JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.CELTNIECĪBAS UN CEĻU BŪVES MAŠĪNU ATSLĒDZNIEKS


Kods: 7233 14


Darba saturs:
Celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks pārbauda tehnisko stāvokli celtniecības un ceļu būves tehnikai un remontē to, piemēram, ceļu veltņus, asfalta ieklājējus, asfalta frēzes, ceļu horizontālo marķējumu uzklāšanas mašīnas. Viņš sagatavo būvniecības mašīnas tehniskajai apskatei. Celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks atbild par to, lai viņa pārbaudītā vai saremontētā mašīna spētu iziet tehnisko apskati un uzticami kalpotu.

Celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks pirms remonta veic mašīnas apskati un defektāciju (izjauc mašīnu pa detaļām un novērtē, cik nopietns remonts nepieciešams). Tad noskaidro, kādas detaļas ir viņa rīcībā un kādas ir nepieciešams pasūtīt. Izveido trūkstošo detaļu sarakstu un iesniedz to mehāniķim, kas šīs detaļas sagādā. Kad celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks ir noskaidrojis problēmu un saņēmis nepieciešamās detaļas, viņš saremontē mašīnu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks darbā lieto remonta piederumus, piemēram, dažādas atslēgas, rokas elektroinstrumentus, kā arī mēraparātus spiediena, elektrības mērīšanai un mērinstrumentus izmēru nomērīšanai.


Darba apstākļi:
Celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks strādā slēgtās telpās – garāžās, angāros, bet avārijas situācijās viņš strādā arī ārā, jebkuros laika apstākļos, veicot sīkus remontus vietā, kur tehnika sabojājusies. Darbā jāsaskaras ar putekļiem, eļļām. Celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks strādā astoņu stundu darba dienu, bet avārijas situācijās – nenormētu darba laiku. Vairāk darba ir ziemā un agrā pavasarī, kad būvniecības tehnika ir brīva no darbiem ceļu būvniecības objektos un tā jāsagatavo nākamajai būvniecības sezonai.


Darba iespējas:
Celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks var strādāt, piemēram, privātos uzņēmumos, kas nodarbojas ar civilo celtniecību vai ceļu būvi; uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvtehnikas apkalpošanu un iznomāšanu; uzņēmumos, kas nodarbojas ar vides labiekārtošanu, apsaimniekošanu; pašvaldību uzņēmumos, kas nodarbojas ar ielu būvniecību vai uzturēšanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība transportā. Mācību ilgums – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 400 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no veicamā darba sarežģītības, kā arī no darbinieka kvalifikācijas, prasmēm un pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir interese par tehniku? Vai tevi interesē, kā darbojas dažādi mehānismi un kādi ir to uzbūves principi?

Celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdzniekam būtiska ir pacietība un precizitāte, ko vari attīstīt, pievēršot šīm īpašībām uzmanību arī, veicot visikdienišķākos pienākumus. Tāpat celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdzniekam nepieciešams arī izlēmīgums, kas prasa koncentrēšanos un nosvērtību.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika un matemātika.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

AUTOELEKTRIĶIS

AUTOATSLĒDZNIEKS

MEHĀNIĶIS

AUTOMEHĀNIĶA PALĪGS

CELTNIECĪBAS UN CEĻU BŪVES MAŠĪNU MEHĀNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, matemātika praktisks darbs
autotehnikas remontdarbi ceļu būves pamatprincipi
pneimatiskas un hidrauliskas sistēmas automašīnu defektu testēšana
autotehnikas iekārtu un rīku uzbūve, to darbības principi ceļu būves mašīnu veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums analītiskums neatlaidība
piesardzība darbīgums patstāvība
materiālisms* racionalitāte*** rūpīgums
saimnieciskums veiklība precizitāte
kritiskums apķērība izpildīgums
sistemātiskums** centība atbildīgums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

atcerēties veikto darbību secību veikt iekārtu un rīku tehnisko apkopi
izprast tehnisko dokumentāciju un rasējumus darboties ar smagiem objektiem, domkratu
noteikt iekārtu un rīku bojājumu iemeslus remontēt ceļu tehniku, iekārtas un rīkus
novērtēt iekārtu atbilstību standartiem ievērot darba drošību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv