JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LOPKOPIS


Kods: 6121 01


Darba saturs:
Lopkopis audzē, kopj un ēdina lauksaimniecības dzīvniekus (govis, cūkas, aitas, kazas) un nodod lopkopības produkciju (izaudzētos lopus, pienu, vilnu) realizācijai jeb pārdošanai. Viņš var specializēties un strādāt kādā konkrētā lopkopības nozarē – piena lopkopībā, cūkkopībā, aitkopībā vai putnkopībā.

Lopkopis sagatavo lopbarību lopu ēdināšanai, sadala to pa ēdienreizēm un baro mājlopus. Viņš novērtē lopbarības kvalitāti, papildina to ar lopbarības piedevām, vitamīniem un minerālvielām. Barību lopiem viņš sadala ar īpašām lopbarības sadales un transportēšanas iekārtām vai arī izvadā to ar lopbarības ratiņiem. Viņš nodrošina atbilstošus apstākļus lopbarības uzglabāšanai un veic izlietotās lopbarības uzskaiti.

Lopkopis rūpējas par mājlopiem un tīra tos, sakārto un uztur tīrību mājlopu novietnēs un to apkārtnē, izvāc kūtsmēslus, kā arī veic dezinfekcijas pasākumus. Lopkopis arī organizē mājlopu pastaigas.

Lopkopis novērtē dzīvnieku veselības stāvokli un, kad nepieciešams, sniedz tiem pirmo veterinārmedicīnisko palīdzību vai nodrošina veterinārārsta vizīti. Lopkopji mēra un sver mājlopus un nodod gatavo lopkopības produkciju realizācijai.

Lopkopji, kas strādā piena lopkopībā, lopus slauc un rūpējas par slaukšanas iekārtām. Viņi uzrauga piena dzesēšanas aparatūras darbību un uztur piena glabātavas tīrībā un kārtībā.

Savā darbā lopkopji strādā ar traktoriem, piekabēm un citu lauksaimniecības tehniku un ikdienā tos apkopj, novērtē tehnisko stāvokli un sagatavo darbam. Tāpat viņi strādā ar dažādiem fermu mehānismiem, piemēram, vakuumsūkņiem, piena dzesētājiem, kā arī dažādām fermu mehanizācijas iekārtām, piemēram, slaukšanas, barības sagatavošanas iekārtas, ūdensapgādes sistēmas.

Lopkopji uzskaita un novērtē mājlopu audzētavas saimniecisko darbību, veic ekonomiskos aprēķinus. Viņi uzskaita izlietotās materiālās vērtības un aizpilda ar saimniecisko darbību saistīto dokumentāciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Lopkopji darbā lieto dažādus mērinstrumentus (svarus, mērlenti) produkcijas svēršanai vai mērīšanai, fermu mehanizācijas iekārtas (barības sagatavošanas iekārtas, ūdensapgādes sistēmas, kūtsmēslu izvākšanas iekārtas, slaukšanas iekārtas, piena dzesēšanas iekārtas), automašīnu, dažāda veida traktortehniku. Veicot ekonomiskos aprēķinus, viņi lieto dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, faksu, printeri.


Darba apstākļi:
Lopkopji strādā pastāvīgā saskarē ar dzīvniekiem mājlopu novietnēs – kūtīs vai dzīvnieku turēšanas kompleksos. Vasarā iespējams darbs ganībās vai dzīvnieku vasaras mītnēs. Veicot saimnieciskos aprēķinus, lopkopji strādā biroja tipa telpās. Lopkopju darba laiks ir atkarīgs no dzīvnieku ēdināšanas režīma. Atkarībā no mājlopu sugas, kā arī to audzēšanas tehnoloģijas tos ēdina 2 – 3 vai vairāk reižu diennaktī. Dzīvnieki jābaro ik dienas, tāpēc lopkopji pēc iepriekš saskaņota darba grafika strādā arī vakaros, nedēļas nogalēs un svētku dienās. Dažkārt nākas strādāt neapkurinātās telpās un caurvējā.


Darba iespējas:
Lopkopji var strādāt privātuzņēmumos, fermās, lauku saimniecībās un kā pašnodarbinātie.


Nepieciešamā izglītība:
Lopkopja profesija apgūstama arodizglītības iestādē (mācību ilgums 3 gadi), profesionālās vidējās izglītības iestādē (mācību ilgums 4 gadi) vai augstākās izglītības iestādē, specializējoties lauksaimniecības zinībās, 4 gadu laikā. Strādājot kā darba ņēmējam, profesiju iespējams apgūt arī darba vietā.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 400 LVL.
Atalgojuma apjoms atkarīgs no saimniecības lieluma un aprūpējamo lopu skaita, kā arī no tā, vai lopkopis strādā kā darba ņēmējs vai ir pašnodarbinātais.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dzīvnieki, un vai tev patīk uzņemties rūpes par tiem? Vai tu spēj regulāri veikt vienu un to pašu darbu, piemēram, ik dienas izvest pastaigā suni?

Strādājot par lopkopi, būtiskas ir tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam. Lai labāk izprastu, kāds ir lopkopja praktiskais ikdienas darbs, var pieteikties palīgos kādā dzīvnieku fermā vai zemnieku saimniecībā, kas nodarbojas ar lopkopību, arī darbs, piemēram, dzīvnieku patversmē, būs laba iespēja praktizēties.

Interesējoties par dzīvnieku paradumiem, kopšanas niansēm, lasot gan atbilstošu speciālo literatūru, gan rakstus internetā, gūsi teorētiskās zināšanas, kas palīdzēs rast priekšstatu par šīs profesijas specifiku, kā arī sniegs pamatzināšanas, kas lieti noderēs, pirms pats kļūsti par profesionāli! Tāpat nekautrējies lūgt padomu vai paskaidrojumus darbībām, kuras veic kāds pieredzējis dzīvnieku audzētājs.

Savukārt sporta nodarbības un ikdienišķas fiziskas aktivitātes attīstīs šajā profesijā svarīgo veiklību un fizisko izturību.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības, mājsaimniecība un, ja vēlies nodarboties ar privātbiznesu, noderēs arī zināšanas biznesa ekonomiskajos pamatos.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

ZEMNIEKS

LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS

ZIRGKOPIS

DAŽĀDU SUGU DZĪVNIEKU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

darbs ar dzīvniekiem piena lopkopība, cūkkopība, aitkopība vai putnkopība
bioloģija, dabas zinības, mājsaimniecība fermu mehanizācijas iekārtas, mehānismi
saimnieciskā darbība, dzīve laukos fizisks un praktisks darbs
lauksaimniecības dzīvnieki un to kopšana modernas dzīvnieku audzēšanas tehnoloģijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

pastāvība neatlaidība stabilitāte
pacietība materiālisms* savaldība
saimnieciskums izturība disciplinētība
praktiskums darbīgums vērīgums
centība piesardzība atbildīgums
apzinīgums sistemātiskums** kārtīgums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzturēt kārtību un tīrību mājlopu novietnēs ievērot tehnoloģiskā procesa prasības
izmantot fermu mehanizācijas iekārtas kopt un barot mājlopus
vadīt auto un traktortehniku novērtēt dzīvnieka veselības stāvokli
veikt uzskaiti, aprēķinus, reģistrāciju sniegt pirmo veterinārmedicīnisko palīdzību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv