JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AUTOSERVISA SPECIĀLISTS


Kods: 3115 47


Darba saturs:
Autoservisa speciālists organizē, koordinē un vada automašīnu remontdarbus. Autoservisa speciālists aprēķina remonta vai tehniskās apkopes darbu izmaksas, tehniski un ekonomiski pamatoti un juridiski pareizi noformē automašīnas remonta vai tehniskās apkopes dokumentāciju, ko rakstiski iesniedz arī klientam. Viņš plāno un uzdod veicamos darbus savas struktūrvienības darbiniekiem – automehāniķiem.

Saņemot remontā vai kārtējā tehniskā apskatē automašīnu, autoservisa speciālists uzklausa automašīnas īpašnieku par bojājumiem vai tehniskām problēmām. Lielā autoservisā autoservisa speciālists informāciju par tehniskajām problēmām nodod tālāk automehāniķim. Nelielā autoservisā, atkarībā no veicamo darbu apjoma un darbinieku skaita, autoservisa speciālists dažkārt arī pats remontē automašīnas.

Lai atklātu bojājumu cēloni, autoservisa speciālists uzdod automehāniķim pārbaudīt attiecīgo sistēmu un detaļu darbību. Lai pārbaudītu automašīnas iekārtas un noteiktu bojājumu cēloni, autoservisā izmanto dažādas diagnostikas iekārtas un dažkārt autoservisa speciālists veic pārbaudes braucienus. Kad automehāniķis konstatējis bojājuma iemeslu, autoservisa speciālists izlemj, vai bojātā detaļa ir saglabājama un remontējama, vai arī tā jānomaina. Dažkārt autoservisa speciālists konsultējas ar automašīnas īpašnieku, vai bojāto detaļu mainīt pret jaunu vai remontēt.

Automašīnas kārtējās tehniskās apskates laikā autoservisa speciālists uzdod automehāniķim pārbaudīt gan motoru, piemēram, eļļošanas, aizdedzes un izplūdes sistēmas darbību, gan automašīnas mehānismus un iekārtas, piemēram, pārnesumu kārbas darbību, riteņu ģeometriju, stūres iekārtu un bremžu sistēmu darbību. Viņš uzdod pārbaudīt arī elektroiekārtas, komforta sistēmas un veikt to tehniskās apkopes darbus. Autoservisa speciālists vizuāli novērtē virsbūves un apdares elementu, arī salona stāvokli.

Autoservisa speciālists rūpējas par to, lai, veicot automašīnas apskati un pārbaudot visus galvenos mehānismus, automehāniķis izmantotu kontrolsarakstu. Šādā autoražotāja izveidotā sarakstā ir noteikts detaļu vai mehānisma nomaiņas laiks (īpaši svarīgi to ievērot automašīnu garantijas laikā), piemēram, pēc nobraukta konkrēta kilometru daudzuma jānomaina kāda konkrēta detaļa pat tad, ja tā ir darba kārtībā.

Ja autoservisa speciālists ir uzņēmuma struktūrvienības vadītājs, viņš uzskaita izlietotos un pasūta jaunus materiālus un rezerves daļas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Autoservisa speciālists darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, faksa aparātu. Viņš izmanto arī dažādus mehāniskos, elektriskos un pneimatiskos instrumentus, piemēram, pneimatiskās uzgriežņu atslēgas, pacēlājus, kā arī dažādus rokas instrumentus, piemēram, skrūvgriežus un knaibles.


Darba apstākļi:
Daļu darba laik autoservisa speciālists pavada biroja tipa telpās, tomēr lielāko tiesu laika strādā automobiļu tehniskās apskates un remonta telpās, kurās bieži ir troksnis, putekļi un caurvējš. Autoservisa speciālists strādā astoņu stundu darba dienu, pēc iepriekš saskaņota grafika. Darbs var būt rīta vai vakara maiņā, kā arī brīvdienā, atkarībā no uzņēmuma darba laika.


Darba iespējas:
Autoservisa speciālists var strādāt automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros vai automobiļu tehniskās apskates punktos. Viņš var ieņemt, piemēram, autoservisa nodaļas vadītāja amatu. Autoservisa speciālists var strādāt valsts vai privātuzņēmumos, gan arī kā pašnodarbināta persona..


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība autotransportā. Mācību ilgums 3 - 3,5 gadi. Profesionālās zināšanas autoservisa speciālists papildina autoražotāju vai autopārdevēju organizētos kursos, kurus beidzot, tiek izsniegti sertifikāti, kas apliecina autoservisa speciālista profesionālās kvalifikācijas līmeni.


Iespējamais atalgojums:
240 līdz 700 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, autoservisa speciālista pienākumu specifikas un darba pieredzes


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē automašīnas uzbūve, jaunumi autobūvniecībā? Vai tev sagādā gandarījumu veikt sarežģītu uzdevumu, kas sākotnēji šķita nepaveicams?

Autoservisa speciālista profesijā nepieciešamo analītisko domāšanu iespējams vingrināt, risinot matemātikas un fizikas uzdevumus. Labas komunikācijas spējas un iemaņas darbam komandā, kā arī prasmes vadīt un organizēt komandas darbu pilnveidosies, kopā ar skolasbiedriem izstrādājot mācību projektus, piedaloties dažādu pasākumu organizēšanā. Autoservisa speciālistam ir būtiska vēlme un spēja sekot līdzi jaunumiem dinamiskajā automobiļu ražošanas nozarē – vari sākt interesēties par specializētiem periodikas izdevumiem šajā jomā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika un informātika.


Interešu joma(s): Transports, loģistika Pakalpojumu sfēra,


Radniecīgās profesijas:

RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN RĪKU MEHĀNIĶIS

KUĢU BŪVES SERVISA SPECIĀLISTS

ELEKTRISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTS

LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS SERVISA SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

automašīnu uzbūve, darbības principi automašīnu vadīšana
praktisks darbs tehnisks darbs
matemātika, fizika auto, motosports
automašīnu remonts jaunumi auto būvniecībā

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums neatlaidība precizitāte
materiālisms* uzņēmība disciplinētība
vērība izlēmība kārtīgums
precizitāte saimnieciskums pacietība
izturība enerģiskums centība
pastāvība pašapziņa stabilitāte

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažādiem cilvēkiem koordinēt cilvēku darbu
aprēķināt remonta vai tehniskās apkopes darbu izmaksas lasīt rasējumus, elektriskās shēmas un kinemātiskās shēmas
konstruktīvi risināt konfliktus novērtēt automašīnu tehnisko stāvokli
veikt automašīnu apkopi, remontdarbus kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv