JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KERAMIĶIS


Kods: 2452 23


Darba saturs:
Keramiķis (ar rokām) veido no dažādu šķirņu māliem keramikas vai podniecības izstrādājumus, piemēram, kamīnu un krāsns podiņus, dekoratīvo keramiku parkiem un dārziem, vāzes, krūzes, bļodas, podus, svečturus, kā arī daudzus citus saimniecībā lietojamus un dekoratīvus traukus.

Podniecības izstrādājumus keramiķis virpo, lietojot podnieka ripu, kas var būt darbināma ar kāju kā senos laikos vai arī ar elektrību. Keramiķis iecentrē māla piku, izspiež ar pirkstiem viduci un izvelk trauka sieniņas vispirms piešķirot vienkāršu cilindra formu, tad, to saspiežot un izplešot, modelē iecerēto trauku. Pēcāk viņš apžāvē, apstrādā trauka apakšu, pieveido osas vai citas detaļas, dekorē to ar iespiedumiem, gravējumiem vai krāsainu mālu – angobu uzlējumiem, dažādu krāsu glazūrām. Brīvas formas keramikas izstrādājumus var veidot, izmantojot izrullētu māla plastu, no kura piegriež un veido dekoratīvus keramikas izstrādājumus. Savukārt daudzu vienādu keramikas izstrādājumu izgatavošanai keramiķis lieto ģipša veidņus vai formas. Vispirms viņš izgatavo trauka modeli, tad no modeļa - ģipša formas. Trauku atliešanai ģipša formās izmanto sašķidrinātus mālus.

Gatavos māla izstrādājumus keramiķis žāvē, tad tos ievieto keramikas apdedzināšanas krāsnī un apdedzina pirmajā jeb biskvīta apdedzinājumā. Kad apdedzināšanas krāsns atdzisusi, viņš keramikas izstrādājumus izņem un pārklāj ar stiklu veidojošu sastāvu – glazūru, liek otro reizi keramikas krāsnī un apdedzina glazūru temperatūrā, kurā stiklu veidojošais glazūras sastāvs sakūst un izveido stiklam līdzīgu pārklājumu uz māla.

Keramiķis, kas strādā kā individuāls amatnieks vai daiļamata meistars, pats rūpējas par mālu sagādi un sagatavošanu izstrādājumu veidošanai. Pamatā viņš veido individuālus mākslas oriģināldarbus vai māla izstrādājumus pēc klientu pasūtījumiem, piemēram, keramikas panno un mozaīkas.

Ja keramiķis strādā ražošanas uzņēmumā, viņš pamatā veido sērijveida izstrādājumus. Darba gaitā viņš sadarbojas ar uzņēmuma eksperimentālo laboratoriju, lai atrastu jaunus paņēmienus nepieciešamo izstrādājumu ražošanai, strādā ar jaunām masām un glazūrām, lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu, kā arī veido izstrādājumiem jaunu dizainu. Uzņēmumā keramiķim ir jāvadās pēc noteikta ražošanas plāna, kurā ir norādīts kādā daudzumā un laikā noteiktie izstrādājumi ir jāsaražo. Darba procesā keramiķis cieši sadarbojas ar keramikas tehnologu un keramikas meistaru.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Keramiķis darbā lieto dažādus šablonus izstrādājumu formas veidošanai, mehānisko vai elektrisko rokas podnieka virpu, glazēšanas šķēres, lineālu, kaltus, otas. Ražotnēs viņš nereti lieto dažādas ražošanas iekārtas, piemēram, strādājot par operatoru, viņš lieto kompjūtervakuumpresi vai glazēšanas automātu.


Darba apstākļi:
Keramiķis, kas veic individuālo darbu, strādā darbnīcā un darba laiku nosaka sev pats. Strādājot keramiķu iecirkņos (cehos) dažādās ražotnēs, keramiķi strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Keramiķi var strādāt privātuzņēmumos un kā pašnodarbinātie – kā amatnieki, mākslinieki savās darbnīcās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība keramikas izstrādājumu dizainera specialitātē (mācību ilgums 4 gadi) vai iziets mācekļa apmācības kurss pie amata meistariem. Keramiķis var iegūt arī augstāko izglītību keramikas specialitātē (mācību ilgums 4 gadi).


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 300 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no darba pieredzes, konkrētā uzņēmuma, kurā keramiķis strādā, kā arī pārdotās produkcijas apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista dažādu priekšmetu izgatavošana pašam savām rokām? Vai esi mēģinājis un tev patīk darboties ar mālu? Vai esi ievērojis, ka labi izjūti formu un materiālu?

Pamēģinot darboties keramikas pulciņā, noskaidrosi, vai tas tev patīk un padodas!

Keramiķa profesijā būtiska ir spēja orientēties izgatavojamo priekšmetu tehniskajos parametros un ķīmiskajā sastāvā, tāpēc tev par labu nāks arī matemātiskā domāšana.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā vizuālā māksla, tehniskā grafika, ķīmija, matemātika un mājturība.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

STIKLA PŪTĒJS

PORCELĀNA FORMĒTĀJS

PORCELĀNA MĀKSLINIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

keramikas un podniecības izstrādājumi keramikas rūpnieciskā un individuālā ražošana
keramikas izstrādājumu tradīcijas māla šķirnes, īpašības
rokdarbi māla apstrādes tehnikas
vizuālā māksla māksliniecisks darbs ar praktiskā darba iemaņām

Man raksturīgas šādas īpašības:

prasmīgums rūpīgums atbildīgums
vērīgums saimnieciskums uzņēmība
oriģinalitāte darbīgums sabiedriskums
veiklība disciplinētība intuīcija*
izturība precizitāte apķērība
neatlaidība pacietība radošums

*intuīcija - spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sagatavot māla masu izgatavot māla traukus
izgatavot ģipša formas zīmēt skices
sagatavot glazūru strādāt ar keramikas izstrādājumu ražošanas iekārtām un instrumentiem
mobilizēt sevi fiziski smagam darbam strādāt pēc Latgales keramikas tradīcijām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv