JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.APĢĒRBU MODELĒŠANAS UN KONSTRUĒŠANAS SPECIĀLISTS


Kods: 3471 29


Darba saturs:
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists apģērbu izgatavošanas uzņēmumos modelē apģērbus (rada tērpu idejas), izgatavo to konstrukcijas un piegrieztnes, pēc kurām tērpi tiek piegriezti. Eksperimentālajos cehos viņš izstrādā modeļu paraugus un rūpnieciskās sagataves, pēc kurām tērpi tālāk tiek darināti lielos apjomos. Viņš pārzina apģērba modeļu izgatavošanas tehnoloģisko secību, izvēlas nepieciešamos palīgmateriālus un mezglu apstrādes iekārtas, ievēro tehnoloģiskās un kvalitātes prasības.

Strādājot šūšanas darbnīcās vai modes salonos, apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists izstrādā apģērba modeli, ņemot vērā klienta jeb tērpa pasūtītāja vēlmes, figūru un izvēlēto audumu. Viņš konstruē un piegriež apģērbu, kā arī pielaiko to klienta figūrai.

Ja apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists strādā rūpniecības uzņēmumā, viņš izstrādā apģērba modeļa skici, ņemot vērā modes tendences, krāsu gammu, izvēlētā auduma struktūru un to, kam un kādam nolūkam ir domāts šis modelis. Pēc skices saskaņošanas ar uzņēmuma vadību apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists izgatavo šī modeļa konstrukciju. Tādu izveido katram apģērba izmēram, un to izmanto kā pamatu tālākai apģērba izstrādāšanai.

Pēc modeļa konstrukcijas izstrādes apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists, izgatavo modeļa lekālus jeb piegrieztnes no kartona, pēc kurām tērps tiks šūts. Tad apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists pēc izveidotajiem lekāliem piegriež modeli no auduma un atdot piegriezumu drēbniekam vai šuvējai, kas to sadiedz.

Kad tas paveikts, apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists veic modeļa laikošanu. Laikošanas procesā viņš precizē modeļa proporcijas, apdares detaļas, novērš kļūdas tērpa konstrukcijā un precizē, kādā secībā tiks tehnoloģiski apstrādāti mezgli. Kad tas izdarīts, apģērba modelis tiek pieņemts un apstiprināts uzņēmuma mākslas padomē.

Pēc modeļa apstiprināšanas apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists vēlreiz precizē lekālus un komplekta oriģinālu atdod uzņēmuma rūpniecisko lekālu izgatavotājām.

Ja uzņēmumā rīcībā ir speciālā modelēšanas-konstruēšanas datorprogramma, apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists daudzus no šiem darbiem veic ar datora palīdzību.

Ja apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists strādā modes salonā vai šūšanas darbnīcā, viņš izstrādā modeļa skici un saskaņo to ar klientu – tērpa pasūtītāju –, ņemot vērā viņa vēlmes, viņa figūras īpašības un izvēlēto audumu. Pēc izveidotās modeļa skices apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists izstrādā lekālus un piegriež modeli no auduma. Pēc tam viņš šīs tērpa detaļas atdod drēbniekam, lai tas sagatavotu izstrādājumu laikošanai.

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists sadiegto tērpu vienu vai divas reizes pielaiko klienta figūrai – atkarībā no apģērba modeļa sarežģītības pakāpes un pasūtītāja figūras īpatnībām. Pēc laikošanas apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists atdod izstrādājumu drēbniekam sašūšanai un pēc tam pasūtītājam nodod jau gatavu tērpu.

Dažādos uzņēmumos un modes salonos darba saturs un secība var nedaudz mainīties.

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists var arī atvērt pats savu darbnīcu, tā kļūstot par uzņēmēju. Šādā gadījumā viņa darba pienākumos ietilpst arī dažādu dokumentu (darba, pirkšanas, nomas un materiālās atbildības līgumu) noformēšana, vienkāršākās grāmatvedības un finanšu operācijas un uzskaite, nodokļu maksājumu veikšana.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists darbā lieto papīru, zīmuļus, lineālus, lekāllineālus, šķēres, kniepadatas, drēbnieka krītu, dažādas modelēšanas un konstruēšanas datorprogrammas. Viņš izmanto arī dažādu veidu biroja tehniku.


Darba apstākļi:
Darbs parasti norisinās biroja tipa telpās vai darbnīcās. Ja apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists strādā rūpnieciskā uzņēmumā, tad darba vieta var atrasties šūšanas cehā. Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists strādā astoņu stundu darba dienu. Uzņēmumos darbs var noritēt maiņās, un ir iespējamas virsstundas. Strādājot uzņēmumos, auduma putekļi gaisā var radīt alerģisku reakciju.


Darba iespējas:
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists var strādāt valsts un privātajos apģērbu ražošanas uzņēmumos, modes salonos, šūšanas darbnīcās un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība. Mācību ilgums 2 - 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 800 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma veida, darba pieredzes un profesionālisma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu interesējies par modi un apģērbu? Vai labprāt skaties raidījumus masu medijos par stilu, modi? Vai tev patīk šūt, papildināt tērpus, zīmēt apģērbu modeļus? Vai kādreiz esi kādam palīdzējis izvēlēties atbilstošu tērpu?

Pamēģini uzmodelēt un uzšūt sev kādu apģērbu! Piedalies dažādās mākslas aktivitātēs – tā tev būs laba iespēja pārbaudīt savas spējas un dotības radoši domāt. Apmeklē zīmēšanas pulciņu vai vizuālās mākslas studiju, mēģini attīstīt arī telpisko uztveri!

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālista profesijā svarīga ir prasme strādāt ar cilvēkiem. Padomā par savu saskarsmes spēju izkopšanu! Liela nozīme ir arī mākai izprast tērpu pasūtītāju vēlmes un saskaņot tās ar reāli iespējamo apģērbu risinājumu – šeit noderēs labas zināšanas psiholoģijā. Būtiskas ir arī svešvalodu zināšanas (angļu, krievu), jo daudzi uzņēmumi sadarbojas ar ārvalstu firmām. Karjeras iespējas šādos uzņēmumos lielā mērā būs atkarīgas arī no svešvalodu pārvaldīšanas, jo ir iespējama apmācība un komandējumi ārvalstīs.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā vizuālā māksla, mājsaimniecība, tehniskā grafika, svešvalodas, kultūras vēsture un mākslas vēsture.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

APĢĒRBU KONSTRUKTORS

APĢĒRBU MODELĒTĀJS

APĢĒRBU DIZAINERS

ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU DIZAINERS

TĒRPU STILA SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

apģērba modes tendences šūšanas tehnoloģija un iekārtas
tērpu modelēšana un konstruēšana tekstilmateriālu veidi un īpašības
apģērbu stili un funkcionalitāte radošs darbs
modes vēsture rasēšana, piegrieztņu izstrāde

Man raksturīgas šādas īpašības:

prasmīgums mērķtiecība neatkarība
izturība enerģiskums intuīcija*
veiklība oriģinalitāte radošums
neatlaidība iniciatīva atraktivitāte
atbildīgums pacietība ekstraversija**
uzņēmība precizitāte godkāre

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem strādāt ar apģērba konstruēšanas datorprogrammām
zīmēt apģērbu skices modelēt tērpus
konsultēt stila jautājumos šūt apģērbu
aprēķināt pamatmateriāla un palīgmateriālu daudzumu mobilizēt sevi intensīvam un augstas precizitātes darbam ierobežotā laikā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv