JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ZOOTEHNIĶIS


Kods: 2211 48


Darba saturs:
Zootehniķi kontrolē, kā dzīvnieku un mājlopu audzētāji ievēro to audzēšanas un labturības (kopšanas) prasības, un veic zootehnisko uzskaiti (dzīvnieku produktivitātes uzskaiti (piemēram, dzīvnieku svēršana, piena kvalitātes kontrole), dzīvnieku identifikāciju (numura piešķiršanu un dokumentēšanu)kā arī pārrauga dzīvniekus un novērtē tos.

Zootehniķi kontrolē dzīvnieku ēdināšanu un turēšanu. Viņi sastāda barības devas dažādām dzīvnieku grupām, un bieži vien šim nolūkam tiek izmantotas attiecīgas datorprogrammas. Tāpat viņi kontrolē dzīvnieku labturēšanas un slaukšanas procesa noteikumu ievērošanu. Viņi pārrauga arī lopbarības uzglabāšanas noteikumu ievērošanu.

Zootehniķi veic zootehnisko uzskaiti: identificē (atpazīst) dzīvniekus, seko līdzi dzīvnieku produktivitātei jeb ražīgumam (piemēram, noņem piena paraugu kontrolslaukumos, kontrolē dzīvnieku svēršanu). Viņi noformē uzskaites dokumentāciju, ievada iegūto informāciju datorizētā datubāzē.

Zootehniķi novērtē un identificē dažādu sugu dzīvniekus. Viņi sastāda ganāmpulka atražošanas plānu, mērķtiecīgi atlasa dzīvnieku pārus, sastāda ciltsdarba (sugas saglabāšanas) plānus gan attiecīgajam laika periodam, gan tālākai nākotnei. Viņi sagatavo dokumentāciju dzīvnieku uzņemšanai ciltsgrāmatā. Zootehniķi arī atlasa dzīvniekus realizācijai.

Zootehniķi pilnveido darba organizāciju lopkopības fermās. Viņi veicina efektīvu iekārtu, telpu un citu pamatlīdzekļu izmantošanu. Viņi piedalās ražošanas tehnoloģiju izstrādāšanā un ieviešanā, lai uzņēmums varētu piedāvāt modernāku lopkopības produkciju. Tāpat arī viņi popularizē zinātnes sasniegumus lopkopības nozarēs.

Strādājot kā pašnodarbinātai personai, zootehniķis pats veido darba plānu, sazinās ar potenciālajiem klientiem un uztur kontaktus ar esošajiem, kā arī izstrādā un aizpilda nepieciešamo dokumentāciju un atskaites, aprēķina un maksā nodokļus, plāno darba perspektīvas un finanšu resursus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Zootehniķi dabā lieto mērlenti un svarus lopu dzīvsvara pieauguma noteikšanai, lentmēru dzīvnieku ķermeņa augstuma mērīšanai, mērcirkuli tesmeņa mērīšanai, piena mērkannas, paraugu noņemšanas kausiņu vai birsti, kā arī datoru un biroja tehniku, piemēram, printeri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Zootehniķu darbs saistīts ar lopkopības procesa kontroli un pārraudzīšanu, tādēļ bieži jāizbrauc uz dzīvnieku novietnēm – fermām. Veicot zootehnisko dokumentāciju un noformējot to, darbs tiek veikts biroja tipa telpās. Zootehniķi strādā noteiktu darba laiku – astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Zootehniķi var strādāt dažādās ar dzīvnieku audzēšanu, turēšanu un ēdināšanu saistītās saimniecībās un organizācijās. Viņi var strādāt privātuzņēmumos un kā pašnodarbinātās personas.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība zootehniķa specialitātē. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
180 līdz 300 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dzīvnieki, rūpēšanās un darbošanās ar tiem? Kā tu izturies pret dzīvniekiem? Vai tu spēj regulāri veikt vienu un to pašu darbu, piemēram, ik dienas izvest pastaigā suni?

Strādājot par zootehniķi, būtiskas ir tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam. Lai labāk izprastu, kāds ir zootehniķa praktiskais ikdienas darbs, var pieteikties palīgos kādā zirgaudzētavā, dzīvnieku fermā vai zemnieku saimniecībā, kas nodarbojas ar lopkopību, arī darbs, piemēram, dzīvnieku patversmē, būs laba iespēja praktizēties.

Interesējoties par dzīvnieku paradumiem, kopšanas niansēm, lasot gan atbilstošu speciālo literatūru, gan rakstus internetā, gūsi teorētiskās zināšanas, kas palīdzēs rast priekšstatu par šīs profesijas specifiku, kā arī sniegs pamatzināšanas, kas lieti noderēs, pirms pats kļūsti par profesionāli! Tāpat nekautrējies lūgt padomu vai paskaidrojumus darbībām, kuras veic kāds pieredzējis dzīvnieku audzētājs.

Savukārt sporta nodarbības un ikdienišķas fiziskas aktivitātes attīstīs šajā profesijā svarīgo veiklību un fizisko izturību.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības, mājsaimniecība un biznesa ekonomiskie pamati.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

LOPKOPIS

ZIRGKOPIS

DAŽĀDU SUGU DZĪVNIEKU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, dabas zinības, biznesa ekonomiskie pamati ģenētika, ciltsraksti, to dokumentēšana un uzskaite
dzīvnieki kvalitātes kontrole
mērījumi, to rezultāti fermas, modernas saimniecības
raidījumi par dzīvnieku patversmēm, dzīvnieku kopšanu un labturību praktisks darbs ar fizisku slodzi

Man raksturīgas šādas īpašības:

pacietība neatkarība neatlaidība
lietišķums līdzjūtība sistemātiskums**
prasīgums rūpība precizitāte
piesardzība praktiskums sirsnība
vērīgums materiālisms* savaldība
kritiskums apķērība racionalitāte***

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

stingri ievērot norādījumus veikt zootehnisko uzskaiti un dzīvnieku identifikāciju
kontrolēt un pārraudzīt dzīvnieku un mājlopu audzēšanas un labturības prasību ievērošanu saglabāt mieru un atturēties no agresivitātes izpausmēm
plānot un organizēt savu laiku pazīt mājdzīvnieku sugas un šķiras
regulāri veikt vienveidīgus pienākumus skaidri formulēt savus priekšlikumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv