JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KINOLOGS


Kods: 2211 50


Darba saturs:
Kinologs ir speciālists kinoloģijā jeb mācībā par suņiem. Viņam ir zināšanas par suņu sugām, viņš pārzina suņu kopšanu, audzēšanu, ieskaitot dresūru un trenēšanu konkrētu uzdevumu pildīšanai. Kinologs gan pats audzē un apmāca suņus pārdošanai vai speciālu uzdevumu veikšanai, piemēram, darbam policijā pēdu dzīšanai, cilvēku aizturēšanai, glābšanai, narkotiku atrašanai, ļaunprātīgas dedzināšanas atklāšanai, neredzīgu cilvēku pavadīšanai, gan arī konsultē citus suņu audzētājus. Tāpat profesionāli sagatavo suņus dažāda veida izstādēm un sacensībām, piedalās tajās kopā ar suni vai konsultē par piedalīšanās noteikumiem suņa saimnieku.

Kinologs, pētot suņu cilmes dokumentus, atrod piemērotākos partnerus šķirnes suņu pavairošanai, kā arī nodrošina pavairošanu, kucēnu atlasi, medicīnisko apskati, vakcinēšanu, barošanu un kopšanu. Sagatavojot suņus speciālo uzdevumu veikšanai, kinologs tos īpaši aprīkotā apmācības laukumā regulāri vingrina gan fiziski, gan radina paklausīt komandām un pēc noteiktiem signāliem veikt speciālus uzdevumus, piemēram, pavadīt neredzīgu cilvēku vai noķert un aizturēt noziedznieku līdz brīdim, kamēr ierodas policists. Kinologs seko līdzi suņu veselības stāvoklim un nodrošina speciālista aprūpi saslimšanas gadījumos.

Kinologs, audzējot un apmācot suņus, veic arī ikdienišķus darbus - savus audzēkņus mazgā un peldina, tīra un apcērp tiem spalvu, apgriež nagus, ved viņus regulārās pastaigās, tīra un dezinficē suņu novietnes. Kinologs sagatavo barību un baro suņus noteiktā laikā, ievēro katras suņu šķirnes barošanas īpatnības, izvēlas uztura bagātinātājus, nepieciešamības gadījumā piemēro speciālu diētu.

Kinologs novēro un pieraksta suņu uzvedību, izzinot sugai un katram atsevišķam indivīdam raksturīgās uzvedības un rakstura iezīmes, lai varētu konsultēt klientus, kuri iegādājas viņa audzētos suņus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kinologs darbā lieto suņu kopšanas līdzekļus, piemēram, sukas, speciālus šampūnus. Viņš izmanto dažādu veidu literatūru, materiālus un publikācijas, lai uzzinātu par modernākajām tendencēm suņu audzēšanā pasaulē, par jaunām slimībām un slimībām, kuras jau var izārstēt, par jaunākajiem atklājumiem attiecībā uz dažādu šķirņu suņiem.


Darba apstākļi:
Kinologa darbs norisinās gan telpās, gan brīvā dabā; suņu audzētavā, klubos, treniņa laukumā, veicot suņu apmācību. Kinologa darba specifiku jeb īpatnību nosaka tas, ka viņš strādā ar dzīvām būtnēm – pastāv risks, ka suņi viņu var sakost, viņu var apdraudēt dzīvnieku slimības. Tāpat dzīvniekus mēdz piemeklēt neparedzēti sarežģījumi, speciālista konsultācija var būt nepieciešama jebkurā diennakts laikā, un tas nosaka kinologa nenormēto darba dienu.


Darba iespējas:
Kinologs var strādāt suņu audzētavās, suņu sporta skolās, suņu klubos, policijā, muitā, robežsardzē, Ieslodzījuma vietu pārvaldē.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešams kinologa sertifikāts, ko var iegūt speciālos kursos, piemēram, suņu dresūras, kinoloģijas, medību suņu kinologu kursos, kuros apgūstama kinologa profesija.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 300 LVL.
Strādājot suņu audzētavās, suņu sporta skolās, suņu klubos, ienākumi var būt arī mazāki un alga parasti nav noteikta.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi - vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

DZĪVNIEKU DRESĒTĀJS

DRESĒTĀJS

DZĪVNIEKU VĒRTĒŠANAS EKSPERTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

suņi, to dresūra dzīvnieku psiholoģija, etoloģija*
bioloģija, dabas zinības suņu dresūra īpašiem uzdevumiem
suņu uztura un veselības jautājumi suņu kopšana
fiziskas aktivitātes suņu sugas, tām raksturīgās īpašības

*zinātne par dzīvnieku neverbālo (mīmikas, pozas, skaņas utt.) valodu, viņu uzvedības īpašībām, priekšnosacījumiem un nozīmi.

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība materiālisms* prasmīgums
precizitāte sistemātiskums** apzinīgums
labvēlība apķērība disciplinētība
lietpratība savaldība uzstājība
atbildīgums neatlaidība pacietība
centība rūpīgums augstsirdība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saglabāt paškontroli sarežģītos apstākļos plānot un organizēt savu darbu un laiku
uzklausīt cilvēkus, izprast viņu rīcību pareizi barot, vest pastaigās un rūpēties par suņiem
būt labvēlīgam, mierīgam un ētiskam tīrīt, dezinficēt, kopt suņus
patstāvīgi pieņemt un pamatot lēmumu pēc ārējām pazīmēm novērtēt suņa veselības stāvokli

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv