JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĶĪMISKO IZEJVIELU PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS (REAKTORA OPERATORS)


Kods: 851


Darba saturs:
Reaktora operators ražo ķīmiskas vielas (piemēram, ķīmiski farmaceitiskās, pārtikas, dzērienu, parfimērijas, degvielu un smērvielu ražotnēs) – izpilda darbības ļoti daudzveidīgu ķīmiski tehnoloģisko procesu realizācijai: piemēram, izejvielu iebēršana, ieliešana, sajaukšana, uzsildīšana vai atdzesēšana līdz noteiktai temperatūrai; šo parametru uzturēšana un kontrole pēc mēraparātu rādījumiem noteiktu laika periodu; iekoncentrēšana, vārot un aizvadot procesa rezultātā radušos tvaiku; iegūto produktu nofiltrēšana, žāvēšana. Veicot šīs darbības, viņš ķīmisko reakciju rezultātā iegūst nepieciešamo ķīmisko vielu.

Šos procesus reaktora operators realizē speciāli ķīmijas tehnoloģisko procesu norisei paredzētās iekārtās – slēgtos traukos ar maisīšanas ierīcēm: reaktoros, autoklāvos, iekoncentrēšanas iekārtās, kas izgatavoti no dažādiem materiāliem – nerūsējoša tērauda, dažādu metālu sakausējuma, stikla vai speciāla polimēra materiāla. Procesa laikā viņš regulāri kontrolē tehnoloģiskā procesa parametrus, kā, piemēram, temperatūru, spiedienu, līmeni, vides skābumu. To viņš dara ar šim nolūkam paredzētiem, iekārtā instalētiem mērinstrumentiem.

Reaktora operators, ar cauruļvadiem savstarpēji savienojot dažādas iekārtas, izveido konkrētu procesu realizācijai nepieciešamo tehnoloģisko shēmu.

Savā darbā reaktora operators strikti ievēro standartpriekšrakstos (dokumenti, kuros aprakstīts katras konkrētās ķīmiskās vielas iegūšanas tehnoloģiskais process) noteikto darbību secību, izmantojamos materiālus, procesa parametrus un precīzi dokumentē visas savas darbības, kā arī procesa parametrus šādiem pierakstiem paredzētā speciālā dokumentā – sērijas pierakstu protokolā.

Pēc vienas vielas ražošanas beigām reaktora operators tehnoloģisko iekārtu iztīra, izmazgā un sagatavo nākamās vielas iegūšanai. Viņš uzrauga un regulāri pārbauda šīs iekārtas un ir atbildīgs par to pareizu izmantošanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Reaktora operators darbā lieto konkrētā produkta ražošanai paredzēto tehnoloģisko iekārtu – tas ir, savstarpēji savienotus dažādus aparātus, dažādus mērinstrumentus un citas speciālas ierīces atbilstoši veicamajam tehnoloģiskajam procesam, piemēram, reaktorus, autoklāvus, iekoncentrēšanas iekārtas. Viņš darbā lieto arī individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, skafandrus, gumijas apavus un cimdus, sterilu apģērbu. Ja gadījumā reaktorā norit cilvēka veselībai kaitīgu ķīmisko vielu sintēze, viņš izmanto arī gāzmasku.


Darba apstākļi:
Reaktora operators strādā ražošanas telpā, kurā izvietota attiecīgā tehnoloģiskā shēma. Katra telpa ir aprīkota ar speciālu ventilācijas sistēmu, kas nodrošina regulāru gaisa apmaiņu, lai radītu veselībai nekaitīgu vidi. Parasti viņš strādā astoņu stundu darba dienu, bieži vien maiņās pēc iepriekš saskaņota grafika. Ķīmisko vielu iegūšanas tehnoloģiskie procesi bieži ir ilgāki par vienu maiņu, tādēļ reaktora operatora pienākums ir vienmēr sagaidīt nākamajā maiņā strādājošo darbinieku, kuru viņš precīzi informē par savā maiņā paveikto.


Darba iespējas:
Reaktora operators var strādāt dažādos ķīmisko un bioķīmisko vielu ražošanas uzņēmumos, piemēram, ķīmiski farmaceitiskajās ražotnēs, pārtikas, dzērienu, parfimērijas, degvielu un smērvielu ražotnēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) vai augstākā izglītība bioloģijā vai ķīmijā (mācību ilgums 4 gadi).


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 500 LVL.
Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no strādājošā izglītības un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē ķīmija? Vai tev patīk veikt dažādus eksperimentus un novērot, kas notiek to rezultātā? Vai tu vēlētos piedalīties jaunu ķīmisko vielu savienojumu radīšanā, kā rezultātā varētu izgatavot efektīvas zāles, piemēram, vēža ārstēšanai? Vai esi vērīgs un pacietīgs? Vai tevi saista darbs laboratorijā?

Reaktora operatora profesijā būtiska ir spēja būt precīzam, kārtīgam un atbildīgam, ilgstoši koncentrēt uzmanību, tādēļ vēlams sevi radināt pie precīzas, savlaicīgas darbu izpildes. Šīs profesijas pārstāvji strādā, cieši sadarbojoties ar citiem speciālistiem, tādēļ svarīgi attīstīt labas saskarsmes spējas. Māku strādāt komandā var trenēt, spēlējot sporta spēles, kuras veicina sadarbību, un piedaloties skolas vai ārpusskolas projektos, kuros nepieciešams kolektīvs darbs.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, fizika, matemātika un svešvalodas.Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

BIOTEHNOLOGS

ĶĪMIJAS INŽENIERIS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU TEHNOLOGS

ĶĪMIJAS LABORANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmisko produktu ražošana darbs laboratorijā
ķīmisko izejvielu pārstrādes tehnoloģija zinātnisko darbu izstrāde, eksperimenti dabaszinātnēs
ķīmisko vielu pārstrādes tehniskais aprīkojums analītisks un pētniecisks darbs
jaunumi ķīmijas nozarē ķīmija, fizika, matemātika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums komplicētība *** apzinīgums
zinātkāre praktiskums disciplinētība
kritiskums veiklība precizitāte
sistemātiskums * izturība pacietība
racionalitāte** prasmīgums kārtīgums
neatkarība neatlaidība piesardzīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem regulāri pārbaudīt un uzturēt kārtībā tehniskās ierīces
konstruktīvi risināt konfliktus strādāt ar ķīmijas laboratorijas aprīkojumu
izpildīt ķīmisko vielu ražošanas tehnoloģisko procesu ievērot drošības tehnikas noteikumus
kontrolēt tehnoloģiskā procesa parametrus kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv