JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĢĒTIKAS INŽENIERIS


Kods: 2143 13


Darba saturs:
Lauksaimniecības enerģētikas inženieris izstrādā un pilnveido iekārtas, kas nodrošina siltumenerģiju (apkures katlus, siltumtrases, cirkulācijas sūkņus) un elektroenerģiju (elektrības skaitītājus, sadales skapjus). Viņš apkalpo šīs energoiekārtas, komplektē tās (aprīko ar visām vajadzīgajām detaļām), regulē un uzstāda lauksaimniecības objektos – ēkās un teritorijās, kā arī organizē un vada darba grupu šo uzdevumu veikšanai.

Lauksaimniecības enerģētikas inženieris vada energoiekārtu lietošanu un to remontdarbus. Viņš analizē, vai enerģētiskie objekti un energoiekārtas darbojas tehniski nevainojami un ekonomiski izdevīgi. Viņš izstrādā energoiekārtu uzraudzības un apkopju sistēmas. Lauksaimniecības enerģētikas inženieris seko līdzi tam, lai lauksaimniecības objektos vienmēr būtu elektroenerģija un siltumenerģija. Viņš vada energoiekārtu apkopes personāla (darbinieku) darbu un seko, kādi un kad ir bijuši iemesli, kādēļ kāda no energoiekārtām nav atbilstoši darbojusies.

Lauksaimniecības enerģētikas inženieris pārzina un organizē enerģijas un energoiekārtu ražošanas procesu, uzstāda un regulē energoiekārtas, komplektē un montē energoiekārtu vadības shēmas un pārrauga ražošanas kvalitātes vadības sistēmu.

Lauksaimniecības enerģētikas inženieris projektē energoiekārtas un sistēmas, analizē enerģētisko objektu darbību un sastāda to funkcionēšanas algoritmus. Viņš izstrādā un saskaņo priekšlikumus un darba uzdevumus, kā labāk īstenot dažādus tehniskos procesus, izstrādā energoiekārtu aprakstus, energoiekārtu un sistēmu vadības shēmas, sastāda un noformē tehnoloģiskās shēmas, principshēmas un montāžas shēmas.

Izmantojot jaunākos informācijas avotus, viņš novērtē energoiekārtas gan no tehniskā, gan no ekonomiskā viedokļa un izvēlas, kuras būtu vispiemērotākās konkrētajam objektam. Viņš sastāda energoiekārtu galveno elementu un mezglu sarakstus un kārto to pasūtījumus. Tāpat arī viņš pārzina energoiekārtu mārketingu un organizē šo iekārtu ieviešanu.

Tehnisku avāriju gadījumos lauksaimniecības enerģētikas inženieris izbrauc uz avārijas vietu un piedalās seku likvidēšanā – atjauno energoiekārtu darbu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Lauksaimniecības enerģētikas inženieris darbā lieto dažāda veida mērinstrumentus, piemēram, voltmetru, ampērmetru, testeri, indikatoru, kā arī datoru ar speciālu programmnodrošinājumu un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri.


Darba apstākļi:
Darbs tiek veikts gan telpās, gan ārā. Lauksaimniecības enerģētikas inženieris strādā astoņu stundu darba dienu, bet tehnisku avāriju gadījumos izbrauc uz to seku likvidācijas vietām arī ārpus noteiktā darba laika. Lauksaimniecības enerģētikas inženiera darbs noris paaugstinātas bīstamības apstākļos – viņi pakļauti veselībai un dzīvībai bīstamam elektriskajam spriegumam, elektromagnētiskajam un siltuma starojumam. Nereti darbs rit ekstremālos dabas un vides apstākļos, piemēram, stihijas seku novēršanā energoietaisēs.


Darba iespējas:
Lauksaimniecības enerģētikas inženieri var strādāt ražošanas, projektēšanas vai projektu ieviešanas uzņēmumos un organizācijās, kas izmanto, projektē vai uzstāda siltumtehniskās un elektrotehniskās iekārtas.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība lauksaimniecības inženierzinātnē, ko var apgūt 4 gadu laikā.


Iespējamais atalgojums:
140 līdz 450 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir interese par lietām, kas saistītas ar elektrību? Vai tev patīk pašam kaut ko konstruēt un radīt no jauna? Vai tu spēj ilgstoši koncentrēties smalku, sīku darbu veikšanai? Vai tev patīk labot dažāda veida elektroierīces, piemēram, saplīsušu gludekli, mikseri, elektrisko zvanu?

Dalība dažādos pulciņos, kas saistīti ar elektroniku un enerģētiku, sniegs labas praktiskās iemaņas un priekšstatu par šīs sfēras specifiku! Ja tev ir atbilstošas zināšanas, vari mēģināt uzkonstruēt kādu vienkāršu elektrisku vai elektronisku ierīci, piemēram, frekvenču pārveidotāju, signalizāciju, gaismas mūziku. Spēju ilgstoši koncentrēties, būt precīzam sīku darbu veikšanā var, konstruējot, līmējot un izstrādājot lidmašīnu, kuģu un automodeļus, kā arī liekot puzles. Savukārt zīmēšana un rasēšana attīstīs māku redzēt priekšmetus telpiski, strukturēti, kas noderēs konstruēšanas un projektēšanas darbos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

BŪVELEKTRIĶIS

ELEKTRIĶIS

ELEKTROMONTIERIS

GAISVADU LĪNIJU ELEKTROMONTIERIS

ELEKTROINŽENIERIS

AUTOELEKTRIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, matemātika, tehniskā grafika tehniskais dizains
darba grupu vadība tehnikas komplektēšana, regulēšana, montāža
darbu projektēšana, izstrāde, pilnveidošana energoiekārtu mārketings
radošs darbs problēmu kompleksa risināšana*

* vienlaikus ņemot vērā vairākus iesaistītos apstākļus, faktorus un funkcijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

zinātkāre pacietība intelektualitāte**
saimnieciskums kritiskums piesardzība
praktiskums darbīgums rūpīgums
stabilitāte precizitāte atbildīgums
vērīgums analītiskums kārtīgums
izlēmība racionalitāte* disciplinētība

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt principshēmas, tehnoloģiskās un montāžas shēmas noteikt energoiekārtu bojājumu cēloņus un tos novērst
kritiski domāt un analizēt veikt enerģētisko procesu un energoietaišu galvenos aprēķinus
ilgstoši koncentrēt uzmanību labi koordinēt roku kustības sīku darbību veikšanai
izmantot elektriskos mērinstrumentus izvirzīt prioritātes, plānot laiku

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv