JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.RŪPNIECISKO MAŠĪNU UN DARBARĪKU/MEHĀNIKAS INŽENIERIS


Kods: 2145 23


Darba saturs:
Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženieris izstrādā rūpnieciskās mašīnas, to mehāniskās daļas un sistēmas. Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženieris izplāno izstrādājamo mašīnu vai ierīci kopumā, viņš rada izstrādes pamatideju un sadala to pa izstrādes posmiem, kurus nodod realizācijai konstruktoriem, kas savukārt šo ideju realizē uzzīmējot un uzrasējot.

Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženieris organizē iekārtas izstrādi jeb ražošanu. Viņš sagatavo konkrētās detaļas/iekārtas ražošanas tehnoloģisko karti, kurā iekļauta visa informācija par produkta ražošanas posmiem, to secību, materiāliem, specifiskiem rādītājiem (laiku, temperatūru, spiedienu, ātrumu), pēc kuras vadoties tiek saražota jaunā detaļa/iekārta). Tehnoloģisko karti viņš veido tā, lai jebkurš, kam ir nepieciešamība ar to strādāt, spētu to lietot. Tajā tiek norādīts, piemēram, kā savstarpēji jāatrodas un jāstrādā dažādām mehāniskām ierīcēm, detaļām (piemēram, kā savstarpēji kustas zobratu sistēma kādā mehānismā).

Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženiera pienākums ir arī organizēt mašīnu un iekārtu tehniskās apkopes, plānot to veikšanas grafikus un sekot to izpildei. Viņš analizē un novērš mašīnu darbības traucējumus un organizē nepieciešamo rezerves daļu sagādi.

Lielā uzņēmumā rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženieris var vadīt mehāniķu dienestu un organizēt tehniķu un mehāniķu, kas atbild par iekārtu tehnisko uzturēšanu, darbu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženieris darbā lieto datoru un izmanto speciālas datorprogrammas (piemēram, Solidworks, AutoCAD), kā arī speciālo literatūru un tehniskās rokasgrāmatas, remonta tehnisko bāzi (dažādus darbarīkus un instrumentus, palīgiekārtas, tehnisko dokumentāciju).


Darba apstākļi:
Lielākoties rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženieris strādā ražošanas cehos, bet, piemēram, gatavojot tehnoloģiskās kartes, viņš strādā pie datora biroja tipa telpās. Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženieris strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženieris var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, konstruktoru birojos, servisa kompānijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība inženiertehnikā, mehānikā un mašīnbūvē. Mācību ilgums 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
350 līdz 720 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē tehnika? Vai tev patīk pašam kaut ko labot, konstruēt vai radīt no jauna? Vai tev sagādā prieku velosipēda vai mopēda labošana?

Dalība dažādos pulciņos un interešu grupās, kas saistīti ar tehniku vai automehānismiem, palīdzēs iegūt labas praktiskās iemaņas, tehniskās zināšanas un priekšstatu par šīs sfēras specifiku.

Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženiera profesijā būtiskas īpašības ir precizitāte, akurātums, radoša pieeja un loģika, kā arī tehniskā domāšana, ko var attīstīt, piemēram, izgudrojot dažādus uzlabojumus savam velosipēdam, citiem saimniecībā lietojamiem mehānismiem vai priekšmetiem, konstruējot un izgatavojot auto un lidmodeļus, veicot kādu nelielu remontu sadzīves tehnikai.

Šajā darbā noderēs līdera dotības un spēja organizēt cilvēkus, kā arī pieredze projektu vadīšanā, tādēļ jau skolā var izdomāt un īstenot pasākumus, kas palīdzēs izkopt šīs iemaņas. Būtiski ir arī attīstīt māku sadarboties ar citiem cilvēkiem, uzklausīt citu viedokļus, rast kompromisus.

Lai varētu orientēties tehniskajā literatūrā, sekot jaunumiem nozarē, būtiskas ir labas svešvalodu zināšanas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, ķīmija, tehniskā grafika, vizuālā māksla, svešvalodas un psiholoģija.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

PROJEKTĒŠANAS INŽENIERIS

MEHATRONIKAS INŽENIERIS

INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ražošanas iekārtas, to uzbūve, darbības principi ražošanas sagatavošana, plānošana, vadīšana un tehniskā uzraudzība
mašīnu projektēšana un modelēšana, to elementi, tolerances, standartizācija progresīvas jaunrades metodes un teorijas, ergonomika
ražošanas tehnoloģijas, kvalitātes vadība konstrukciju un kompozītmateriālu tehnoloģijas, mehānika
matemātika, fizika, ķīmija tehniskā grafika, vizuālā māksla

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums komplicētība**** praktiskums
intelektualitāte* oriģinalitāte uzņēmība
sistemātiskums** zinātkāre apzinīgums
akurātums apķērība prasīgums
racionalitāte*** materiālisms***** radošums
piesardzība neatlaidība vērīgums

* intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses kompleksi risināt uzdevumu, ņemot vērā vairākus faktorus
korekti un precīzi veikt aprēķinus izstrādāt ražošanas tehnoloģiju, tehniskās kartes
projektēt rūpniecības mašīnas un darbarīkus lasīt tehnisko dokumentāciju, orientēties shēmās, rasējumos, specifikācijās
organizēt un vadīt citu cilvēku darbu organizēt mašīnu un iekārtu tehnisko apkopi

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv