JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BŪVTEHNIĶIS


Kods: 3112 02


Darba saturs:
Būvtehniķis būvobjektā organizē un vada būvstrādniekus. Viņš plāno ikdienas darbus un saskaņo tos ar būvdarbu vadītāju. Būvtehniķis pārzina būvniecības darbu tehniskās nianses, piemērotākos materiālus un to izmantošanas tehnoloģijas konkrētu būvdarbu veikšanai.

Objektā var strādāt vairāki būvtehniķi, katrs no viņiem tad vada noteiktus darbus (piemēram, zemes darbus, betonēšanas darbus, apdares darbus, inženiertīkla būvdarbus).

Balstoties uz projekta dokumentāciju, būvdarbu vadītāja norādījumiem un savu pieredzi, būvtehniķis norīko būvstrādniekus konkrēta darba veida un darbu veikšanai, kā arī izvēlas piemērotāko tehnisko aprīkojumu (piemēram, instrumentus, iekārtas, mehānismus) un racionālāko darbu izpildes veidu.

Viņš nodrošina projektam atbilstošu būvmateriālu un būvkonstrukciju piegādi objektā, pārliecinās par to kvalitāti, aprēķina materiālu patēriņu.

Būvtehniķis seko darbu izpildes procesam, kā arī kontrolē un fiksē izpildīto darbu kvalitāti un apjomu (piemēram, cik kvadrātmetru un kādā kvalitātē uzmūrēts mūris, cik kvadrātmetru veikti sienas apmetuma darbi, vai strapsienu izbūve veikta saskaņā ar projektu). Būvtehniķis prot lasīt projekta rasējumus.

Nepieciešamības gadījumā viņš plāno un nodrošina sadarbību ar citiem būvobjekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem. Būvtehniķis zina katra darba veikšanas secību un tehnoloģiju (piemēram, nevar uzsākt betonēšanas darbus, ja nav veikti stiegrošanas darbi, vai arī - pirms apmešanas siena ir attiecīgi jāsagatavo). Viņš gan teorētiski pārzina darbu veikšanas tehnoloģijas, gan arī pats praktiski prot tos veikt. Darbu izpildes laikā būvtehniķis seko, lai darbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta un būvnormatīvu prasībām un, lai to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros.

Viņš regulāri gatavo un vadībai iesniedz nepieciešamās atskaites, kā arī aizpilda izpilddokumentāciju. Būvtehniķis nodrošina darba drošību būvobjektā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Būvtehniķis darbā lieto dažādus mērinstrumentus, piemēram, mērlenti, nivelieri, teodolītu. Būvtehniķis rasēšanas darbu veikšanai izmanto gan datoru un specializētas datorprogrammas, gan papīru, dažādus lineālus, zīmuļus. Būvtehniķis lieto individuālos darba aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargķiveri, cimdus, brilles, respiratoru.


Darba apstākļi:
Būvtehniķis strādā celtniecības objektos, kā arī biroja tipa telpās. Atkarībā no celtniecības objekta (piemēram, biroji, mājokļi vai sporta būves) būvtehniķis strādā gan iekštelpās, gan ārā un ir pakļauts nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Būvtehniķis strādā astoņu stundu darba dienu, bet, lai nekavētu būvprojektu, dažkārt strādā arī virsstundas. Tuvojoties objekta nodošanai, reizumis jāstrādā arī brīvdienās.


Darba iespējas:
Būvtehniķis var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, gan arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība būvniecībā. Mācību ilgums – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 1000 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no profesionalitātes, darba pieredzes, kā arī uzņēmuma lieluma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista dažādi celtniecības darbi? Vai tev patīk gan pašam darboties ar instrumentiem, gan vadīt citu cilvēku darbu? Vai tev sagādātu gandarījumu apziņa, ka dzīvo mājā, kuras tapšanā esi piedalījies?

Būvtehniķim būtisks ir ass prāts, prasme sadalīt uzmanību, redzēt lietas veselumā. Svarīgas ir arī labas komunicēšanās prasmes, lai veiksmīgi un saskaņoti varētu vadīt padoto darbu. Centies uzklausīt cilvēkus, sadarboties ar viņiem un panākt iespējami pozitīvāku rezultātu dažādās situācijās, kā arī būt izlēmīgs un mācēt pastāvēt un atbildēt par pieņemtajiem lēmumiem!

Veicini māku orientēties lielā informācijas apjomā, jo būvniecības nozarē strauji mainās gan materiālu piedāvājuma klāsts, gan to izmantošanas iespējas un tehnoloģijas – šo informāciju jāspēj gan piefiksēt, gan praktiski izmantot.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, ķīmija un informātika.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

BŪVNIECĪBAS TEHNOLOGS

ĒKU INŽENIERTĪKLU TEHNIĶIS

APDARES DARBU TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, ķīmija, informātika būvniecība un būvdarbi
būvmateriālu īpašības, kvalitātes kontrole, izmaksas būvdarbu veidi un tehnoloģijas
darba plānošana, organizācija un vadīšana būvniecības mašīnas, iekārtas, mehānismi, instrumenti
racionāli darbu izpildes veidi būvkonstrukciju veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība izlēmība saimnieciskums
godkārība apķērība racionalitāte***
valdonība savaldība stabilitāte
enerģiskums praktiskums vērīgums
ekstraversija* materiālisms** prasīgums
sabiedriskums neatlaidība rūpīgums

* ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

atbildīgi pildīt saistības konstruktīvi risināt konfliktus
motivēt, izskaidrot, mācīt un pārliecināt sastrādāties ar cilvēkiem
kritiski domāt, izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses orientēties būvdarbu tehnoloģijās
organizēt, pārraudzīt darbu orientēties būvmateriālu veidos un būvtehnikā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv