JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TERITORIJAS PLĀNOTĀJS


Kods: 2141 04


Darba saturs:
Teritorijas plānotājs pēta, analizē un interpretē (skaidro) sociālos, ekonomiskos, demogrāfiskos un zemes izmantošanas datus, sagatavo pārskatus par dažādiem teritorijas izmantošanas jautājumiem. Viņš atrod un izmanto projekta izstrādē visdažādāko informāciju. Teritorijas plānotājs orientējas, piemēram, būvniecības nozares, vides aizsardzības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un dabas aizsardzības likumdošanā, kā arī lietvedības dokumentos.

Teritorijas plānotājs, sadarbojoties ar vietējo sabiedrību, izstrādā teritorijas nākotnes attīstības vīziju (redzējumu) ar mērķi radīt drošu, atraktīvu un efektīvu vidi labklājīgai dzīvei. Katrā pašvaldībā tiek izstrādāti savas teritorijas apbūves ilgtermiņa projekti (minimums 12 gadu periodam), ar kuriem teritorijas plānotājs iepazīstas pirms sava darba uzsākšanas.

Teritorijas plānotājs izstrādā teritorijas zonējumu – noteiktas teritorijas paredzēšanu noteiktam mērķim, piemēram, privātmāju, rūpniecības ēku celtniecībai, to, kāda veida būves konkrētajā teritorijā drīkst vai nedrīkst būvēt. Balstoties uz šo informāciju, teritorijas plānotājs izstrādā teritorijas attīstības koncepcijas (sistēmā apkopoti uzskati, veids, kā aplūko konkrētas parādības) sastāvdaļu. Zonējuma izstrādāšanā viņš izmanto zināšanas pilsētplānošanā, kā arī teritorijas pazīšanu un pārzināšanu. Teritorijas plānotājs arī izskata dažādus attīstības priekšlikumus un, apvienojot teorētiskās zināšanas un praktisko informāciju par konkrēto teritoriju, izveido optimālāko (piemērotāko, pieņemamāko) zonējuma koncepciju.

Teritorijas plānotājs nereti arī vada projektu, piemēram, pieminēto teritorijas plānojuma izstrādi un pārzina projekta mērķu noteikšanu, darba uzdevumu izvirzīšanu, laika grafika, projekta īstenošanai nepieciešamo resursu plānošanu.
Teritorijas plānotājs sadarbojas un komunicē ar investoriem un zemes īpašniekiem, kā arī strādā ar sabiedrību, piemēram, organizē plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Teritorijas plānotājs strādā ar biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopēšanas iekārtu. Pamatmateriāls, ar ko strādā plānotājs, ir topogrāfiskā karte, uz kuras viņš fiksē visdažādāko informāciju, darbā tiek izmantots arī fotoaparāts.


Darba apstākļi:
Teritorijas plānotājs strādā gan biroja tipa telpās, gan brīvā dabā, apskatot teritorijas un objektus. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu, bet arī pielāgo darba laiku individuālām vajadzībām, piemēram, lai tiktos ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kas iesaistīti plānojuma izstrādē, kā arī ar zemes īpašniekiem, investoriem.


Darba iespējas:
Teritorijas plānotājs var strādāt pašvaldībā – pilsētas domē, rajona padomē, pagasta padomē; valsts iestādē - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, kā arī privātā konsultāciju uzņēmumā. Teritorijas plānotājs var būt arī pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība zemes ierīcībā (teritorijas plānošanā, transporta plānošanā) vai ģeogrāfijā. Mācību ilgums 4 gadi. Lai pilnveidotu un papildinātu zināšanas, teritorijas plānotājam ir jāapmeklē dažādi kursi un semināri, jāpiedalās pieredzes apmaiņas pasākumos.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 800 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba vietas, profesionālisma un darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk ģeogrāfija? Vai tev interesē iepazīt apdzīvotas vietas vēsturi, attīstības principus, apkārtni? Vai saskati izaicinājumu ar savām zināšanām izmainīt apkārtnes ainavu un veidot sakoptāku un estētiskāku vidi?

Teritorijas plānotājam ir nepieciešamas labas novērošanas spējas un telpiskuma izjūta. Šādas iemaņas var attīstīt zīmējot, turklāt zīmēšanas iemaņas pieder pie teritorijas plānotāja profesionālajām prasmēm, tāpēc svarīgi apmeklēt zīmēšanas kursus vai pat mākslas skolu. Bet būtiski ir iemācīties lietot arī kādu no grafiskajām datorprogrammām, piemēram, Microstation, ArcMAP.

Interese par sabiedrību, tās attīstības tendencēm un paradumiem, labas komunikācijas spējas arī ir teritorijas plānotāja nepieciešamo prasmju sarakstā, tās var attīstīt ar sabiedriskām aktivitātēm, darbojoties, piemēram, nevalstiskās organizācijās. Pēc savas būtības teritorijas plānošana ir starpdisciplināra profesija, tādēļ teritorijas plānotājam jābūt ar plašu redzesloku.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā ģeogrāfija (sevišķi sociālajai ģeogrāfijai), vizuālā māksla, tehniskā grafika, informātika un matemātika.Radniecīgās profesijas:

ĢEOGRĀFS

ARHITEKTS

AINAVU ARHITEKTS

INŽENIERIS - PROJEKTĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

vizuālā māksla, tehniskā grafika teritorijas attīstības koncepcijas
ģeogrāfija, matemātika, informātika vides un dabas aizsardzības jautājumi
sociālo, ekonomisko, demogrāfisko procesu interpretācija arhitektūra, pilsētbūvniecība, transporta infrastruktūra
teritorijas plānošanas metodes starptautiskā pieredze teritoriju plānošanā

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums vērīgums enerģiskums
zinātkāre kārtīgums apzinīgums
apdomība taupīgums racionalitāte**
neatlaidība stabilitāte kritiskums
praktiskums uzņēmība komplicētība***
savaldība materiālisms* sabiedriskums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

zīmēt, skicēt, rasēt izvērtēt plāna izmaksas un izdevīgumu
izmantot grafiskās datorprogrammas kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses
orientēties lietvedības dokumentos izstrādāt teritorijas plānojumu
saskatīt apdzīvotu vietu attīstībā: likumsakarības, principus, tendences izstrādāt teritorijas nākotnes attīstības vīziju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv