JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VETERINĀRĀRSTA ASISTENTS


Kods: 3227 02


Darba saturs:
Veterinārārsta asistents strādā veterinārārsta vadībā, izpilda viņa norādījumus ārstniecības procedūru laikā, asistē operācijās un sekcijās. Sniedz neatliekamo palīdzību dzīvniekiem, pieņem dzemdības, apkopj jaundzimušo, organizē slimu dzīvnieku kopšanu, kā arī veic slimību profilakses pasākumus. Novērtējot dzīvnieka veselības stāvokli, veterinārārsta asistents mēra temperatūru, svaru, pulsu, novēro elpošanu un mērījumu rezultātus salīdzina ar fizioloģiskajām normām (noteikti parametri, vērtējot dzīvnieka veselību, kuru nobīdes var liecināt par saslimšanu). Lai veiktu laboratoriskus izmeklējumus, veterinārārsta asistents, veic dažādas analīzes, piemēram, noņem piena, asins, urīna, patoloģiskā materiāla (piemēram, ja ir aizdomas par audzēju, izņem nelielu audu gabaliņu citoloģiskai pārbaudei), fekāliju paraugus un tos sagatavo sūtīšanai uz laboratoriju. Izmeklē dzīvnieku, lai pēc dažādām biežāk sastopamo iekšķīgo slimību pazīmēm un īpatnībām noteiktu slimības diagnozi, tā atvieglojot veterinārārsta darbu. Laboratorijā, piemēram, veterinārārsta asistents var analīžu paraugus apstrādāt ar speciālām vielām, kas nepieciešams analīzes veikšanai. Reizumis viņš strādā ar mikroskopu, novērtējot analizējamo materiālu un to salīdzinot ar noteiktiem rādītājiem, piemēram, nosaka jūtību pret zālēm, noskaidro svešu vielu klātbūtni. Viņš arī mazgā, tīra, sterilizē laboratorijas traukus un instrumentus. Pirms operācijām veterinārārsta asistents sagatavo telpu ķirurģiskas iejaukšanās veikšanai – sterilizē un sagatavo instrumentus un operācijas laukumu, fiksē dzīvnieku, kā arī sakopj operācijas telpu un instrumentus pēc operācijas veikšanas. Veterinārārsta asistents aprūpē dzīvniekus laikā, kad viņi atveseļojas pēc ķirurģiskas iejaukšanās, ja operētā brūce asiņo – aptur asiņošanu, apkopj brūci un to pārsien. Nepieciešamības gadījumā uzliek žņaugu vai šinu, ievada zāles, veic sirds masāžu vai mākslīgo elpināšanu. Pieskata, lai dzīvnieks būtu sasegts un siltumā, baro viņu. Viņš arī plāno profilaktiskos pasākumus, pilda nepieciešamo dokumentāciju un uztur kārtībā veterinārārsta kabinetu, laboratoriju, kā arī regulāri papildina darbā lietojamo farmaceitisko preparātu un medicīnas instrumentu klāstu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Veterinārārsta asistents darbā izmanto dažādu medicīnisko aparatūru slimību diagnosticēšanai (noteikšanai), piemēram, rentgenu, laboratorijas iekārtas; dažādus medicīnas instrumentus, piemēram, fonendoskopu, pincetes, šļirces, kā arī ārstniecības līdzekļus, piemēram, vitamīnus, vakcīnas, zāles, pārsienamos materiālus un medicīnisko dokumentāciju.


Darba apstākļi:
Veterinārārsta asistents strādā veterinārās klīnikas, poliklīnikas ārstniecības telpās vai laboratorijā, dodoties mājas vizītēs, viņa darbs norit dzīvnieku mītnēs, kā arī nereti dzīvniekus nākas apsekot ārā jebkuros laika apstākļos. Veterinārārsta asistents strādā astoņu stundu darba dienu vai arī iepriekš noteiktas darba stundas saskaņā ar darba grafiku, taču atkarībā no dzīvnieku veselības stāvokļa darba laiks var būt mainīgs, piemēram, iespējams izsaukums jebkurā nedēļas dienā un jebkurā diennakts stundā.


Darba iespējas:
Veterinārārsta asistents var strādāt veterinārās klīnikās, stacionāros, poliklīnikās, privātpraksēs vai dzīvnieku patversmēs un novietnēs, veterinārās diagnostikas laboratorijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība veterinārmedicīnā. Mācību ilgums – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 270 LVL.
Atalgojums privātpraksē atkarīgs no privātprakses apjoma un var būt lielāks.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dzīvnieki, un vai labprāt uzņemies rūpes par tiem? Vai tevi interesē medicīna un tu vēlētos palīdzēt slimiem dzīvniekiem izveseļoties? Vai tev piemīt labas novērošanas, salīdzināšanas un analizēšanas spējas? Veterinārārsta asistenta profesijā būtiskākā ir mīlestība pret dzīvniekiem, kā arī iejūtība, pacietība, māka kontaktēties ar dzīvniekiem. Attīstīt šīs īpašības, kā arī izjust, kāds ir ikdienas praktiskais darbs ar dzīvniekiem, var, piemēram, piesakoties palīgā kādā dzīvnieku audzētavā, zirgaudzētavā, vai arī dzīvnieku patversmē. Te arī varēsi novērot dzīvnieku uzvedības modeļus, apzināt veidus, kā vislabāk panākt pozitīvu kontaktu ar dzīvnieku, kā arī trenēt iemaņas regulāri un prasmīgi rūpēties par dzīvnieku ikdienišķajām vajadzībām – tos barot, sukāt, tīrīt dzīvnieku novietnes, būrus. Savukārt lai veicinātu šajā profesijā svarīgo fizisko izturību, aktīvi nodarbojies ar sportu un ikdienišķām fiziskām aktivitātēm. Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija un fizika.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

MEDICĪNAS LABORANTS

MEDICĪNAS MĀSA

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, fizika, ķīmija dzīvnieku veselības profilakse
dzīvnieku slimības pētniecisks un radošs darbs
medicīna, veterinārmedicīna diagnostika un tās aprīkojums
palīdzība dzīvniekiem grāmatas, kino un TV raidījumi par dzīvniekiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

lidzjūtība zinātkāre neatlaidība
rūpigums kritiskums pārliecinātība
neatkarība uzstājība izturība
analītiskums komplicētība** taktiskums
sistemātiskums* patstāvība izpalīdzība
pacietība uzņēmība apķērība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izprast dzīvnieku rīcību veikt anestēziju, ievadīt medikamentus, potēt
mērīt temperatūru dzīvniekiem pieņemt dzīvnieku dzemdības
vērtēt dzīvnieka veselības stāvokli pēc ārējām pazīmēm konsultēt dzīvnieku saimniekus par to aprūpi un kopšanu slimības periodā
uzlikt šinas un pārsējus noteikt dzīvnieku turēšanas apstākļu atbilstību labturības prasībām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv