JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PAPĪRA TEHNOLOGS


Kods: 2146 13


Darba saturs:
Papīra tehnologs plāno un pārrauga papīra ražošanas procesu. Viņš seko, lai katrā ražošanas posmā galaprodukts atbilstu noteiktām kvalitātes normām un parametriem.

Papīra tehnologs savā darbā vadās pēc uzņēmumā izstrādāta ražošanas tehnoloģijas reglamenta (dokumenta, kurā apkopota informācija par papīra ražošanu, izmantojamajiem izejmateriāliem, to daudzumiem, papīra masas, no kuras ražo papīru, sastāvu un ražošanas līnijā esošajām iekārtām). Papīra tehnologs arī piedalās šī reglamenta izstrādē, un, ja ražošanas procesā nepieciešams ieviest kādus jauninājumus (piemēram, sākt ražot jauna veida papīru), viņa pienākums ir izvērtēt, kā pēc iespējas efektīvāk var pārkārtot ražošanas līniju attiecīgajam papīra veidam, cik daudz izejmateriālu tiks patērēts un kāda būs precīzā jaunā papīra ražošanas „recepte” (izejvielu sastāvs papīra masā). Plānojot ražošanas līnijas pārkārtošanu, papīra tehnologs ņem vērā jau esošās līnijas ražošanas jaudas un iespējas, cenšoties jauno produktu pēc iespējas tām pielāgot. To visu apzinājis, viņš izstrādā ražošanas shēmu, pēc kuras turpmāk notiks jaunā papīra izgatavošana.

Pirms katras ražošanas līnijas palaišanas papīra tehnologs ceha darbiniekiem izsniedz sagatavotu ražošanas karti jeb vielu zīmi, kurā tiek norādīts, kāds papīrs tiks ražots, kādas izejvielas lietotas. Viņš sastāda arī mašīnu zīmi, kurā norāda iekārtu darbības ātrumu (tas atkarīgs no papīra veida), ražojamā papīra parametrus – papīra lentes kvadrātmetra svaru, tās platumu, biezumu, lietotājam nepieciešamo papīra mitrumu un mehānisko izturību un pievienojamās ķīmiskās vielas, piemēram, cieti, līmi.

Lai panāktu, ka galaprodukts (papīrs) būtu tādā kvalitātē un ar tādiem tehniskajiem parametriem, kā noteikts ražošanas reglamentā un kas nepieciešams lietotājam, papīra tehnologs visa ražošanas procesa laikā veic kontrolmērījumus. Viņš apseko ražošanas līnijas iekārtu kontrolpaneļus, kas uzrāda procesus, kas tajā brīdī notiek ražošanas līnijā. Nereti viņš veic arī mehāniskus, piemēram, spiediena, temperatūras un mitruma mērījumus. Ja gadījumā ir aizdomas par nobīdēm no ražošanas normām, viņš dod rīkojumu laboratorijas speciālistiem veikt papildu mērījumus. Pēc problēmas noteikšanas un likvidēšanas viņš veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu problēmas atkārtošanos nākotnē. Papīra tehnologs seko līdzi ražošanas iekārtu tehniskajām apkopēm un norīko mehāniķus vai citus atbildīgos tehniskos darbiniekus to veikšanai.

Papīra tehnologa darba pienākumi atkarīgi arī no tā, vai viņš strādā lielā vai mazā uzņēmumā. Lielā uzņēmumā viņš var specializēties – būt vai nu papīra tehnologs, kurš atbildīgs par papīra masas sagatavošanu, vai arī papīra tehnologs, kurš nodrošina papīra ražošanas iekārtu tehnisko darbību. Savukārt mazajos uzņēmumos papīra tehnologam nereti jādara arī papildu darbi, kas saistīti, piemēram, ar iepērkamo izejvielu daudzumu vai ražošanas jaudu aprēķināšanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Papīra tehnologs lieto dažādu veidu biroja tehniku (datoru, printeri, kopēšanas iekārtu) un dažādas specializētas datorprogrammas. Lai veiktu kvalitātes mērījumus papīra ražošanas procesa laikā, viņš izmanto speciālus mērinstrumentus, piemēram, termometrus, spiediena mērītājus, papīra lentes mitruma noteicējus, papīra masas sagatavošanas kvalitātes analizatorus (arī mikroskopu), gatavā papīra mehāniskās izturības pārbaudes iekārtas.


Darba apstākļi:
Papīra tehnologs strādā gan biroja tipa telpās, sekojot līdzi ražošanas procesam datorā, gan ražošanas telpās, kontrolējot iekārtu darbību un gala produkta kvalitāti. Papīra tehnologs pārsvarā strādā astoņu stundu darba dienu, bet problēmsituācijās var nākties strādāt virsstundas vai brīvdienās.


Darba iespējas:
Papīra tehnologs var strādāt gan papīra, gan papīra izstrādājumu ražotnēs, kā arī uzņēmumos, kas izgatavo papīra ražošanai nepieciešamās iekārtas, izejmateriālus un ķimikālijas. Papīra tehnologs var strādāt arī zinātniskajos institūtos un piedalīties dažādos pētnieciskajos projektos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ķīmijā vai materiālzinātnēs. Mācību ilgums 3 – 4 gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk ķīmija un fizika? Vai tev padodas matemātika? Vai tevi saista iespēja būt klāt papīra tapšanas procesā?

Ieskatu papīra izgatavošanas procesā vari gūt, atrodot rokasgrāmatās vai internetā papīra pagatavošanas recepti un pamēģinot to izgatavot pašam. Interesanti novērojumi un secinājumi radīsies, piemēram, eksperimentējot ar dažādiem līdzekļiem un krāsām, materiālu sajaukumu, žāvēšanas metodēm. Ja vēlies apgūt papīra tehnologa profesiju, tev noderēs arī dažādu citu ķīmisko procesu izpratne, tāpēc centies tos izzināt gan ķīmijas stundās skolā, gan attiecīgos interešu pulciņos.

Papīra tehnologa darbā būtiskas īpašības ir rūpīgums, precizitāte, atbildības izjūta, māka plānot un paredzēt veicamo darbību galarezultātu, ko vari attīstīt, pievēršot šīm īpašībām uzmanību, arī veicot visikdienišķākos pienākumus.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, fizika, matemātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS

ŠĶIEDRU TEHNOLOGS

POLIMĒRU TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

papīra ražošana papīra otrreizēja pārstrāde
papīra izgatavošanas tehniskais aprīkojums papīra veidi, īpašības
papīra ražošanas tehnoloģija organizatorisks un pētniecisks darbs
rūpnieciska darba vide ķīmija, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums neatlaidība pārliecinātība
zinātkāre lietišķums uzņēmība
kritiskums precizitāte mērķtiecība
sistemātiskums * izturība sabiedriskums
racionalitāte** prasmīgums izlēmība
neatkarība enerģiskums atbildīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem strādāt ar specializētām datorprogrammām
konstruktīvi risināt konfliktus aprēķināt darba procesu izmaksas
koordinēt, vadīt cilvēku darbu uzturēt darba kārtībā tehnisko aprīkojumu
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv