JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PASTA OPERATORS


Kods: 4212 11


Darba saturs:
Pasta operators strādā pasta nodaļās – apkalpo pasta klientus un sniedz viņiem informāciju par pasta piedāvātajiem pakalpojumiem.

Pasta operators pieņem un noformē iekšzemes un starptautiskos sūtījumus – gan vienkāršās, gan ierakstītās vēstules, pastkartes un bandroles. Viņš pieņem arī sīkpakas, naudas pārvedumus, telegrammas un eksprespasta sūtījumus – gan tos, kas jānogādā adresātam Latvijas teritorijā, gan starptautiskos. Pēc pasta sūtījumu saņemšanas pasta operators tos reģistrē, sašķiro pēc to veidiem un sagatavo nosūtīšanai saņēmējiem. Ja sūtījums jānogādā citām pasta nodaļām vai uz ārzemēm, viņš veic sūtījumu apmaiņu. Pasta operators izsniedz pastniekam sūtījumus, kurus nepieciešamas piegādāt adresātiem, kā arī pensijas, reklāmas materiālus un laikrakstus. Darba dienas beigās pasta operators saņem no pastnieka atskaiti par piegādātajiem un arī par nepiegādātajiem pasta sūtījumiem.

Strādājot pasta nodaļās, pasta operators izmaksā pensijas un dažādus pabalstus, pieņem no klientiem dažādus maksājumus (piemēram, par komunālajiem pakalpojumiem), noformē preses izdevumu abonēšanu, veic bankas operācijas. Viņš arī pārdod mobilo sakaru priekšapmaksas sarunu kartes, loterijas biļetes, preses izdevumus, markas, aploksnes un citas komercpreces.

Pasta operators piedāvā klientiem pasta pakalpojumus, sniedzot izsmeļošu informāciju par tiem un atbildot uz klientu interesējošajiem jautājumiem. Ja pasta klientiem radušās sūdzības par pasta darbu, pasta operators tās pieņem un sagatavo ziņojumu savai vadībai.

Pēc darba maiņas pasta operators sagatavo darba atskaites, uzskaita pieņemtos un nogādātos sūtījumus un iekasēto naudu par pasta pakalpojumiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pasta operators savā darbā lieto kases aparātu un dažādu veidu biroja tehniku – datoru, speciālas, pastā pielietojamas datorprogrammas, printeri, tālruni, faksu.


Darba apstākļi:
Pasta operatora darbs tiek veikts telpās – pasta nodaļās. Viņa darbs noris maiņās, pēc iepriekš saskaņota darba grafika. Ja pasta operators strādā lielā pasta nodaļā, viņa darba laiku nosaka „Latvijas Pasts”, bet, strādājot pasta nodaļā, kas atrodas laukos, darba laiks var būt atkarīgs no pasta nodaļas noslogotības.


Darba iespējas:
Pasta operators var strādāt jebkurā pasta nodaļā vai tā struktūrvienībā. Ja pasta nodaļa ir neliela, pasta operators var pildīt arī pasta nodaļas vadītāja pienākumus.


Nepieciešamā izglītība:
Pasta operatora profesiju var apgūt profesionālās vidējās izglītības iestādēs, izvēloties pasta darbinieka specialitāti. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
130 līdz 400 LVL.
Darba algas apmērs atkarīgs no veicamo darbu apjoma un pasta nodaļas, kurā strādā pasta operators, lieluma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk un padodas darbs ar cilvēkiem? Vai tev sagādā prieku palīdzēt citiem? Vai esi godīgs un uzticams? Vai nemulsti, ja jāstrādā ar dažādām kvītīm, čekiem un citiem dokumentiem?

Pasta operatora darbā svarīgas ir labas saskarsmes spējas, tāpēc noderēs gan psihologa iemaņas, gan laba valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas pārvaldīšana. Noskaidro, vai proti strādāt kā komandā, tā patstāvīgi! Lielu daļu darba laika aizņem dažādu lietišķu dokumentu noformēšana, tāpēc vēlams, lai šis pienākums liktos saistošs. Pārbaudi sevi, vai spēj to veikt, – patrenējies komunālo maksājumu kvīšu un rēķinu aizpildīšanā! Svarīga ir arī attīstīta matemātiskā domāšana un laba datorprasme.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, psiholoģija, latviešu valoda, svešvalodas un informātika.


Interešu joma(s): Pakalpojumu sfēra


Radniecīgās profesijas:

PASTA SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

pasts un tā pakalpojumu specifika darbs ar datoru
filatēlijas jaunumi biroja darbs
saskarsme ar cilvēkiem darbs ar dokumentiem
palīdzība cilvēkiem aprēķinu veikšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

disciplinētība savaldība apķērība
apzinīgums piesardzība pārliecinātība
pielāgošanās spēja izpildīgums sabiedriskums
praktiskums centība izpalīdzīgums
neatlaidība lietišķums ekstraversija *
pacietība saimnieciskums laipnība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem ātri ievadīt datus datorā
noformēt pasta sūtījumus šķirot pastu
noformēt preses izdevumu abonēšanu lielā informācijas daudzumā ātri atrast svarīgāko
kārtot lietišķo dokumentāciju strādāt ar biroja tehniku

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv