JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.RAŽOŠANAS SAGATAVOŠANAS INŽENIERIS


Kods: 2149 07


Darba saturs:
Ražošanas sagatavošanas inženieris ir atbildīgs par ražošanas norisi uzņēmumā.

Strādājot noteiktā ražotnē, ražošanas sagatavošanas inženieris detaļās pārzina konkrētās ražošanas norises, lai varētu atklāt iespējamos trūkumus, meklēt uzlabojumus un vadīt ražošanas procesus. Viņš pārzina arī ražotnē lietojamo mašīnu (darbagaldu, instrumentu, mērlīdzekļu) darbību un lietošanas iespējas.

Viņš rūpējas, lai ražošanas procesi noritētu pēc plāna, un konsultē uzņēmuma vadību par ražošanas veidiem un plānošanas jautājumiem. Ražošanas sagatavošanas inženieris rūpējas par darba organizāciju, materiālu un iekārtu ekonomiskas, drošas un efektīvas izmantošanas veidiem, sagatavo ieteikumus vadībai, kā darbus organizēt pēc iespējas racionālāk (izdevīgāk) un pareizāk, kā arī kontrolē darba procesu ražošanā, uzraugot, kā ražotnes darbinieki veic savus pienākumus.

Ražošanas sagatavošanas inženieris konsultē vadītājus par iekārtu un darbinieku racionālu izvietošanu uzņēmuma ražošanas telpās, nodrošina darba drošību ražošanas vidē un instruē (informē un apmāca) darbiniekus par darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem. Viņš izveido kontroles sistēmu, ar kuras palīdzību seko līdzi ražošanas vides un produkcijas kvalitātei, kā arī tehnoloģijas, kas būtu pēc iespējas saudzīgākas pret vidi un dabas resursiem. Ražošanas sagatavošanas inženieris piedalās arī citu ražošanas procesu, režīmu, iekārtu, mehānismu un līdzekļu plānošanā, izstrādē un piemērošanā konkrētās produkcijas ražošanai.

Atkarībā no pieredzes ražošanas sagatavošanas inženieris izstrādā ražošanas tehnoloģijas instrukcijas (produkta izstrādāšanas procesa apraksts), metodiskos (katra tehnoloģiskā procesa detalizēts izklāsts) un normatīvos (pienākumu un atbildības sadalījums starp ražošanas procesā iesaistītajiem) dokumentus. Viņš analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus uzņēmuma stratēģisko mērķu (uzņēmuma ilgtermiņa attīstības plāns) definēšanai, nodrošina ražošanas apstākļu atbilstību darba un vides aizsardzības prasībām.

Ražošanas sagatavošanas inženieris pārvalda ekonomiskos jautājumus, lai varētu plānot nepieciešamās izmaksas un ienākumus ražotnē. Viņš strādā ar dažādiem finanšu datiem un aprēķiniem un analizē tos, lai iegūtos rezultātus izmantotu uzņēmuma ražošanas plānošanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ražošanas sagatavošanas inženieris, sastādot dažādus aprēķinus un plānus ražotnes sagatavošanai, darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku (datoru, printeri, ploteri). Viņš izmanto arī dažādus mērinstrumentus, ar kuru palīdzību var noteikt ražotņu darba apstākļus (piemēram, apgaismojumu, troksni, mikroklimatu), kā arī komunikāciju līdzekļus (tālruni, e-pastu) plānošanas darbiem.


Darba apstākļi:
Ražošanas sagatavošanas inženieris parasti strādā kabinetā ražošanas telpu tuvumā. Ražošanas sagatavošanas inženieris strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Ražošanas sagatavošanas inženieris var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbinātais. Viņa darbs lielākoties norit ražošanas uzņēmumos, bet var strādāt arī dažādos konsultācijas uzņēmumos vai izglītības iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība inženiertehniskajās zinātnēs. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 1000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba pieredzes, nozares, kurā ražošanas sagatavošanas inženieris strādā, un darba specifikas, kā arī no viņa profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē tehniskās zinātnes? Vai vari organizēt un aizraut ar savām idejām citus cilvēkus? Vai tevi saista modelēšana, darbi, kas prasa precizitāti un rūpību? Vai tev piemīt labas novērošanas un salīdzināšanas spējas, kā arī radoša domāšana?

Ražošanas sagatavošanas inženiera profesijā visbūtiskākās īpašības ir pacietība un precizitāte, vērība pret detaļām un lietu izpratne kopumā. Tās vari attīstīt profesijai vēlamajā virzienā, izgatavojot dažādus modelīšus (auto, pilsētu modeļus, lidmodeļus u.c.), apgūstot dažādu mehānismu uzbūvi un darbības principus. Centies arī attīstīt ilgstošas koncentrēšanās spēju un prasmi risināt dažādus problemātiskus jautājumus!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika, ķīmija, fizika, tehniskā grafika un mājsaimniecība.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

PLĀNOŠANAS INŽENIERIS

DARBA ORGANIZĀCIJAS INŽENIERIS

RAŽOŠANAS VADĪBAS ORGANIZĀCIJAS INŽENIERIS

RŪPNIECĪBAS PROJEKTĒŠANAS INŽENIERIS

SISTĒMU (IZŅEMOT SKAITĻOTĀJU) INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

rūpnieciskā ražošana matemātika, fizika
ražošanas tehnoloģiskie procesi analītisks un organizatorisks darbs
ražošanas procesa tehniskais nodrošinājums tehniskā rasēšana
stratēģiskā plānošana inženiertehniskās zinātnes

Man raksturīgas šādas īpašības:

mērķtiecība rūpīgums apķērība
izlēmība ekstraversija * lietišķums
sabiedriskums analītiskums neatlaidība
uzstājība sistemātiskums ** prasīgums
enerģiskums precizitāte kritiskums
ambiciozitāte racionalitāte*** pārliecinātība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem izstrādāt ražošanas tehnoloģiju
konstruktīvi risināt konfliktus ātri veikt matemātiskus aprēķinus
strukturēti argumentēt savu viedokli plānot ražošanas izmaksas
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu izstrādāt tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv