta. Tā kā iespiedējs strādā ar dažādām poligrāfijas krāsām, to piedevām un citiem iespiedmateriāliem, gaisā iespējami ķīmisku vielu izgarojumi.


Darba iespējas:
Iespiedējs var strādāt tipogrāfijās, dažādos poligrāfijas uzņēmumos, izdevniecībās, reklāmas un dizaina uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Iespiedēja profesiju var apgūt profesionālās vidējās izglītības iestādē. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
280 līdz 700 LVL.
Alga atkarīga no iespiedēja profesionalitātes līmeņa, pieredzes un attieksmes pret saviem pienākumiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu vēlētos strādāt ar jaudīgām, mūsdienīgām dizaina tehnoloģijām? Vai tev patiktu būt vienam no vissvarīgākajiem posmiem visdažādāko reklāmu, grāmatu, žurnālu un citu poligrāfijas izdevumu ražošanā un redzēt savu darbu dažādās publiskās vietās, piemēram, bankās, grāmatnīcās vai, aizejot ar draugiem uz kafejnīcu, šķirstīt paša drukātu ēdienkarti? Vai tevi saista iespēja šādi vienmēr būt netieši informētam par visu, kas tiek publicēts? Vai tev padodas eksaktie mācību priekšmeti? Vai tev piemīt precizitāte, un vai tu spēj savu darbu veikt uzmanīgi un rūpīgi?

Iespiedējam ir jāpiemīt labai krāsu toņu izšķirtspējai, tāpēc tev noderēs zīmēšanas pulciņā iegūtās iemaņas. Šīs profesijas pārstāvim jābūt labi attīstītiem maņu orgāniem, vēlams būt arī fiziski izturīgam un veiklam, lai nepieļautu brāķi. Būtiska ir prasme novērtēt savu rīcību un pieņemt atbilstošu lēmumu, kā arī spēja uzņemties atbildību un prasme strādāt komandā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, fizika, matemātika, informātika, vizuālā māksla, psiholoģija un sports.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

AUGSTSPIEDĒJS

BURTLICIS

FOTO BURTLICIS

IESPIEDDARBU MAKETĒTĀJS

IESPIEDDARBU SALICĒJS

IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDĀTĀJS

KLIŠEJU IESPIEDĒJS

OFSETA IESPIEDĒJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

poligrāfija māksliniecisks darbs ar praktiskā darba iemaņām
darbs ar iespiedmašīnām iespiedkrāsu veidi, īpašības
iespieddarbu tehnoloģija papīra veidi, īpašības
poligrāfijas izstrādājumu veidi ķīmija, fizika, matemātika

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība precizitāte uzmanīgums
izturība pacietība komplicētība *
kārtīgums disciplinētība izteiksmīgums
stabilitāte lietišķums radošums
prasmīgums savaldība oriģinalitāte
taupīgums apzinīgums racionalitāte**

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem atšķirt krāsu toņu nianses
jaukt krāsas pēc krāsu katalogiem uzturēt darba kārtībā man uzticētās tehniskās iekārtas
novērtēt iespiedformas kvalitāti strādāt ar iespiedprocesa kontroles mērinstrumentiem un ierīcēm
strādāt ar tipogrāfijas tehniku pamanīt iespieddarbu defektus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv