JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.CEĻU PROJEKTĒTĀJS

Darba saturs:
Ceļu projektētājs projektē dažāda lieluma un nozīmes ceļus. Viņš strādā gan pie esošu ceļu rekonstrukcijas projektiem, gan arī pie jaunu ceļu projektēšanas. Darba gaitā viņš apzina visu nepieciešamo informāciju, piemēram, apbūvējamās teritorijas ģeogrāfiskos un ekonomiskos apstākļus, dokumentāciju, kas regulē būvniecību, un sagatavo skiču un tehnisko projektu, pēc kura būvnieki uzsāks ceļa būvniecību.

Ceļu projektētāja darbs sākas ar esošās situācijas izzināšanu. Viņš apseko apbūvējamo teritoriju, lai izvēlētos piemērotāko risinājumu. Jauna ceļa projektēšanu ceļu projektētājs sāk ar izpētes projekta sagatavošanu. Viņš sazinās ar pašvaldību, Reģionālās vides pārvaldi, būvvaldi, drošības dienestiem, Ceļu satiksmes drošības direkciju, kā arī ar arhitektiem, lai saņemtu projektēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus. Pamatojoties uz saņemto informāciju, viņš apbūvējamās teritorijas kartē iezīmē vairākas pamattrases – vietas, pa kurām varētu iet jaunais ceļš.

Kad izveidota jaunā ceļa koncepcija, izpētes projektu nodod publiskai apspriešanai. Ceļu projektētājs sagatavo materiālus par jauno ceļu – nofotografē esošo teritoriju, izmantojot speciālas datorprogrammas, izveido teritorijas nākotnes vīziju. Nepieciešamības gadījumā viņš kopā ar citiem ekspertiem tiekas ar iedzīvotājiem, lai pastāstītu par projektu un tā nozīmību.

Ceļu projektētājs kopā ar dažādiem speciālistiem (dažādu jomu inženieriem, mērniekiem, arhitektiem) izbrauc uz apbūvējamo teritoriju un veic nepieciešamo izpēti un mērījumus, lai noteiktu, piemēram, augsnes sastāvu, virsmas reljefu. Ceļu projektētājs ir atbildīgs par precīzu darba uzdevumu sniegšanu izpētē iesaistītajiem speciālistiem, lai tiktu ievēroti ceļa būvniecībai svarīgie drošības parametri, piemēram, pagriezienu rādiuss, ceļa slīpums, uzbērumi. Teritorijas izpētē viņš iesaista arī ainavu arhitektus, kas plāno apzaļumošanas darbus, piemēram, kādi koki un krūmi jāstāda ceļa malās. Balstoties uz izpētes rezultātiem, kā arī dažādiem likumiem, kas reglamentē būvniecību, ceļu projektētājs izstrādā skiču projektu, kurā detalizēti piedāvā vairākus ceļa izbūves un labiekārtošanas veidus (kā izskatīsies tilts, gājēju tunelis, kāda būs ceļa seguma konstrukcija, drošības barjeras, kā tiks izvietots apgaismojums, luksofori, sabiedriskā transporta pieturvietas, stāvlaukumi). Viņš aprēķina projekta aptuvenās izmaksas, kā arī sazinās ar apbūvējamās teritorijas zemju īpašniekiem un informē par nepieciešamību atsavināt zemi projekta īstenošanai.

Pēc tam ceļu projektētājs sagatavo tehnisko projektu, kurā līdz detaļām ir izstrādātas skiču projektā attēlotās konstrukcijas, piemēram, gājēju tilta balsti, kāpņu stiprinājuma veids. Tehniskā projekta izstrādāšanā viņš sadarbojas ar būvdarbu veicējiem. Viņš sagatavo arī aprakstu, kurā noteiktas ceļa būvniecībā ievērojamās prasības, piemēram, ceļa seguma materiāla, apgaismes ierīču izvēle.

Būvniecības laikā ceļu projektētājs seko līdzi darbu norisei un uzrauga, vai tiek ievērotas projektā ietvertās prasības. Viņš sagatavo ceļa fotoattēlus vai videoierakstus, lai strīdu gadījumā būtu lietišķie pierādījumi. Ceļu projektētājs piedalās ceļa nodošanā ekspluatācijā.

Gadījumā, kad tiek saņemts pasūtījums esoša ceļa rekonstrukcijas projektam, viņš kopā ar attiecīgās nozares speciālistiem izvērtē, kāds seguma veids ir piemērots šim ceļa posmam, kādā stāvoklī ir ceļa caurtekas, vai ir pietiekams apgaismojums un braukšanas drošībai nepieciešamie priekšnoteikumi. Viņš aprēķina aptuvenās rekonstrukcijas izmaksas un sagatavo ziņojumu, kurā pamato izvēlēto risinājumu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ceļu projektētājs darbā izmanto dažādu veidu biroja tehniku (datoru, kas aprīkots ar projektēšanas datorprogrammām, printeri, skeneri).


Darba apstākļi:
Ceļu projektētājs galvenokārt strādā biroja tipa telpās, taču bieži arī dodas izbraukumos uz būvniecības vietām, lai novērtētu situāciju dabā. Ceļu projektētājs strādā astoņu stundu darba dienu, taču dažkārt – arī brīvdienās un virsstundas, lai laikus izpildītu pasūtījumu.


Darba iespējas:
Ceļu projektētājs var strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar ceļu, ātrgaitas šoseju, tiltu, lidlauku projektēšanu, vai kā būvuzraugs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība būvniecībā, inženierzinātnēs, ko var apgūt 4 – 6 gadu laikā. Vajadzīga arī praktiskā pieredze kādā no būvniecības nozarēm. Par ceļu projektētāju var strādāt arī pēc profesionālās vidējās izglītības iegūšanas būvniecībā (mācību ilgums 4 gadi), ja ir 5 gadu praktiskā darba pieredze kādā no būvniecības nozarēm.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 700 LVL.
Atalgojuma apjoms atkarīgs no ceļu projektētāja darba pieredzes, realizētajiem projektiem un no darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev piemīt telpiskā domāšana? Vai proti redzēt lietas kopumā? Vai spēj rast kompromisus strīdīgās situācijās? Vai tev piemīt labas saskarsmes spējas, prasme pārliecināt cilvēkus un argumentēti pamatot savu viedokli? Vai tevi nemulsina darbs ar dažādiem dokumentiem?

Atrodoties uz ielas, pamēģini iedomāties, ko tu kā ceļu projektētājs būtu darījis savādāk – vai, tavuprāt, esošo ceļu sistēmu varētu izkārtot ērtāk, kompaktāk? Ja esi ārzemēs, pavēro, kā ceļi atšķiras no tavā zemē redzētajiem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, dabaszinības, ģeogrāfija, vizuālā māksla un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

ĀTRGAITAS ŠOSEJU UN IELU BŪVINŽENIERIS

TILTU BŪVINŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, ģeogrāfija tehniskā grafika
ceļu projektēšana skiču un tehniskie projekti
ceļu seguma veidi un to īpašības ceļa izbūves un labiekārtošanas veidi
ceļu satiksmes drošības noteikumi transporta komunikācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums neatlaidība precizitāte
lietišķums racionalitāte** radošums
zinātkāre kritiskums rūpība
materiālisms* intelektualitāte*** savaldība
saimnieciskums telpiskuma sajūta apķērība
patstāvība saprātīgums praktiskums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

argumentēti pamatot savu viedokli rast kompromisu strīdīgās situācijās
noteikt mērķus, prioritātes, darbu secību stingri ievērot noteikumus
veikt ceļu izveides teritorijas apsekošanu un izpēti izstrādāt ceļa projektu
kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu vājās un stiprās puses noformēt un kārtot būvprojekta dokumentus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv