JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ZIRGKOPIS


Kods: 6121 18


Darba saturs:
Zirgkopji kopj un ēdina zirgus atbilstoši zoohigiēniskajām prasībām, audzē zirgus atbilstoši ciltsdarba (šķirnes saglabāšanas) prasībām un apkaļ tos. Viņi apmāca jaunzirgus, palīdz trenerim zirgu trenēšanā.

Zirgkopji ēdina zirgus, uzglabā lopbarību atbilstošos apstākļos, izvēlas piemērotākos lopbarības līdzekļus, sagatavo lopbarību izēdināšanai, nosaka zirga ēdināšanas režīmu, barības sadalījumu pa ēdienreizēm un uzskaita izlietoto lopbarību. Zirgkopji arī veic kopšanas darbus – tīra zirga apmatojumu un arī zirgu stāvvietas jeb boksus, pakaisa tos ar pakaišiem vai salmiem. Viņi organizē aktīvās pastaigas vaislas zirgiem, jaunzirgiem, darba zirgiem un sporta zirgiem piemērotos pastaigu aplokos. Viņi uztur tīrību un kārtību zirgu staļļos un to apkārtnē atbilstoši zoohigiēniskajām prasībām. Viņi sniedz pirmo veterināro palīdzību un nepieciešamības gadījumā izsauc veterinārārstu.

Zirgkopji nosaka ķēves meklēšanās pazīmes, piedalās ķēvju aplecināšanas vai mākslīgās apsēklošanas procesā. Viņi nosaka ķēves atnešanās (dzemdību) tuvošanos un seko dzemdību procesam. Pēc dzemdībām zirgkopji apkopj jaundzimušo. Viņi pieradina kumeļus pie nagu apkopšanas, pie apaušiem, vadāšanas un piesiešanas, vēlāk atšķir kumeļu no ķēves. Zirgkopji aizpilda zirgu identifikācijas kartiņas, orientējas ciltskartiņas un ciltsapliecības ierakstos, veic ierakstus zirgu uzskaites dokumentos. Viņi arī uzskaita zirgu audzēšanas un apmācības izdevumus.

Jaunos zirgus zirgkopji apmāca un sagatavo noteiktam izmantošanas veidam. Viņi pieradina jaunzirgus pie inventāra un iemāca tos iet hordā (garā pavadā), apmāca tos lēkšanas tehnikā. Viņi apmāca zirgus, lai tos varētu izmantot pajūgā: pieradina zirgu pie iejūga, pie tā, ka to vada grožos, sagatavo jaunzirgu iejāšanai un iebraukšanai. Tāpat arī viņi palīdz trenerim iejāt un iebraukt jaunzirgus. Zirgkopji izvēlas piemērotas zirglietas, sagatavo tās darbam un apkopj tās.

Zirgkopji vizina klientus. Viņi noskaidro klienta vēlmes un jāšanas prasmes līmeni, lai izvēlētos viņam piemērotu zirgu. Izvēlēto zirgu zirgkopji sagatavo klientu vizināšanai – jāšanai vai braukšanai pajūgā. Viņi iepazīstina klientus ar drošības tehnikas noteikumiem un instruē viņus (pamāca, kā apieties ar zirgu). Zirgkopji iejūdz un apseglo zirgus, gana tos. Vizināšanas laikā zirgkopis rūpējas par zirga atpūtināšanu un ēdināšanu.

Zirgkopji piedalās sacensību un zirgu darbspēju pārbaudes organizēšanā. Pirms sacensībām zirgkopji sagatavo zirgu stāvvietas - boksus, iekārto sacensību un iesildīšanās laukumus, uzstāda šķēršļus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Zirgkopji darbā lieto iemauktus, seglus, sakas. Zirgu kopšanai viņi izmanto dažādas tīrīšanas birstes un sukas. Uzskaites dokumentācijas izstrādei, administratīvajiem darbiem zirgkopis izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Zirgkopju darbs norisinās stallī vai, dodoties izjādēs, arī ārpus tā – brīvā dabā. Darba laiks ir nenoteikts, jo zirgi jākopj katru dienu. Parasti tās ir astoņas darba stundas dienā, saskaņā ar zirgu barošanas un kopšanas režīmu.


Darba iespējas:
Zirgkopji var strādāt dažādās ar zirgu audzēšanu, turēšanu un izmantošanu saistītās saimniecībās, zirgu izjādes punktos, atpūtas bāzēs. Viņi var strādāt arī kā pašnodarbinātie.


Nepieciešamā izglītība:
Zirgkopja profesija apgūstama profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Mācību ilgums 4 gadi. Vai arī 4 gadu laikā, iegūstot augstāko izglītību lauksaimniecībā, vai arī pie pieredzējušiem zirgkopjiem potenciālajā darba vietā.


Iespējamais atalgojums:
120 līdz 450 LVL.
Alga ir atkarīga no darba vietas specializācijas un aprūpējamo zirgu skaita.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dzīvnieki, īpaši zirgi, un vai tev patīk uzņemties rūpes par tiem? Kā tu izturies pret dzīvniekiem? Vai tu spēj regulāri veikt vienu un to pašu darbu, piemēram, ik dienas izvest pastaigā suni?

Strādājot par zirgkopi, būtiskas ir tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam. Lai labāk izprastu, kāds ir zirgkopja ikdienas darbs, piesakies palīgos kādā zirgaudzētavā, arī darbs ar citiem dzīvniekiem, piemēram, dzīvnieku patversmē, būs laba iespēja praktizēties, pirms pats kļūsti par profesionāli!

Savukārt, lai veicinātu šajā profesijā svarīgo fizisko izturību, aktīvi nodarbojies ar sportu un ikdienišķām fiziskām aktivitātēm.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības, mājsaimniecība un sports.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

LOPKOPIS

DAŽĀDU SUGU DZĪVNIEKU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS

SPORTA ZIRGU TRENERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

zirgu pieradināšanas un mācību process fiziski aktīvs un praktisks darbs
zirgu sacensības sadarbība ar cilvēkiem, konsultēšana
bioloģija, dabas zinības grāmatas, kino, TV raidījumi par zirgiem
izklaides pasākumi ar zirgiem – izjādes, vizināšanās pajūgā zirga iejūga piederumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* darbīgums piesardzība
patstāvība praktiskums oriģinalitāte
saimnieciskums neatlaidība radošums
labestība pacietība sistemātiskums***
draudzīgums intraversija** kārtīgums
izturība rūpīgums komplicētība****

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadraudzēties ar zirgu nomierināt, pierunāt zirgu
ēdināt, tīrīt, kopt zirgu, skaisti sapīt krēpes uzkopt un uzturēt kārtību staļļos
seglot, vadāt, ganīt, piesiet zirgu jāt un vadīt pajūgu
izturēt lielu fizisku slodzi sniegt dzīvniekam pirmo veterināro palīdzību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv