JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.APSILDES, VENTILĀCIJAS UN SALDĒŠANAS IEKĀRTU TEHNIĶIS


Kods: 3115 36


Darba saturs:
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķis saskaņā ar izstrādātu projektu uzstāda un montē apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtas dažādās telpās. Apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķis saņem projektu, kurā parādīta iekārtu uzstādīšanas vai rekonstruēšanas shēma un, vadoties pēc tās, veic nepieciešamos darbus, lai projektu īstenotu. Viņš sagatavo vietu, kurā plānots uzstādīt attiecīgās iekārtas (ja vien to nedara celtnieki vai palīgstrādnieki), izmantojot zināšanas par būvniecību un remontdarbiem. Pēc tam apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķis uzstāda vai pārkārto iekārtas, kuras saņem pēc projektētāja un pasūtītāja ieceres, – savieno iekārtu daļas, nostiprina tās paredzētajā vietā, raugoties, lai iekārtas tiktu novietotas stabili un droši, lai to daļas būtu kārtīgi sastiprinātas kopā, piemēram, uzstādot kondicionieri, salodē iekārtas caurulītes, pieloca tās, lai apvadītu ap šķēršļiem, kā arī liek atbilstošu izolāciju (siltuma vai aukstuma saglabāšanai). Viņš urbj un pieskrūvē stiprinājumus, kuros tiks ievietota iekārta, ja tās atrašanās vieta paredzēta pie griestiem vai sienas. Ja nepieciešams, saskaņojot ar darbu vadītāju un pasūtītāju, izkaļ kādus sienas fragmentus, lai veiksmīgāk varētu veikt konkrētās iekārtas uzstādīšanu. Apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķis seko, lai iekārta tiktu uzstādīta ļoti rūpīgi, jo nepareizs novietojums vai blakus apstākļi, kas radušies paviršas uzstādīšanas rezultātā var traucēt iekārtas darbību vai pat to sabojāt. Darba gaitā viņš sastrādājas ar citiem tehniķiem un montieriem, celtniekiem, kā arī projekta izstrādātāju. Dažreiz apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķis pieslēdz iekārtas pie elektrības avota, tomēr parasti to dara elektriķi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķis izmanto dažādus montāžas rīkus un iekārtas – skrūvgriežus, kniedētājus, leņķa slīpmašīnas, skārda šķēres, āmurus, izolācijas lentes, dažādas atslēgas, urbjmašīnas. Nereti viņš lieto arī celtniecības rīkus, piemēram, kaltus, lai sagatavotu vietu iekārtas uzstādīšanai.


Darba apstākļi:
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķis strādā dažādos objektos – jaunceļamās ēkās, remontējamās vai rekonstruējamās būvēs vai telpās. Parasti apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķis strādā astoņu stundu darba dienu, taču nereti nākas strādāt maiņās pēc iepriekš sastādīta grafika vai nenormētā darba laikā, lai iekļautos objekta nodošanas termiņā. Darba grafiks bieži vien atkarīgs no pārējiem celtniecības darbos iesaistītajiem strādniekiem – apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķis savu darbu var sākt tikai tad, kad vieta iekārtu uzstādīšanai ir sagatavota.


Darba iespējas:
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķi var strādāt gan celtniecības uzņēmumos, gan arī firmās, kas specializējas tieši apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tirdzniecībā un uzstādīšanā.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība (mācību ilgums 2 – 3 gadi pēc pamatskolas), profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (mācību ilgums 2 – 3 gadi) ar celtniecību vai remontdarbiem saistītā specialitātē. Profesijas specifiku parasti apgūst darba gaitā.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba slodzes un kvalifikācijas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē apsildes, ventilācijas un saldēšanas sistēmu darbība? Vai esi interesējies par to uzbūvi? Vai tev patīk montēšanas darbi, vai tevi saista darbošanās ar dažādām detaļām un skrūvgriezi? Iepazīsties ar dažādiem celtniecības un remonta darbiem – lai pazītu materiālus un ēku konstrukcijas. Šajā profesijā būtiska ir arī māka apieties ar vienkāršiem instrumentiem – skrūvgriezi, līmeņrādi, urbi. Attīsti to, palīdzot tuviniekiem remonta veikšanā vai saimniecības darbos, piemēram, mēbeļu saskrūvēšanā vai santehnikas detaļu nomaiņā – tas radīs turpmākajam darbam nepieciešamās iemaņas. Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, ķīmija, matemātika, mājsaimniecība un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

GAISA KUĢU TEHNISKĀS EKSPLUATĀCIJAS TEHNIĶIS MEHĀNIĶIS

GĀZES IEKĀRTU TEHNIĶIS

SILTUMENERĢĒTIKAS TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, ķīmija, matemātika rokas un elektroinstrumenti
iekārtu rekonstruēšana, uzstādīšana apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu uzbūve un darbība
apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu montāža un remonts detaļu savienojumu veidi
tehniskā grafika būvniecība

Man raksturīgas šādas īpašības:

rūpība praktiskums analītiskums
akurātums stabilitāte racionalitāte**
neatlaidība vērīgums disciplinētība
saimnieciskums izpildīgums izturība
centība sistemātiskums* precizitāte
enerģiskums kritiskums darbīgums

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses uzstādīt un montēt apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtas
veikt lodēšanas, blīvēšanas darbus strādāt komandā
orientēties tehniskajā dokumentācijā likt stiprinājumus, kniedēt, slīpēt, urbt, skrūvēt
precīzi un akurāti pildīt uzdevumu plānot darbu secību, noteikt prioritātes

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv