JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.STIKLA PŪTĒJS


Kods: 7322 01


Darba saturs:
Stikla pūtējs izgatavo stikla izstrādājumus no karstās stikla masas, stikla caurulītēm vai stienīšiem.

Pirms darba uzsākšanas stikla pūtējs saņem uzdevumu, kādi izstrādājumi viņam būs jāražo, kādi palīginstrumenti un aprīkojums jālieto, vai darbu iespējams veikt vienam vai jāstrādā kopā ar citu stikla pūtēju vai stikla padevēju. Viņš saņem arī norādes par to, kādas šķirnes stikls jāizmanto izstrādājumu ražošanai, kāda ir attiecīgā produkta izstrādes temperatūra un kāds ir tā atlaidināšanas (pakāpeniskas atdzesēšanas) režīms.

Stikla pūtējs pirms darba uzsākšanas sagatavo nepieciešamos instrumentus: iztīra stikla pūšamo pīpi, pielāgo uzgali attiecīgā izstrādājuma izgatavošanai, sagatavo papildu pīpes, ar ko padot stiklu peciņu, osiņu un citu mazu detaļu izveidošanai, novieto tās uzsildīšanai. Viņš sagatavo un pārbauda formas, to atvēršanas mehānismu darbības kvalitāti, dzesēšanas sistēmu darbību. Stikla pūtējs arī sagatavo darbam nepieciešamos ķirbuļus (īpašas koka karotes stikla veidošanai) un to dzesēšanas vanniņu, noregulē ,,stiklinieku beņķa” stāvokli un augstumu, parocīgi noliek visus pārējos vajadzīgos instrumentus (standziņas, lāpstiņas, irbulīšus).

Stikla masa tiek karsēta, un pēc tam, kad tā ir atdzisusi līdz izstrādes temperatūrai (katrai stikla šķirnei tā ir citāda), stikla pūtējs uzņem uz pīpes vajadzīgo stikla daudzumu. Atkarībā no izstrādājuma lieluma un stikla kārtu daudzuma nepieciešamo piles lielumu iegūst, uzņemot stiklu uz pīpes vairākkārt. Ar stangu palīdzību stiklu piespiež pie pīpes. Piles formu stikla pūtējs izveido ar ķirbuļa palīdzību. Pēc piles izveidošanas viņš stiklu pūš melnformā, pēc tam tīrformā. Dziestot stikls iegūst vēlamo formu. Ja izstrādājumam paredzēta osa, tā tiek veidota pēc tam, kad izstrādājuma korpuss ir gatavs, taču ir atdzisis mīksttapšanas temperatūrā. Osas veidošanai nepieciešama otra stikla pūtēja palīdzība, kurš uz pīpes izveido (izpūš formā) garu pili. Tās vienu galu ar stangām piespiež pie izstrādājuma un otru galu nogriež ar šķērēm, tad tiek izveidota osiņa. Gatavo pusfabrikātu, kas ir pilnībā slēgts, stikla pūtējs novieto atlaidināšanas krāsnī un, piesitot pie pīpes ar metāla stienīti, atdala izstrādājumu no pīpes. Pēc tam, kad izstrādājums izņemts no formas, stikla pūtējs to atdzesē. Dzesēšanu izdara ar ūdeni: stikla pūtējs pēc formas atvēršanas ieslēdz dzesēšanas strūklu. Lai liela izmēra izstrādājuma virsma būtu ļoti gluda, stikla pūtējs formas atdzesēšanai izmanto tās izpūderēšanu ar auzu miltiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Stikla pūtējs darbā lieto stikla kausēšanas iekārtu (nepārtrauktas darbības krāsni, podu krāsni vai tīģeli stikla masas vārīšanai), atlaidināšanas krāsni pakāpeniskai stikla izstrādājuma atdzesēšanai un dažādus instrumentus: stikla pūtēja pīpi ar speciāliem maināmiem uzgaļiem, ķirbuļus stikla piles formas izveidei, melnformu ar formas turētāju un tīrformu ar turētāju. Lai izveidotu, piemēram, peciņu glāzei, stikla pūtējs izmanto dažāda izmēra un konfigurācijas ,,cangas” jeb stangas, šķēres un dažādas koka, retāk metāla, lāpstiņas. Veidojot peciņas, osiņas, snīpīšus, stikla pūtējs lieto speciālu darbgaldu jeb ,,stiklinieku beņķi”. Stikla izstrādājumu izpūšanai vai veidošanai no stikla caurulītēm vai stienīšiem nepieciešamas dažāda veida stangas, lāpstiņas, irbulīši un stikla karsēšanai – dažāda tipa lampiņas, krāsniņas.


Darba apstākļi:
Darbs noris slēgtās telpās. Ļoti bieži darba vietā ir paaugstināta temperatūra no kausēšanas vai atlaidināšanas krāsns. Papildu darba vietā parasti tiek ierīkota kondicionēšanas sistēma vai pieplūdes ventilācija. Darbs galvenokārt tiek veikts stāvus, bet, veidojot sīkas detaļas, stikla pūtējs to dara sēdus pie speciāla darbgalda jeb ,,stiklinieku beņķa”.


Darba iespējas:
Stikla pūtēji var strādāt stikla izstrādes uzņēmumos vai kā pašnodarbinātie.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība, ko var apgūt 4 gadu laikā. Stikla pūtēja profesiju var apgūt arī pie amata meistariem un šīs prasmes pilnveidojas visas dzīves laikā.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 2000 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē stikla izstrādājumu tapšanas process? Vai tevi saista dažādu materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības un tas, kāda nozīme tām ir priekšmetu pagatavošanā no šiem materiāliem? Vai esi ievērojis, cik daudzveidīgs ir stikla pielietojums, vai centies to savākt un šķirot otrreizējai pārstrādei? Vai tev patīk vērot stikla gaismas rotaļas, ieklausīties tā skaņā?

Stikla pūtēja profesijā svarīgi ir būt apveltītam ar labu formas izjūtu, tāpēc labi, ja tev padodas veidošana un zīmēšana. Zīmējot un veidojot attīstīsi arī kustību precizitāti un telpisko domāšanu.

Svarīga ir laba fiziskā sagatavotība un pēc iespējas lielāks plaušu tilpums, ko veicinās sporta nodarbības un fiziska aktivitāte arī ikdienas gaitās. Plaušu tilpuma palielināšanai lieti noderēs dalība tādos sporta veidos kā peldēšana, skriešana un biatlons.

Skolā īpašu uzmanību pievērs ķīmijai, fizikai, vizuālajai mākslai, mājsaimniecībai un sportam.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

VITRĀŽISTS

KERAMIĶIS

DEKORATĪVO DARBU STIKLINIEKS

STIKLA MĀKSLINIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

stikla izstrādājumu tapšanas process darbs ar praktisku rezultātu
mūsdienu un senatnes tehnoloģijas stikla izgatavošanā māksliniecisks darbs, kur varu pielietot praktiskā darba iemaņas un roku veiklību
stikla izstrādājumu izgatavošana no stikla izgatavoti dekoratīvie elementi, suvenīri
stikla izgatavošanas tradīcijas fizika, ķīmija

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums apzinīgums rūpīgums
vērīgums veiklība piesardzība
izpildīgums kārtīgums izteiksmīgums
prasmīgums disciplinētība intuīcija*
izturība precizitāte oriģinalitāte
neatlaidība pacietība radošums

*intuīcija - spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem precīzi izpildīt uzdoto
strukturēti paust savu viedokli pūst stiklu
atšķirt stikla šķirnes, novērtēt izejvielu kvalitāti zīmēt skices
sagatavot darbam nepieciešamos instrumentus un aprīkojumu mobilizēt sevi darbam paaugstinātas temperatūras un trokšņa apstākļos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv