JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DAŽĀDU SUGU DZĪVNIEKU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS


Kods: 6124 02


Darba saturs:
Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks audzē, kopj un ēdina mājlopus (liellopus, cūkas, kazas, aitas). Viņš rūpējas par kārtību un tīrību dzīvnieku novietnēs, izmanto fermu tehniskās iekārtas, kā arī veic ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar saimniekošanu fermā.

Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks baro mājlopus, izvēloties piemērotākos lopbarības līdzekļus konkrēto mājlopu ēdināšanai. Viņš novērtē lopbarības kvalitāti un sagatavo to izēdināšanai – papildina to ar dažādām lopbarības piedevām, vitamīniem un minerālvielām, kā arī sadala barību pa ēdienreizēm. Viņš uzskaita izlietoto lopbarību un rūpējas par atbilstošu tās uzglabāšanu. Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks rūpējas arī par mājlopu ganīšanu.

Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks regulāri mēra un sver mājlopus, lai noteiktu to svara pieaugumu un prognozētu izaudzēto mājlopu realizācijas (pārdošanas vai gaļas pārstrādes) laiku.

Viņš seko līdzi mājlopu veselības stāvoklim un, kad nepieciešams, sniedz viņiem pirmo veterinārmedicīnisko palīdzību vai parūpējas par veterinārārsta izsaukšanu pie sasirgušā dzīvnieka.

Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks uztur tīrību un kārtību mājlopu novietnēs un to apkārtnē, izvāc no novietnēm kūtsmēslus un regulāri dezinficē dzīvnieku turēšanas telpas.

Viņš strādā ar dažādiem fermu mehānismiem un tehniku, novērtē to tehnisko stāvokli un uztur šo tehniku kārtībā. Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks sagatavo un izmanto darbam dažādas fermu mehanizācijas iekārtas (slaukšanas iekārtas, barības sagatavošanas iekārtas, ūdensapgādes sistēmas, kūtsmēslu izvākšanas iekārtas), kā arī vajadzības gadījumā rūpējas par to remontu un/vai jaunu tehnikas un iekārtu iegādi.

Veicot saimniecības administratīvo darbu, dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks uzskaita un novērtē fermas saimniecisko darbību, veic nepieciešamos ekonomiskos aprēķinus. Viņš uzskaita izlietotās materiālās vērtības (piemēram, lopbarību, izdevumus tehnikas uzturēšanai kārtībā) un aizpilda ar saimniecisko darbību saistīto dokumentāciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks darbā lieto dažādus mērinstrumentus (svarus, mērlenti) mājlopu svēršanai vai mērīšanai. Viņš izmanto dažādas fermu mehanizācijas iekārtas – slaukšanas iekārtas, barības sagatavošanas iekārtas, ūdensapgādes sistēmas, kūtsmēslu izvākšanas iekārtas. Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks izmanto arī auto un dažādu traktortehniku. Veicot saimniecības administratīvo darbu, viņš lieto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, faksu, kopēšanas aparātu, printeri.


Darba apstākļi:
Darbs lielākoties tiek veikts, atrodoties dzīvnieku novietnēs (fermās), vai arī ārā, organizējot dzīvnieku uzturēšanos ganībās. Veicot saimnieciskos aprēķinus, dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks strādā telpās. Darba laiks šajā profesijā ir nenormēts, jo dzīvnieki ir jākopj un jābaro ik dienas – arī brīvdienās un svētku dienās.


Darba iespējas:
Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks var strādāt zemnieku saimniecībā un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieka profesija apgūstama profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Mācību ilgums 4 gadi. Vai arī 4 gadu laikā, iegūstot augstāko izglītību lauksaimniecībā.


Iespējamais atalgojums:
90 līdz 3000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no saimniecības ienākumiem un peļņas, kas var būt ļoti minimāla vai arī sasniegt vairākus tūkstošus latu. Strādājot lielās zemnieku saimniecībās (kuru platība pārsniedz 100 ha) iespējamais atalgojums būs proporcionāli lielāks, nekā strādājot nelielā saimniecībā (kuras platība mazāka par 50 ha). Ja dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieks strādā kā pašnodarbinātais, daļu peļņas viņš iegulda savas saimniecības attīstībā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dzīvnieki, un vai tev patīk uzņemties rūpes par tiem? Kā tu izturies pret dzīvniekiem? Vai tu spēj regulāri veikt vienu un to pašu darbu, piemēram, ik dienas pabarot un izvest pastaigā suni?

Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas lauksaimnieka profesijā būtiskas ir tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ jau tagad katru iesākto darbu izdari rūpīgi un noved līdz galam. Lai labāk izprastu, kāds ir dzīvnieku kopēja ikdienas darbs, piesakies palīgos kādā dzīvnieku vai mājlopu audzētavā, vai arī dzīvnieku patversmē. Tā būs laba iespēja praktizēties, pirms pats kļūsti par profesionāli!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības, mājsaimniecība un biznesa ekonomiskie pamati.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

ZEMNIEKS

LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS

LOPKOPIS

ZIRGKOPIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

darbs ar dzīvniekiem saimnieciskā darbība, dzīve laukos
modernas dzīvnieku audzēšanas tehnoloģijas piena lopkopība, cūkkopība, aitkopība vai putnkopība
fizisks un praktisks darbs biznesa ekonomiskie pamati
bioloģija, dabas zinības, mājsaimniecība fermu mehanizācijas iekārtas, mehānismi

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbīgums apzinīgums materiālisms*
godīgums pacietība savaldība
uzņēmība atbildība izlēmība
patstāvība saimnieciskums racionalitāte**
enerģiskums neatlaidība disciplinētība
piesardzība praktiskums stabilitāte

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzturēt kārtību un tīrību dzīvnieku novietnēs novērtēt dzīvnieka veselības stāvokli
izmantot fermu mehanizācijas iekārtas vadīt auto un traktortehniku
kopt un barot dzīvniekus veikt ekonomiskus aprēķinus
veikt uzskaiti, aprēķinus, reģistrāciju sniegt pirmo veterinārmedicīnisko palīdzību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv