JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĶĪMIJAS LABORANTS


Kods: 3111 08


Darba saturs:
Ķīmijas laborants pilda darba uzdevumus pēc ķīmiķa norādījumiem un saskaņā ar aprakstīto metodiku. Viņš veic vai nu ķīmiskās sintēzes (ķīmiskās reakcijas) laboratorijas traukos, vai arī ķīmisko produktu analīzes specializētās analītiskās laboratorijās.

Pirms darba sākšanas, ķīmijas laborants rūpīgi iepazīstas ar darba veikšanas metodiku un sagatavo darbam nepieciešamās iekārtas un instrumentus, piemēram, kolbas, menzūras, pipetes. Pēc tam pēc aprakstītās metodes veic sintēzi (piemēram, silda, dzesē, filtrē, iekrauj izejvielas) vai analīzi. Savas darbības laikā viņš kontrolē un vada ķīmisko procesu vai analīzes gaitu, pieraksta visus datus un iegūtos rezultātus, apkopo tos, ievadot datorā.

Nereti ķīmijas laborants strādā ar veselībai kaitīgām ķīmiskajām vielām, tādēļ, veicot savus pienākumus, viņš ievēro darba aizsardzības pasākumus.

Pēc darba pabeigšanas ķīmijas laborants rūpīgi nomazgā un noliek žāvēties darbā izmantotos instrumentus. Ja nepieciešams, viņš instrumentus sterilizē.

Ķīmijas laboranta pienākums ir arī plānot un rūpīgi sekot darbā izmantojamo ķīmisko vielu jeb reaģentu un citu materiālu izlietojumam. Tā kā laboratorijā izmantojamās ķīmiskās vielas ir ļoti dārgas, ķīmijas laborants rūpējas, lai tās tiktu izmantotas pēc iespējas ekonomiskāk.

Lai garantētu precīzus rezultātus, ķīmijas laborants pārzina darbu ar laboratorijā lietojamo aparatūru, instrumentiem, kā arī to lietošanas noteikumus un tīrīšanas kārtību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ķīmijas laborants darbā lieto dažāda lieluma kolbas un citus laboratorijas traukus, sildierīces, mērtraukus, pipetes, menzūras, strādā ar laboratorijas mērinstrumentiem, piemēram, hromatogrāfu, refraktometru, polarimetru, spektrofotometru. Dokumentējot iegūtos datus, viņš izmanto datoru.


Darba apstākļi:
Ķīmijas laborants strādā laboratorijas telpās. Ķīmijas laborants strādā astoņu stundu darba dienu, kas var būt maiņu darbs pēc iepriekš noteikta darba grafika. Darbs saistīts ar dažādām ķīmiskām vielām jeb reaģentiem, kam nereti piemīt specifiskas smakas un kas var būt kaitīgas veselībai, tāpēc ķīmijas laborants lieto aizsardzības līdzekļus (brilles, gāzmasku, gumijas cimdus, sterilu apģērbu (ja to prasa uzņēmumā noteiktā kārtība)) un strādā pie velkmes skapja (ventilācijas iekārtas, kura nodrošina no ķīmiskā piesārņojuma tīru darba vidi). Nereti nākas strādāt ar plīstošiem, viegli uzliesmojošiem priekšmetiem un vielām.


Darba iespējas:
Ķīmijas laboranti var strādāt ķīmijas, farmācijas, pārtikas un dzērienu ražošanas, kā arī kosmētikas ražošanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība ķīmijā (mācību ilgums 4 gadi). Par ķīmijas laborantu var strādāt arī augstskolas studenti, kas apgūst ar ķīmiju saistītu specialitāti.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 250 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē ķīmija? Vai tev patīk veikt dažādus eksperimentus un novērot, kas notiek to rezultātā? Vai esi vērīgs un pacietīgs? Vai tev patiktu darbs laboratorijā?

Ķīmijas laboranta profesijā būtiska ir interese un laba izpratne par dažādiem ķīmiskajiem procesiem. To var izkopt, sākot strādāt par ķīmijas laborantu jau skolā, ja ķīmijas kabinets aprīkots ar atsevišķu laboratoriju, kā arī piedaloties ķīmijas pulciņā un nometnēs.

Svarīga ir arī roku un pirkstu veiklība, precizitāte darba izpildē, ko var trenēt, piemēram, līmējot kolāžas, liekot stikla vai keramikas mozaīkas, adot, tamborējot, izpildot sīkus sadzīves tehnikas remontdarbus.

Nozīmīgi attīstīt šajā profesijā ļoti nepieciešamo spēju sadarboties, kā arī prasmi strādāt un veikt uzticētos uzdevumus patstāvīgi, ko veicinās sadarbošanās ar skolas biedriem, draugiem, piemēram, dažādu skolā vai ārpus skolas notiekošu pasākumu un projektu realizēšanā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, bioloģija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

ĶĪMIJAS INŽENIERIS

FARMACEITS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmija, fizika ķīmijas laboratorijas aparatūra un instrumenti
zinātnisko darbu izstrāde, eksperimenti dabaszinātnēs ķīmisko vielu sintēze un analīze
dažādu vielu, produktu atbilstība kvalitātes standartiem analītisks un pētniecisks darbs
jaunumi ķīmijas nozarē darbs ražošanā

Man raksturīgas šādas īpašības:

lietišķums precizitāte sistemātiskums *
veiklība pacietība racionalitāte**
izturība kārtīgums apzinīgums
rūpīgums analītiskums draudzīgums
neatlaidība zinātkāre apķērība
disciplinētība kritiskums taktiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem noteikt vielu ķīmisko sastāvu
strukturēti paust savu viedokli strādāt ar ķīmijas laboratorijas aprīkojumu
veikt ķīmisko vielu sintēzi un analīzi strādāt ar speciālām datorprogrammām
precīzi izpildīt uzdoto kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv