JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ZVEJNIEKS


Kods: 6152 02


Darba saturs:
saturs Zvejnieki zvejo zivis iekšzemes saldūdeņos vai jūrā. Viņi arī kopj, labo un uzglabā izmantojamo zvejas aprīkojumu (piemēram, laivas, tīklus).

Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki zvejo zivis ezeros, upēs un jūras piekrastes zonā, dažu kilometru attālumā no krasta. Viņi zvejo, ar motorlaivām aizvedot jūrā vai ezerā tīklus, kur tos izvelk, noenkuro un uz dažām dienām atstāj tos ūdenī. Šajās dienās viņi skalo, lāpa un tīra otru tīklu komplektu, vajadzības gadījumā arī pielabo laivas. Kad pienācis laiks, zvejnieki dodas izvilkt tīklus, izkrata no tiem zivis un dodas atpakaļ krastā. Tad viņi zivis saber kastēs un nodod realizācijai (pārdošanai vai pārstrādei).

Tuvojoties ziemai, iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki izvelk krastā un ieziemo laivas. Ziemā viņi ezeru un upju ledū cērt āliņģus, pa kuriem ūdenī ieliek tīklus un murdus, lai zvejotu zivis. Jūras piekrastes zvejnieki ziemā remontē zvejas inventāru, darvo laivas.

Dziļūdens zvejnieki izbrauc ar kuģiem tālu jūrā, kur ar tīkliem zvejo zivis. Pēc tam viņi tās nodod bāzes kuģiem, reizēm pirms tam veicot zivju pirmapstrādi. Viņi vada zvejas iekārtas, kopj, labo un uzglabā tās, kā arī strādā ar zvejas kuģa navigācijas ierīcēm un elektroniskajiem palīglīdzekļiem.
Dziļūdens zvejnieki novērtē zvejas izmaksas un plāno budžetu katrai zvejas sezonai, nosaka zivju tirdzniecības plānu. Kuģa dienasgrāmatā viņi atzīmē zvejas progresu (attīstību), kuģa apkalpes darbu un laika apstākļus jūrā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Lai nesamirktu un nenosmērētos ar zvīņām, zvejnieki darbā lieto speciālu gumijotu apģērbu, zābakus un cimdus. Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki izmanto laivu vai motorlaivu, zvejas tīklus, murdus. Dziļūdens zvejnieki darbā lieto kuģi, aparatūru zivju meklēšanai, to skaitā skaņas zondi (eholotu), komunikāciju un satelītsistēmas, ģeogrāfiskās un jūras kartes, navigācijas aparatūru (radaru, atrašanās vietas noteikšanas sistēmu, ploteru), tīklus, vinčas, arī datoru.


Darba apstākļi:
Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki strādā uz ūdens, laivā zem klajas debess un jebkuros laika apstākļos. Viņi strādā nenoteiktu darba laiku, jo labvēlīgos laika apstākļos darbs var ilgt vairāk par astoņām stundām dienā. Darbs saistīts ar lielu fizisko slodzi, un tajā var rasties dzīvībai bīstamas situācijas, īpaši, strādājot vētras laikā vai uz ledus. Dziļūdens zvejnieki dzīvo un strādā uz kuģa vai laivās, jebkuros laika apstākļos. Viņi strādā 12 un vairāk stundas dienā. Tā kā kuģis ilgstoši atrodas zvejas vietās jūrā vai okeānā, dziļūdens zvejnieki ilgstoši ir prom no mājām.


Darba iespējas:
Zvejnieki var strādāt dažāda veida zvejniecības uzņēmumos, tostarp arī privātajos.


Nepieciešamā izglītība:
Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieka profesijai nepieciešamās iemaņas iespējams apgūt praktiskā darbā, strādājot pie zvejniekiem. Lai strādātu par dziļūdens zvejnieku, nepieciešama profesionālā vidējā izglītība kuģu vadītāja specialitātē. Mācību ilgums 4 gadi. Iegūtās zināšanas iespējams papildināt, turpinot studijas augstskolā, izvēloties kuģu vadīšanas specialitāti. Mācību ilgums 3 gadi.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 300 LVL.
Zvejnieku alga ir nenoteikta, un tā var mainīties plašā amplitūdā. Darba alga atkarīga no loma lieluma. Zvejnieki saņem noteiktu daļu no ienākumiem, kas tiek iegūti, realizējot nozvejoto lomu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir interese par laivām, kuģiem un citu ūdens transportu? Vai tevi nebaida atrašanās lielās ūdenstilpnēs? Vai tu proti peldēt? Vai tev patīk ilgstoši uzturēties ārā?

Lai strādātu par zvejnieku, vēlama izcila fiziskā attīstība, veselība, izturība, laba redze un spēja būt psiholoģiski līdzsvarotam arī neierastās un ekstremālās situācijās. Tāpat arī ļoti būtiska īpašība ir atbildība gan par savu darbu, gan par citiem komandas biedriem. Šīs īpašības labi vari attīstīt, iesaistoties, piemēram, skautu vai jaunsargu organizācijās un to rīkotajās nometnēs. Piedalies dažādās sporta aktivitātēs, apmeklē treniņus, jo tā būs laba iespēja pārbaudīt savu fizisko izturību.

Zvejnieka profesijā svarīga ir māka sadarboties un spēja strādāt komandā. Šīs īpašības veiksmīgi vari trenēt, aktīvi piedaloties skolas sabiedriskajā dzīvē, dažādās interešu grupās, komandu sportā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ģeogrāfija, dabaszinības un sports.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

ZIVKOPIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ģeogrāfija, dabas zinības zvejniecība, zvejas aprīkojums
ekstremālas situācijas, to pārvarēšana darbs vīriešu kolektīvā
kuģi, laivas, navigācijas aparatūra zvejas komerciālie aspekti
praktisks darbs ar fizisku slodzi jūra, kuģošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* saimnieciskums darbīgums
atbildīgums stabilitāte izturība
piesardzība valdonība veiklība
taupīgums uzņēmība sistemātiskums**
praktiskums godkāre racionalitāte***
drosme savaldība neatlaidība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

kontrolēt savas emocijas un savaldīties ekstremālās situācijās lietot drošības un aizsardzības aprīkojumu, inventāru un apģērbu
sadarboties komandā, saskaņojot savu rīcību ar citiem novērtēt zvejas izmaksas un plānot budžetu zvejas sezonai
ilgstoši izturēt smagu fizisku slodzi kopt un labot zvejas aprīkojumu
peldēt, nirt, lekt ūdenī vadīt motorlaivu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv