JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEHATRONIKAS INŽENIERIS


Kods: 2145 42


Darba saturs:
Mehatronikas inženieris izstrādā rūpniecisko mašīnu mehāniski elektroniskās daļas un elektroniskās sistēmas (piemēram, virpošanas darbgalda datoru). Galvenais mehatronikas inženiera darba uzdevums ir savienot izstrādājuma mehāniskās un elektroniskās daļas.

Mehatronikas inženieris konstruē (vai dod uzdevumus konstruktoriem), izveido (vai pilnveido) un apkalpo (remontē) mašīnu un iekārtu, palīgiekārtu mehatroniskās sistēmas, loģisko kontrolieru vadības shēmas, elektroniskās shēmas un citas elektromehāniskas sistēmas.

Mehatronikas inženieris saņem darba uzdevumu no projekta vadītāja un internetā un tehniskajā literatūrā piemeklē nepieciešamos standartrisinājumus – jau esošu tehnisko risinājumu kopumu, no kuriem atbilstošāko izmanto katra konkrētā uzdevuma veikšanai. No attiecīgajām detaļām viņš komplektē nepieciešamo sistēmu.

Ja gadījumā uzdevumu (piemēram, vadības bloka, kurš dotu elektriskos signālus, izstrādi) nevar atrisināt ar esošajiem līdzekļiem, mehatronikas inženieris dod to atpakaļ konstruktoriem, kas ķeras pie jauna risinājuma meklēšanas, piemēram, jauna vadības bloka izstrādes.

Internetā un tehniskajā literatūrā iegūto informāciju mehatronikas inženieris izmanto, lai rakstītu specifikācijas – tehnisko parametru dokumentus, kas apraksta iekārtas sastāvdaļas un tās specifiskās īpašības. Mehatronikas inženieris datorā vai uz papīra zīmē un izstrādā kinemātiskās shēmas (uzzīmē, kas un kā izstrādājamajā aparātā kustas un griežas), elektriskās shēmas (kādi vadi un kur tiek savienoti) un ciklogrammas (grafiskā veidā uzzīmētus ciparu signālu secības aprakstus). Viņš arī raksta iekārtu apkalpošanas instrukcijas, ko atdod projektēšanas inženierim vai darba uzdevuma devējam.

Tā kā mehatronikas inženieris ir atbildīgs par kvalitatīvu un produktīvi strādājošu iekārtu izgatavošanu, viņš bieži vien eksperimentē – piemēram, daļēji izgatavotam darbgaldam pieliek viena veida sensorus, novēro, kā darbgalds ar tiem funkcionē, tad pamēģina citus un rezultātā izvēlas piemērotākos.

Mehatronikas inženieris analizē un novērš mašīnu darbības traucējumus, organizē rezerves daļu sagādi. Viņš arī organizē mehatroniķu darbu, dodot viņiem darba uzdevumus, piemēram, kurus darba procesus pēc viņa izstrādātās kinemātiskās shēmas īstenot dzīvē.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mehatronikas inženieris darbā lieto datoru ar CAD programmnodrošinājumu (piemēram, Solidworks, AutoCAD) un citām speciālajām datorprogrammām, internetu, speciālo literatūru un tehniskās rokasgrāmatas, remonta tehnisko bāzi (darbarīkus un instrumentus, elektroniskās mērīšanas ierīces, palīgiekārtas, tehnisko dokumentāciju). Tāpat mehatronikas inženieris darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, faksu, printeri.


Darba apstākļi:
Mehatronikas inženieris lielākoties strādā cehā, savukārt konstruēšanas, dokumentācijas un uzskaites darbus viņš veic biroja tipa telpās pie datora. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Mehatronikas inženieris var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, servisa uzņēmumos, konstruktoru birojos un kā pašnodarbinātais, veicot līgumdarbus.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība mehatroniķa specialitātē. Mācību ilgums 4,5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
380 līdz 750 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi aizrauj dažādas tehniskas nodarbes? Vai tev ir interese par mehānismiem, elektroniku un modernajām tehnoloģijām?

Mehatronikas inženiera profesijā būtiska ir tehniskā domāšana un loģika, ko veicinās dažādu tehnisku remontdarbu veikšana, piemēram, kādas mopēda detaļas nomaiņa, sadzīves tehnikas labošana, kas papildus var attīstīt arī tādas īpašības kā precizitāti un akurātumu.

Esot neatlaidīgam un cenšoties atrast dažādus problēmu risinājumu veidus ikreiz, kad kaut kas neizdodas, var izkopt māku raudzīties uz problēmām konstruktīvi un radoši un ar laiku iemācīties ātri un viegli ar tām tikt galā.

Mehatronikas inženiera profesijā noderēs līdera dotības un spēja organizēt cilvēkus, kā arī pieredze projektu vadīšanā. Tādēļ jau skolā var izdomāt un īstenot pasākumus, kas prasa daudz darba, uzņēmības, mērķtiecības un atbildības, piemēram, uzrakstīt scenāriju, izveidot darba komandu, koordinēt visus sagatavošanās darbus un sarīkot kādu klases vai skolas līmeņa pasākumu, nebaidoties no kļūdām un citu cilvēku attieksmes. Vēlams attīstīt arī māku sadarboties ar cilvēkiem, sadzirdēt citu viedokļus, vērtēt un saglabāt objektīvu nostāju arī kritiskās situācijās.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, ķīmija, informātika, tehniskā grafika, loģika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

PROJEKTĒŠANAS INŽENIERIS

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS

MEHĀNIKAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

elektronika un datortehnika rūpniecībā mehatronikas iekārtas, to projektēšana, komplektēšana
matemātika, fizika, informātika rūpnieciskās mašīnas
modernas industriālās tehnoloģijas mehānika
skices, rasējumi, maketi robotu vadības un sensoru sistēmas

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums racionalitāte**** vērīgums
komplicētība* patstāvība apzinīgums
kritiskums precizitāte akurātums
zinātkāre uzņēmība oriģinalitāte
intelektualitāte** stabilitāte radošums
sistemātiskums*** apķērība enerģiskums

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

organizēt un koordinēt cilvēku darbu orientēties elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas atteikumu iemeslos un to novēršanas principos un metodēs
kritiski izvērtēt risinājumus izstrādāt kinemātiskas un elektriskas shēmas
pievērst uzmanību procesa detaļām, niansēm izstrādāt rūpniecisko mašīnu mehāniski elektroniskās daļas un elektroniskās sistēmas
secīgi pētīt sistēmas darbību kārtot iekārtas tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv