JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LINU AUDZĒŠANAS LAUKSMAINIEKS


Kods: 6111 01


Darba saturs:
Linu audzēšanas lauksaimnieks sēj, audzē, kopj, novāc, uzglabā un realizē (pārdod vai pārstrādā) linus. Viņš izmanto dažādas lauksaimniecības iekārtas, kā arī veic ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar darbu saimniecībā.

Linu audzēšanas lauksaimnieks sagatavo augsni linu sējai. Viņš nosaka augsnes sastāvu, struktūru un tipu, nosaka un novērtē tās gatavību apstrādei. Viņš arī izvēlas atbilstošus augsnes apstrādes paņēmienus, izvēlas vislabāko augsnes apstrādes dziļumu un uzrauga nosusināšanas sistēmas.

Pirms linu sējas linu audzēšanas lauksaimnieks aprēķina linu izsējas normas (cik daudz šī kultūrauga tiks sēts), novērtē sēklas materiālu, uzmēra laukus un aprēķina apsējamo platību. Viņš sagatavo sējmašīnu darbam un pēc sējas novērtē sējas kvalitāti.

Linu audzēšanas lauksaimnieks kopj linus – seko līdzi tam, kā linu sējumi aug. Viņš novērtē izmantojamo kūtsmēslu un minerālmēslu kvalitāti, izkliedē uz lauka organiskos mēslus un nodrošina izkliedes vienmērīgumu. Tāpat arī viņš izsēj minerālmēslus un pēc tam novērtē, vai kūtsmēslu izkliedēšana un minerālmēslu izsēja veikta kvalitatīvi. Ievērojot instrukcijas, linu audzēšanas lauksaimnieks apstrādā laukus ar ķimikālijām, lai pasargātu tos no nezālēm, kaitēkļiem un slimībām.

Pirms linu novākšanas linu audzēšanas lauksaimnieks nosaka to gatavības pakāpi un ievēro novākšanas termiņus. Ievācot ražu, viņš izvērtē ražas zudumus un to cēloņus, kā arī iespējas, kā šādus zudumus turpmāk novērst.

Linu audzēšanas lauksaimnieks veic linu pēcapstrādi – pēc noplūkšanas sasien tos kūlīšos, žāvē, izkuļ, lai iegūtu sēklas. Viņš sagatavo telpas linu uzglabāšanai un novieto linus šajās telpās, kā arī sagatavo linu produkciju realizācijai.

Linu audzēšanas lauksaimnieks strādā ar dažāda veida traktortehniku un lauksaimniecības mašīnām, sagatavo tās darbam un seko līdzi to tehniskajam stāvoklim darba gaitā. Viņš veic mašīnu un iekārtu ikdienas tehnisko apkopi un, ja nepieciešams, parūpējas par to remontu.
Veicot saimniecības administratīvo darbu, linu audzēšanas lauksaimnieks uzskaita un novērtē saimniecisko darbību, veic vajadzīgos ekonomiskos aprēķinus. Viņš uzskaita padarītā darba apjomu, nostrādāto laiku, izlietotās materiālās vērtības (piemēram, sējamo sēklu apjomu, izmantoto ķimikāliju daudzumu), kā arī aizpilda un noformē ar saimniecisko darbību saistīto dokumentāciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Linu audzēšanas lauksaimnieks darbā lieto lauku cirkuli, GPS (globālā pozicionēšanas sistēma) aparātu zemes uzmērīšanai, mitruma mērītāju, augsnes zondi, dažāda veida traktortehniku un lauksaimniecības iekārtas, auto. Strādājot ar ķimikālijām un minerālmēsliem, viņš izmanto dažādus aizsardzības līdzekļus, piemēram, respiratoru, cimdus. Veicot saimniecības administratīvo darbu, viņš lieto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, faksu, kopēšanas aparātu, printeri.


Darba apstākļi:
Darbs parasti norit uz lauka, bieži vien arī sliktos laika apstākļos. Tā kā lauksaimniecības darbiem ir sezonāls raksturs, sezonas aktīvākajā laikā (pavasarī, vasarā un rudenī) linu audzēšanas lauksaimnieka darbalaiks parasti ir nenoteikts. Var gadīties, ka jāstrādā vairāk nekā astoņas darba stundas dienā, kā arī brīvdienās un svētku dienās. Linu audzēšanas lauksaimnieks darbā saistīts ar minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kas var izsaukt alerģiskas reakcijas.


Darba iespējas:
Linu audzēšanas lauksaimnieks var strādāt dažādās zemnieku saimniecībās un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Linu audzēšanas lauksaimnieka profesija apgūstama arodizglītības iestādē. Mācību ilgums 2 – 3 gadi. Izglītību iespējams turpināt augstskolā, izvēloties laukkopības specialitāti. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
90 līdz 3000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no saimniecības ienākumiem un peļņas, kas var būt ļoti minimāla vai arī sasniegt vairākus tūkstošus latu. Strādājot lielās zemnieku saimniecībās (kuru platība pārsniedz 100 ha) iespējamais atalgojums būs proporcionāli lielāks, nekā strādājot nelielā saimniecībā (kuras platība mazāka par 50 ha). Ja linu audzēšanas lauksaimnieks strādā kā pašnodarbinātais, daļu peļņas viņš iegulda savas saimniecības attīstībā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk rūpēties par augiem un puķēm? Vai tev ir interese par lauku darbiem?

Lai kļūtu par linu audzēšanas lauksaimnieku, vēlams orientēties dažādos lauksaimniecības darbos, lauksaimniecības tehnikā, lauksaimniecības ķīmijā, dažādos mēslojumos. Piedalies dažādos lauksaimniecības darbos (piemēram, palīdzot kādam radiniekam vai draugam) – tādējādi tu gūsi izpratni par lauku darbu specifiku un to organizāciju.

Noteikti noderēs arī izpratne par galvenajiem uzņēmējdarbības principiem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības, ķīmija, matemātika un biznesa ekonomiskie pamati.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

ZEMNIEKS

LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS

LAUKU STRĀDNIEKS AUGKOPĪBĀ

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tradicionālās lauksaimniecības nozares un produkti biznesa ekonomiskie pamati
bioloģija, ķīmija, dabas zinības matemātika, aprēķini
fizisks darbs ekonomiska, efektīva saimniekošana
laukkopība, sezonālie darbi tīrumos kvalitātes analīze un kontrole

Man raksturīgas šādas īpašības:

saimnieciskums pacietība izturība
praktiskums racionalitāte** zinātkāre
pastāvība optimisms taupīgums
darbīgums uzņēmība piesardzība
izlēmība enerģiskums neatlaidība
materiālisms* atbildīgums analītiskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pazīt lina ziedus plānot darbu secību
analizēt kļūdu cēloņus lietot biroja tehniku
orientēties lauksaimniecības darbos un tehnikā ievērot drošības nosacījumus darbā ar preparātiem pret slimībām
vadīt traktortehniku pieņemt pārdomātus lēmumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv