JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AUTOVADĪŠANAS INSTRUKTORS


Kods: 3340 01


Darba saturs:
Auto vadīšanas instruktors apmāca cilvēkus vadīt transportlīdzekļus, piemēram, vieglās automašīnas, kravas automašīnas, mopēdus, motociklus, autobusus un transportlīdzekļus ar piekabēm.

Auto vadīšanas instruktors topošajiem auto vadītājiem teorētiskās nodarbībās māca ceļu satiksmes noteikumus un sniedz elementāras zināšanas par transportlīdzekļu tehnisko uzbūvi. Teorētisko nodarbību laikā instruktori izskaidro katru satiksmes noteikumu prasību. Lai pārbaudītu, kā apgūti mācītie satiksmes noteikumu punkti, viņi regulāri rīko rakstiskus un mutiskus pārbaudes darbus, apzina, kādām tēmām būtu jāpievērš papildus uzmanība.

Praktiskās braukšanas nodarbībās auto vadīšanas instruktors ar apmācāmo strādā individuāli. Sākumā viņš iepazīstina apmācāmo ar konkrētā transportlīdzekļa uzbūves īpatnībām, paskaidro un parāda, kā rīkoties ar aizdedzi, pedāļiem, gaismu slēdžiem. Instruktors pārbauda, kā apmācāmais ir apguvis transportlīdzekļa vadīšanas principus un kopā ar apmācāmo dodas mācību braucienā. Šīs nodarbības notiek ar speciāli aprīkotiem mācību transportlīdzekļiem, kuros, nepieciešamības gadījumā izmantojot papildus automašīnas vadīšanas sistēmas (papildus bremžu un sajūga pedāļus), auto vadīšanas instruktors var daļēji pārņemt auto vadīšanu, piemēram, to apstādinot, vai samazinot braukšanas ātrumu. Apmācot braukt ar motociklu, auto vadīšanas instruktors konvojē (brauc tuvu aiz mācību motocikla) apmācāmo, sazinoties ar viņu pa rāciju, tā koriģējot braukšanas iemaņas, dodot praktiskus padomus, kā rīkoties sarežģītākās situācijās.

Mācību braucienu laikā auto vadīšanas instruktors nepārtraukti seko situācijai uz ceļa, kontrolē apmācāmā rīcību, izskaidro, kā jāveic attiecīgi braukšanas manevri – pagriezieni, piebraukšana pie ceļa malas, apstāšanās. Ja apmācāmais kādā situācijā kļūdās, instruktors izskaidro situāciju, pastāstot un/vai parādot, kā jārīkojas pareizi.

Lai sekotu apmācības progresam, auto vadīšanas instruktors fiksē topošā auto vadītāja biežāk pieļautās kļūdas un, lai tās novērstu, izvēlas mācību maršrutus, kas īpaši trenētu šīs konkrētās iemaņas.

Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) strādā auto vadīšanas instruktori, kuri ir īpaši apmācīti ceļu satiksmes noteikumu zināšanu un braukšanas iemaņu praktiskā pārbaudē – viņi novērtē topošo auto vadītāju teorētiskās un praktiskās auto vadīšanas prasmes, akceptē vai noraida viņu gatavību iegūt auto vadīšanas tiesības.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Teorētisko nodarbību laikā auto vadīšanas instruktors darbā lieto satiksmes noteikumu rokas grāmatas, testu materiālus, maketus un modeļus, ar kuriem imitēt iespējamās satiksmes situācijas, kā arī aprīkojumu mācību materiālu demonstrēšanai, piemēram, kodoskopu, video projektoru, tāfeli, kā arī dažādu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopēšanas iekārtu. Praktiskajām braukšanas nodarbībām tiek izmantots dažādu veidu auto transports, piemēram, vieglās automašīnas, motocikli, kravas automašīnas.


Darba apstākļi:
Atkarībā no nodarbību veida, auto vadīšanas instruktors strādā gan speciāli ierīkotās mācību klasēs autoskolā, gan ārā – automašīnas kabīnē vai salonā. Viņš strādā astoņas darba stundas dienā - instruktora darba laiks atkarīgs no katras konkrētās auto skolas darba grafika un tiek saskaņots ar apmācāmo vēlmēm - darbs var būt gan agri rītos, gan vēlu vakaros, tāpat nedēļas nogalēs.


Darba iespējas:
Auto vadīšanas instruktori strādā autoskolās, auto vadīšanas apmācības privātuzņēmumos un Ceļu satiksmes drošības direkcijā.


Nepieciešamā izglītība:
Par auto vadīšanas instruktoru var kļūt persona ar vismaz trīs gadu praktiskas braukšanas pieredzi, pabeidzot speciālus kursus, ko organizē Ceļu satiksmes drošības direkcija.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 1000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no auto vadīšanas instruktora darba pieredzes, profesionalitātes un konkrētā uzņēmuma, kurā viņš strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev interesē viss, kas saistās ar auto lietām – to modeļiem, vadīšanas niansēm, tehnoloģiskie sasniegumi auto būvniecībā? Vai tev sniedz gandarījumu apziņa, ka tu spēj citiem iemācīt jaunas prasmes?

Auto vadīšanas instruktoram būtiskas ir labas komunikācijas spējas, māka ieinteresēt apmācāmos apgūstamajā materiālā, saprotami izskaidrot sarežģītu informāciju. Šīs iemaņas var trenēt, piemēram, eksāmenu laikā apgūto vielu izskaidrojot draugiem. Tā gan pats labāk apgūsi mācību vielu, gan iemācīsies to pasniegt citiem saprotamā veidā.

Auto vadīšanas instruktoram ļoti būtiski ir auto vadīšanas apmācības procesā saglabāt emocionālu līdzsvaru, humora izjūtu un spēt iejusties otra cilvēka situācijā. Viņam svarīga ir māka saspringtās situācijās reaģēt ātri un adekvāti (atbilstoši), šo prasmju attīstību veicinās, piemēram, dalība sporta komandu spēlēs.

Ļoti svarīga ir laba transporta līdzekļa vadīšanas prasme. Sasniedzot 18 gadu vecumu, var iegūt auto vadīšanas tiesības, savukārt no 14 gadu vecuma – mazlitrāžas mototransporta (mopēda) vadīšanas tiesības – jo ātrāk sāksi braukt, jo ātrāk iegūsi pieredzi!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, psiholoģija un sports.


Interešu joma(s): Izglītība Pakalpojumu sfēra,


Radniecīgās profesijas:

AUTOBUSA VADĪTĀJS (TROLEJBUSA, TRAMVAJA VADĪTĀJS)

KRAVAS AUTOMOBIĻU AR PIEKABĒM UN AUTOVILCIENU VADĪTĀJS

EKSPEDITORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

jaunumi auto tirgū pedagoga darbs
autovadītāja darbs darbs ar iespēju plānot savu laiku
automašīnu tehniskie rādītāji ceļu satiksmes drošība
saskarsme auto, motosacīkstes

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums apzinīgums drosme
pārliecinātība uzņēmība savaldība
pacietība materiālisms * sabiedriskums
neatlaidība enerģiskums taktiskums
apķērība patstāvība pielāgošanās spēja
izpalīdzīgums kārtīgums praktiskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem mācīt vadīt auto un izskaidrot ceļu satiksmes noteikumus
vienmēr ievērot ceļa satiksmes noteikumus konstruktīvi risināt konfliktus
mazināt nepieredzējušu autovadītāju satraukumu saglabāt mieru neatkarīgi no apstākļiem
iegūt A, B vai C kategorijas autovadītāja braukšanas iemaņas veikt automašīnai nepieciešamo apkopi un sīkus remontdarbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv