JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS TEHNOLOGS


Kods: 2149 37


Darba saturs:
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs kontrolē un vada šūto izstrādājumu tapšanas procesu, kā arī organizē grupu darbu projektu un pasūtījumu izpildei.

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs izstrādā tehnoloģiskā procesa secību, sadala pienākumus, kā arī uzrauga darbu. Viņš aprēķina nepieciešamā materiāla daudzumu, laika posmu, kādā darbs izpildāms, un darbinieku skaitu, turklāt arī apmāca darbiniekus konkrētu uzdevumu veikšanai. Tāpat šūto izstrādājumu ražošanas tehnologa pienākumos ietilpst ikdienas darba analīze un kontrole (t.i., viņš analizē šuvēju paveikto dienas darbu un kvalitāti). Lai kāpinātu darba ražīgumu, atvieglotu un modernizētu darbu, šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs aktīvi interesējas par ražošanas iekārtu attīstību un to ieviešanas iespējām un ievieš ražošanā jaunākās tehnoloģijas (tāpat prognozē iekārtu nomaiņu). Viņš arī plāno darbu tā, lai ražošanai izvēlētās iekārtas tiktu izmantotas pēc iespējas ekonomiski. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs noformē nepieciešamos dokumentus.

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs materiālu sagatavošanas iecirknī organizē materiālu (audumu, palīgmateriālu, furnitūras) atlasi, pārbaudi un sagatavošanu ražošanai.

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs piegriešanas iecirknī uzrauga izstrādājuma detaļu piegriešanu, kā arī detaļu izklājuma veikšanu, piegriešanu, numurēšanu, komplektēšanu.

Kvalitātes kontroles iecirknī šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs atbild par gatavās produkcijas kvalitātes kontroli, kā arī analizē, kāpēc izstrādājumu izgatavošanas laikā radušies brāķi, un strādā sadarbībā ar citu iecirkņu speciālistiem.

Gatavās produkcijas iecirknī šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs vada izstrādājuma marķēšanas (raksta izstrādājuma nosaukumu, artikulu, izmēru) un komplektēšanas procesus. Noformē nepieciešamos dokumentus.

Ja šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs strādā kā pašnodarbinātais, tad viņš arī noformē darba, pirkšanas, nomas un materiālās atbildības līgumus, veic vienkāršākās grāmatvedības un finanšu dokumentu operācijas un uzskaiti, arī nodokļu maksājumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs lieto dažādas šūšanas un piegriešanas iekārtas, preses, palīgierīces, kā arī izmanto datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtas, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts ražošanas telpās (cehos, darbnīcās, salonos). Darba telpās iespējams troksnis, vibrācija, nekondicionēts mikroklimats, putekļi gaisā. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs strādā astoņu stundu darba dienu; darbs var būt maiņās, iespējamas virsstundas.


Darba iespējas:
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs var strādāt apģērbu sērijveida ražošanas uzņēmumos un individuālos ražošanas uzņēmumos (salonos, ateljē, darbnīcās), apģērbu un audumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumos (bāzēs, veikalos), arī apģērbu iepirkuma nodaļās. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnologs var būt kā pašnodarbināta persona apģērbu ražošanas, tirdzniecības un izplatīšanas jomā.


Nepieciešamā izglītība:
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnologam nepieciešama profesionālā vidējā izglītība. Mācību ilgums 2 gadi pēc vidējās izglītības vai 4 gadi pēc pamatizglītības iegūšanas.


Iespējamais atalgojums:
160 līdz 600 LVL.
Darba atalgojums atkarīgs no tā, vai viņš strādā valsts iestādē vai privātajā sektorā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē mode un apģērbs, un vai tev patīk mājturības stundas? Vai tu labprāt strādā komandā, vadi projektus, māci citus?

Šūto izstrādājuma ražošanas tehnologa profesijā svarīgas ir tādas īpašības kā precizitāte, spēja koncentrēties, spēja iesākto paveikt līdz galam, kā arī prasme strādāt ar cilvēkiem, jo darba pienākumos ietilpst citu cilvēku apmācība

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā informātika, biznesa ekonomiskie pamati, tehniskā grafika un mājsaimniecība. Zināšanas mākslas vēsturē un vizuālajā mākslā, kā arī svešvalodu prasme tev lieti noderēs, ja izvēlēsies šūto izstrādājumu ražošanas tehnologa profesiju.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

TEHNOLOGS

TRIKOTĀŽAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS TEHNIĶIS

ŠŪŠANAS TEHNOLOGS

RAŽOŠANAS TEHNIĶIS

TEHNOLOGA PALĪGS

APĢĒRBU PĀRBAUDĪTĀJS

PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

apģērbu ražošana šūšanas rūpniecības iekārtas
jaunāko tehnoloģiju radīto audumu specifika darba vides un tehniskā nodrošinājuma loma ražošanas efektivitātes paaugstināšanā
apģērba modes tendences organizatorisks darbs
šūšanas rūpniecības tehnoloģija tekstilmateriālu veidi, īpašības

Man raksturīgas šādas īpašības:

mērķtiecība izlēmība racionalitāte**
enerģiskums uzstājība saimnieciskums
neatlaidība praktiskums taupīgums
atbildīgums izturība pacietība
uzņēmība materiālisms* precizitāte
sabiedriskums tiešums disciplinētība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem izstrādāt tekstilizstrādājuma izgatavošanas tehnoloģiju
konstruktīvi risināt konfliktus regulāri pārbaudīt šūšanas tehniskās iekārtas
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu kārtot lietišķo dokumentāciju
pamanīt un novērst kļūdas apģērba ražošanā strādāt ar šūšanas iekārtām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv