JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĒKU INŽENIERTĪKLU TEHNIĶIS


Kods: 3112 07


Darba saturs:
Ēku inženiertīklu tehniķis organizē un vada cauruļvadu montāžu (ūdens, kanalizācijas un apkures cauruļvadu ierīkošanu), gaisa ventilācijas cauruļvadu sistēmas ierīkošanu un elektrības instalācijas darbus. Viņš plāno ikdienas darbus un saskaņo tos ar būvdarbu vadītāju. Ēku inženiertīklu tehniķis norīko būvstrādniekus un elektriķus konkrēta darba veidam, atbilstoši veicamā darba saturam.

Objektā nereti vienlaikus strādā vairāku specializāciju ēku inženiertīklu tehniķi: elektrības instalēšanas speciālisti, ūdens, kanalizācijas un apkures sistēmu ierīkošanas speciālisti un ēku inženiertīklu speciālisti, kuri pārzina ventilācijas sistēmu ierīkošanu.

Ēku inženiertīklu tehniķis pārzina montāžas darbu tehniskās nianses, piemērotākos materiālus un to izmantošanas tehnoloģijas, plāno racionālu materiālu patēriņu un uzglabāšanu, kā arī izvēlas piemērotāko tehnisko aprīkojumu (piemēram, instrumentus, iekārtas, mehānismus) un veiksmīgāko darbu izpildes veidu.

Ēku inženiertīklu tehniķis kontrolē izpildīto darbu kvalitāti un apjomu, pārzina katra darba veikšanas secību un tehnoloģiju, pēc darbu veikšanas pārbauda un nodod ekspluatācijā samontētās sistēmas.

Uzstādot elektroiekārtas un ventilācijas sistēmas, ēku inženiertīklu tehniķis sagatavo tehnisko plānu, kurā precīzi norādītas to atrašanās vietas. Viņš veic projekta rasējumus, kā arī prot tos lasīt. Viņš pats prot visus darbus, kuru izpildi kontrolē.

Darbu izpildes laikā ēku inženiertīklu tehniķis seko, lai darbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta un būvnormatīvu prasībām un lai to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros.

Viņš regulāri gatavo un vadībai iesniedz nepieciešamās atskaites, kā arī aizpilda izpilddokumentāciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ēku inženiertīklu tehniķis darbā izmanto dažādus mērinstrumentus, piemēram, mērlenti, nivelieri, teodolītu, digitālos mērintstrumentus, voltmetrus, ommetrus. Viņš pārzina dažādu darbarīku lietošanu, piemēram, metināmās iekārtas, plastmasas cauruļvadu sakausējamos instrumentus, urbjus, elektriskās frēzes, lodāmurus, vīles, zāģus, knaibles, spīles. Ēku inženiertīklu tehniķis lieto individuālos darba aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargķiveri, cimdus, brilles, respiratoru. Ēku inženiertīklu tehniķis rasēšanas darbu veikšanai izmanto datoru un specializētas datorprogrammas, kā arī papīru, dažādus lineālus, zīmuļus.


Darba apstākļi:
Ēku inženiertīklu tehniķis strādā celtniecības objektos, kā arī biroja tipa telpās. Atkarībā no celtniecības objekta (piemēram, biroji, mājokļi vai sporta būves) būvtehniķis strādā gan iekštelpās, gan ārā un ir pakļauts nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Ēku inženiertīklu tehniķis strādā astoņu stundu darba dienu, bet, lai nodrošinātu būvprojekta nodošanu noteiktos termiņos, dažkārt strādā virsstundas vai arī brīvdienās.


Darba iespējas:
Ēku inženiertīklu tehniķis var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, gan arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība būvniecībā. Mācību ilgums - 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 800 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no darba rezultātiem, profesionalitātes un darba pieredzes


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista dažādi celtniecības darbi? Vai tev patīk darboties ar vienkāršiem instrumentiem, piemēram, āmuru, naglām, zāģi? Vai tev sagādātu gandarījumu apziņa, ka dzīvo mājā, kuras tapšanā esi piedalījies? Vai tev patīk pieņemt lēmumus un redzēt, kādi rezultāti tiek sasniegti šo lēmumu rezultātā? Vai spēj būt atbildīgs par rezultātiem arī situācijās, kad tavi lēmumi ir bijuši kļūdaini un nav noveduši pie vēlamā iznākuma?

Ēku inženiertīklu tehniķim būtisks ir izlēmīgums un ass prāts, māka sadalīt uzmanību, redzēt lietas veselumā jeb vajadzīga tā sauktā sistēmiskā domāšana (saredzēt atsevišķu daļu savstarpēju sakarību veselumā). Prāta asumu iespējams trenēt ar atjautības un prāta spēlēm, kā arī mācoties izprast kartes un diagrammas. Ēku inženiertīklu tehniķim svarīgs ir rūpīgums un precizitāte, ko vari veicināt rasējot, izstrādājot tehniskus zīmējumus un pēc tam pamēģinot izgatavot uzrasēto detaļu vai priekšmetu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika un informātika.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

BŪVDARBU VADĪTĀJS

BŪVNIECĪBAS TEHNOLOGS

BŪVTEHNIĶIS

APDARES DARBU TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, informātika būvmateriāli un inženiertīklu materiāli
inženiertīklu montāžas tehnoloģija darba kvalitātes un apjoma kontrole
ēku inženiertīklu un iekārtu montāžas darbu organizācija būvinstrumenti, aprīkojums
inženiertīklu projektēšana tehniskās grafikas praktiska pielietošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

saimnieciskums stabilitāte vērīgums
materiālisms* sabiedriskums uzmanīgums
praktiskums apzinīgums analītiskums
apķērība kārtīgums komplicētība**
izlēmība savaldība sistemātiskums***
patstāvīgums neatlaidība racionalitāte****

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt būvniecības un inženiertehniskos rasējumus orientēties materiālu un iekārtu piedāvājumā
strādāt precīzi, rūpīgi, uzmanīgi, akurāti pievērst uzmanību procesa detaļām, niansēm
konstruktīvi risināt konfliktus, rast kompromisus rīkoties efektīvi sarežģītās stresa situācijās
orientēties inženiertīklu montāžas tehnoloģiskajos procesos noteikt prioritātes un organizēt darba procesu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv