JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BŪVNIECĪBAS KALKULĒTĀJS


Kods: 3112 01


Darba saturs:
Būvniecības kalkulētājs strādā uzņēmumā, kur notiek būvniecības un būvdarbu plānošana un būvobjekta izmaksu aprēķināšana. Uzsākot darbu, būvniecības kalkulētājs kopā ar citiem speciālistiem tiekas ar klientu, uzzina viņa vēlmes, vienojas par iespējamām objekta izmaksām. Būvniecības kalkulētājs piedalās projekta saskaņošanā un precizēšanā, kosultējas ar arhitektu.

Pēc projekta saņemšanas un līguma noslēgšanas ar klientu būvniecības kalkulētājs sāk plānot un aprēķināt būvobjekta izmaksas. Vispirms viņš aprēķina izmaksas katram darba veidam, katra veicamā darba vienas vienības izmaksu (piemēram, strādājošo alga, materiālu izmaksas, izmantojamās tehnikas izmaksas). Atbilstoši veicamā darba daudzumam viņš aprēķina kopējās būves izmaksas.

Būvniecības kalkulētājs pārzina tehnoloģiju, katra veicamā darba secību kopējā tehnoloģijas ķēdē, to, kas vajadzīgs konkrētā darba veikšanai (piemēram, nevar uzsākt betonēšanas darbus, ja nav veikti stiegrošanas darbi, vai - nevar būvēt sienas, ja nav veikta pamatu hidroizolācija).

Būvniecības kalkulētājs labi orientējas projektos, sadarbojas ar citiem speciālistiem (piemēram, būvinženieri, būvdarbu vadītāju).

Ja objekts nav liels (piemēram, jāremontē ēka), tad būvniecības kalkulētājs būvobjektā pats izmēra un novērtē veicamo darbu daudzumu (piemēram, cik kvadrātmetru grīdas, sienas jāremontē), lai veiktu izcenojumu. Tāpēc būvniecības kalkulētājs prot lietot dažādus mērinstrumentus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Būvniecības kalkulētājs darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru ar dažādām datorprogrammām, kopētāju, faksu, tālruni. Būvniecības kalkulētājs izmanto dažādus mērinstrumentus, piemēram, mērlenti, nivelieri, digitālos mērinstrumentus


Darba apstākļi:
Būvniecības kalkulētājs strādā biroja tipa telpās. Būvniecības kalkulētājs strādā astoņu stundu darba dienu. Ja ir steidzams pasūtījums, nākas strādāt virsstundas.


Darba iespējas:
Būvniecības kalkulētājs var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, projektēšanas birojos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība inženierzinātnē vai būvniecībā. Mācību ilgums - 4 līdz 5 gadi. Par būvniecības kalkulētāju var strādāt arī ar profesionālo vidējo izglītību


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 1000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba rezultātiem, būvniecības kalkulētāja kvalifikācijas un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista dažādi celtniecības darbi? Vai esi labs matemātiķis? Vai tev piemīt spilgtaiztēle? Vai proti plānot savu laiku? Vai esi precīzs un laikā izpildi solīto? Vai tu labi saproties ar cilvēkiem?

Būvniecības kalkulētājam nepieciešams ass prāts, jāprot sadalīt uzmanību, jāredz lietas veselumā jeb vajadzīga tā sauktā sistēmiskā domāšana (saredzēt atsevišķu daļu savstarpēju sakarību veselumā). Prāta asumu iespējams trenēt ar atjautības un prāta spēlēm, arī nodarbojoties ar tehnisko grafiku, mācoties izprast kartes un diagrammas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

BŪVDARBU VADĪTĀJS

BŪVINŽENIERIS

BŪVNIECĪBAS TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, tehniskā grafika skaitliskas informācijas apstrāde
ekonomika būvniecības tehnoloģija
būvmateriālu un darbaspēka izmaksas būvniecība un būvdarbi
inženierzinātne būvobjekta izmaksu aprēķini

Man raksturīgas šādas īpašības:

akurātība disciplinētība sistemātiskums***
neatlaidība piesardzība pašapziņa
stabilitāte apķērība sabiedriskums
ekstraversija* uzņēmība racionalitāte****
rūpīgums enerģiskums analītiskums
uzmanīgums materiālisms** vērīgums

* ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties projektos, specifikācijās ātri veikt aprēķinus
kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses pievērst uzmanību procesa detaļām
saprasties ar cilvēkiem strādāt precīzi un akurāti, ievērot termiņus
aprēķināt būvobjekta izmaksas pārzināt būvniecības tehnoloģiju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv