JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MĒRNIEKS


Kods: 3212 10


Darba saturs:
Mērnieks mēra zemesgabalus - iemēra jaunas teritorijas un pārmēra zemes gabalus to robežu precizēšanai. Viņš izveido un papildina teritorijas kartes un plānus, zīmē apvidus plānu iemērītajai teritorijai. Mērnieks veic topogrāfisko uzmērīšanu – nosaka un atzīmē uzmērāmās teritorijas plānā dabas vai celtniecības objektu precīzu atrašanās vietu. Viņš iemēra zemesgabalu robežas, piemēram, apbūves gabalus jaunbūvēm. Iemērīto zemes teritoriju robežas mērnieks atzīmē ar robežzīmēm. Mērnieks nosprauž dabā (precīzi norāda atbilstoši projektam un koordinātu sistēmai) projektētos punktus, piemēram, būvasis (lai būvbedri varētu izrakt un objektu uzbūvēt precīzi projektētā vietā). Pirms mērīšanas darbu sākšanas mērnieks pārskata zemes īpašuma juridiskos dokumentus.

Lai zīmētu kartes vai arī no esošas kartes iemērītu zemesgabalu, mērnieks dodas uz uzmērāmo zemesgabalu, lai ar mēriekārtu palīdzību veiktu dažādus precīzus mērījumus dabā. Mērnieks mēra attālumus starp noteiktiem teritorijas punktiem. Neaizsniedzamus attālumus viņš mēra ar teodolītu (mērniecības instruments, kas novietots uz statīva), aizsniedzamus (piemēram, no ēkas stūra līdz ielai) – ar mērlenti. Ar teodolītu mērnieks uzmēra horizontālos leņķus (piemēram, starp zemesgabala robežlīnijām) un vertikālos leņķus (nosakot zemes virsmas reljefa augstumu). Objekta precīzas atrašanās vietas iezīmēšanai, mērnieks nosaka koordinātas, izmantojot GPS (globālās pozicionēšanas sistēma) tehnoloģijas. Ar mērniecības instrumentu nivelieri viņš nosaka punktu augstumu starpību. Augstumu starpību uzmēra, piemēram, lai noteiktu zemesgabala slīpumu un iespējas ierīkot grāvi. Mērnieks pieraksta mērījumu rezultātus, pārbauda to precizitāti.

Kabinetā, izmantojot speciālas datorprogrammas, mērnieks uz datora apstrādā mērījumu rezultātus – veic nepieciešamos aprēķinus un zīmē topogrāfijas (piemēram, ēku, koku, krūmu, grāvju izvietojums uz zemes) plānus.

Mērnieks izstrādātos plānus saskaņo atbilstoši likumdošanai, piemēram, pašvaldībā vai ar blakusesošo zemju īpašniekiem. Gatavos topogrāfijas plānus mērnieks nodod zemes ierīkotājiem un zemes īpašniekiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mērnieks darbā lieto speciālus mērinstrumentus, piemēram, teodolītu, nivelieri, GPS (globālās pozicionēšanas sistēma) tehnoloģijas, metāla mērlenti, mērinstrumentu statīvu ar regulējamu augstumu. Iegūto mērījumu apstrādei un dokumentācijas sagatavošanai mērnieks izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru ar atbilstošu programmnodrošinājumu, printeri, skeneri, kopētāju. Mērnieks karti var zīmēt arī ar rokas tehniskās grafikas instrumentiem un piederumiem, piemēram, lineālu, cirkuli, transportieri, zīmuli, rapitogrāfu, tušu.


Darba apstākļi:
Daļu darba laika mērnieks strādā biroja tipa telpās, daļu – ārā dažādos laika apstākļos (mērāmajā zemesgabalā). Mērnieks strādā astoņu stundu darba dienu. Āra darbu veikšanai labvēlīgākā gadalaikā (piemēram, vasarā) mērnieka darba diena var būt garāka. Uzmērot zemesgabalus, mērnieks iet lielus attālumus, nes smagus instrumentus un aprīkojumu (piemēram, instrumenta statīvu).


Darba iespējas:
Mērnieks var strādāt licencētos mērniecības uzņēmumos. Nokārtojot zvērināta mērnieka eksāmenus, mērnieks iegūst licenci pastāvīgai darbībai. Strādājot kā pašnodarbinātai personai, mērniekam daļa darba laika jāvelta objektu meklēšanai, palīgu vai mācekļu piesaistei, kā arī grāmatvedības dokumentu kārtošanai.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība zemes ierīcībā vai ģeodēzijā un kartogrāfijā. Mācību ilgums - 4 līdz 5 gadi. Zvērināta mērnieka licences iegūšanai jākārto papildu eksāmens.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 800 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma veida, mērnieka kvalifikācijas un darba pieredzes, kā arī no objekta sarežģītības pakāpes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Novērtē, vai esi precīzs un akurāts. Vai tu spēj koncentrēt uzmanību ilgstošai nemainīgai nodarbei? Vai esi fiziski izturīgs? Vai tev patīk staigāt kājām, strādāt brīvā dabā?

Trenē redzi un dzirdi – vairākiem mērniekiem strādājot kopā, dažkārt nākas sazināties no attāluma, signalizējot ar rokām un balsi. Mērnieka darbā būtiska ir redzes atmiņa, lai, kabinetā zīmējot topogrāfisko plānu, varētu atsaukt atmiņā un iztēloties konkrēto objektu.

Piedalies projektu izstrādē, skolas un ārpusskolas pasākumu organizēšanā kopā ar skolasbiedriem – arī tādējādi ir iespējams attīstīt dažādas iemaņas, piemēram, organizatora spējas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, ģeometrija, tehniskā grafika un informātika.Radniecīgās profesijas:

ĢEODĒZISTS

KARTOGRĀFIJAS INŽENIERIS

ZVĒRINĀTS MĒRNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

topogrāfija, ģeodēzija, ģeogrāfija matemātika, tehniskā grafika, informātika
topogrāfiskās uzmērīšanas process ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
ilgstošas pastaigas brīvā dabā karšu izveide, to dizaina principi
mērījumu apstrāde darbs ar optisku un elektronisku aprīkojumu

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* lietišķums apķērība
analītiskums apzinīgums precizitāte
komplicētība** piesardzība veiklība
neatlaidība prasmīgums racionalitāte***
izturība savaldība vērīgums
godīgums izpildīgums sistemātiskums****

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precīzi pildīt uzdevumus, iesākto paveikt noteiktajā laikā strādāt ar elektroniskajiem, optiskajiem, mehāniskajiem mērniecības instrumentiem
veidot labu saskarsmi un sadarbību veikt ģeodēziskus mērījumus
noteikt mērķus, prioritātes, darbu secību rūpīgi apstrādāt, sakārtot mērījumu rezultātus
rasēt, zīmēt, lasīt topogrāfisko plānu pārzināt zemes lietošanas veidus un apgrūtinājumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv