JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.METINĀTĀJS


Kods: 7212 01


Darba saturs:
Metinātājs metina tērauda, čuguna, krāsaino metālu un to sakausējumu detaļas, mezglus un konstrukcijas, kā arī plastmasu. Viņš darba procesā nosaka metināto šuvju defektus un novērš tos. Metinātājs griež metāla loksnes, caurules, stieņus, T, U, L veida šķērsgriezuma profilus.

Metinātājs samontē un saslēdz metināšanas posteņa jeb vietas iekārtu, izvēlas nepieciešamos metināšanas materiālus un instrumentus, uzsākot metināšanu, viņš ar dažādiem palīglīdzekļiem, piemēram, speciālu aerosolu, apstrādā metināmo vietu, lai metāla šļakatas neliptu pie metāla, metināmo priekšmetu notīra no rūsas un nelīdzenumiem. Ja jāmetina kādas sarežģītas detaļas, metinātājs tās iestiprina speciālos metināmo detaļu fiksācijas stendos. Metināšanas procesā metinātājs regulē metināšanas darba režīmus, metina lokšņu, cauruļu, režģveida un siju konstrukcijas, veic arī metāla termisko griešanu un saliekšanu. Beidzot metināšanas procesu, viņš apstrādā metinājuma vietu, to slīpējot un ar speciālu āmuru noņemot kušņus (keramisks aizsargslānis, kas veidojas, kūstot presētam pulverveida materiālam ap elektrodu un neļauj metinājuma šuvē iekļūt skābeklim) un metāla šļakatas.

Pēc darba beigšanas metinātājs ar ultraskaņas iekārtu palīdzību pārbauda metinājuma šuvju kvalitāti, kā arī ar mērlenšu un dažādu šablonu palīdzību – sametinātā priekšmeta kvalitāti.

Metinātājs nepārtraukti seko līdzi metināšanas iekārtas tehniskajam stāvoklim. Viņš sagatavo un sakopj savu darba vietu; atsevišķos gadījumos, piemēram, ja strādāts uguns nedrošos apstākļos - uz dēļu grīdas, ļoti putekļainās telpās, uzrauga darba vietu vēl vismaz četras stundas pēc darbu pabeigšanas.

Metinātājs lasa metināto savienojumu un konstrukciju rasējumus, veido detaļu skices un izmanto tehnoloģisko dokumentāciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Metinātājs darbā lieto dažādu veidu metināšanas aparatūru, piemēram, elektriskā loka metināšanas iekārtas ar elektrodiem (metāla stienītis, kas pievada strāvu un kūstot sametina šuvi), pusautomātiskā elektriskā loka metināšanas iekārtas, aerosolus, metināmo detaļu fiksācijas stendus, rokas slīpmašīnu, āmuru, skābekļgriešanas aparatūru, mērlentes, šablonus, speciālu metinājuma kvalitātes kontroles aparatūru.


Darba apstākļi:
Metinātājs strādā ražošanas telpās un ārpus tām dažādos laika apstākļos. Iespējams arī darbs lielā augstumā (piemēram, augstceltnēs, uz tiltiem, ostu celtņiem). Metināšanas procesā gaisā izdalās toksiskas vielas, tāpēc metinātājs, strādājot slēgtā telpā, izmanto speciālus sejas aizsegus ar gaisa filtriem, vai arī darba vieta ir aprīkota ar spēcīgu dūmu nosūcēju. Metinātājs nēsā speciālu darba apģērbu, cimdus, zābakus un sejas aizsegu vai aizsargbrilles, kā arī ievēro darba drošības un vides aizsardzības noteikumus. Metinātājs parasti strādā astoņu stundu darba dienu, iespējams arī darbs maiņās pēc saskaņota grafika, var nākties strādāt virsstundas.


Darba iespējas:
Metinātājs var strādāt metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, ekspluatāciju vai remontu, kā arī var veikt individuālo darbu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā izglītība metināšanā. Mācību ilgums - 3 gadi. Sarežģītāko konstrukciju, piemēram, tiltu, ēku metāla konstrukciju, kuģu korpusu, celšanas un transporta mašīnu, spiedieniekārtu, metināšanai nepieciešama sertifikācija, kas jākārto reizi gadā. Par metinātāju var strādāt arī, izejot divu mēnešu apmācību kursu.


Iespējamais atalgojums:
160 līdz 1000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no metināmās konstrukcijas sarežģītības, metināmo savienojumu kvalitātes prasībām un metinātāja darba produktivitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu augstu vērtē praktiska darba iemaņas? Vai tev patīk pašam izgatavot dažādas lietas? Vai tev interesē, kā dažādas metāla detaļas turas kopā bez skrūvēm? Vai tev ir nozīmīgi, ka tava darba rezultātu ikdienā izmanto daudzi cilvēki?

Strādājot par metinātāju, būtiski ir izprast metāla dabu, lai varētu iegūt labu rezultātu, un nebaidīties no smagas fiziskas slodzes sarežģītos darba apstākļos.Te noderēs tehnikas remontdarbos, fiziskā darbā un sportā iegūts rūdījums.

Metinātāja profesijā nepieciešama pacietība un precizitāte, kā arī laba līdzsvara izjūta un kustību koordinācija, spēja veikt precīzas, ritmiskas un lēnas roku kustības, ko iespējams trenēt. Asa redze un krāsu izšķiršanas spēja metinātājam tiek izvirzīta kā īpaša prasība darba uzdevumu veikšanai, šos dabas dotumus vēl vairāk var attīstīt ar īpašiem vingrinājumiem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, tehniskā grafika, matemātika un sports.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

METINĀŠANAS TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, tehniskā grafika sporta nodarbības, fiziskas aktivitātes
metālu un to sakausējumu detaļu, mezglu un konstrukciju metināšana metināšanas iekārtu, aparatūras, aprīkojuma uzbūve un pielietojums
metināšanas darbu tehnoloģija metālu un to sakausējumu tipi, veidi, īpašības, pielietojums
precīzs un praktisks darbs metināšanas palīgmateriāli un izejvielas

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* disciplinētība apzinīgums
izturība piesardzība rūpīgums
neatlaidība saimnieciskums uzmanīgums
precizitāte patstāvība izpildīgums
darbīgums vērīgums sistemātiskums**
praktiskums akurātums racionalitāte***

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties elektrotehnikā un elektrodrošībā noteikt metāla grupu, novērtēt metināšanas iespējamību
kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses koordinēt pirkstu, roku kustības
lietot kontroles un mērinstrumentus metināt ar dažādām metināšanas iekārtām
lasīt detaļu savienojumu rasējumus, sastādīt vienkāršu detaļu un konstrukciju skices vizuāli pārbaudīt metināšanas darbu kvalitāti

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv