JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PASTA SPECIĀLISTS


Kods: 3439 30


Darba saturs:
Pasta speciālists strādā pasta struktūrvienībās un vada pasta operatoru darbu, kā arī apkalpo pasta klientus.

Pasta speciālists plāno un organizē savas struktūrvienības darbinieku darba laikus un pienākumus, sastāda darba grafikus, aizpilda darba laika uzskaites tabulas, izstrādā un īsteno nepieciešamos pasākumus jauna darbinieka pieņemšanai darbā, tostarp arī organizē viņa apmācīšanu.

Pasta speciālists pieņem, apstrādā un izsniedz pasta sūtījumus, kuri jānogādā uz pasta nodaļām – vēstules, telegrammas, pastkartes, pakas un naudas pārvedumus. Pasta speciālists seko līdzi tam, vai pasta darbinieku darba vietas atbilst klientu apkalpošanai, vai pareizi un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēti pasta sūtījumi un to pavaddokumenti. Viņš kontrolē arī naudas plūsmu pasta nodaļās un pastnieku darbu.

Pasta speciālists strādā arī pasta nodaļās un piedāvā klientiem pasta pakalpojumus, sniedzot izsmeļošu informāciju par tiem un atbildot uz klientu interesējošajiem jautājumiem. Pasta speciālists noformē laikrakstu un žurnālu abonēšanu, izmaksā pensijas un pabalstus, pieņem no pasta klientiem dažādus maksājumus (piemēram, par komunālajiem pakalpojumiem). Pasta speciālists pieņem no klientiem sūdzības par pasta darbu, ja tādas ir, un sagatavo ziņojumu savai vadībai.

Pasta speciālists uzskaita pasta nodaļas inventāru un, kad nepieciešams, pasūta un saņem kancelejas un citas pasta darbiniekiem vajadzīgās preces.

Pasta speciālists sagatavo atskaites par savu darbu, visas struktūrvienības darbu un padoto darbu, kā arī analizē atskaitēs sniegto informāciju un sniedz vadībai priekšlikumus par turpmākās darbības organizēšanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pasta speciālists savā darbā lieto kases aparātu un dažādu veidu biroja tehniku – datoru, pastā lietojamās datorprogrammas, printeri, tālruni un faksu.


Darba apstākļi:
Pasta speciālista darbs noris pasta struktūrvienībās biroja tipa telpās. Pasta speciālists strādā astoņas darba stundas dienā vai pēc iepriekš saskaņota darba grafika.


Darba iespējas:
Pasta speciālists var strādāt jebkurā pasta nodaļā vai tā struktūrvienībā.


Nepieciešamā izglītība:
Pasta speciālista profesiju var apgūt 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādēs, kā arī profesionālajās vidējās izglītības iestādēs, izvēloties pasta speciālista izglītības programmu. Mācību ilgums 2 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 450 LVL.
Darba algas apmērs atkarīgs no pasta speciālista profesionalitātes, struktūrvienības lieluma un ieņemamā amata.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk un padodas darbs ar cilvēkiem? Vai proti strādāt komandā un spēj vadīt vairāku cilvēku darbu? Vai esi godīgs un uzticams?

Pasta speciālista darbā svarīgas ir labas saskarsmes un arī vadītāja spējas, tāpēc mēģini noskaidrot, vai tās tev piemīt. Noderēs arī prasme patstāvīgi risināt konfliktsituācijas. Pasta speciālista darbā svarīgi ir mācēt apkopot informāciju un to analizēt, kā arī teorētiskās zināšanas izmantot praksē, tāpēc centies sevī izkopt pacietību un analītiķa spējas. Būtiska ir laba valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas pārvaldīšana, tāpat arī laba datorprasme un matemātiskā domāšana.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, psiholoģija, latviešu valoda, svešvalodas un informātika.


Interešu joma(s): Pakalpojumu sfēra


Radniecīgās profesijas:

PASTA OPERATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

pasta pakalpojumu specifika darbs ar datoru
filatēlijas jaunumi cilvēku darba pārraudzība
organizatorisks darbs darbs ar dokumentiem
biroja darbs saskarsme

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība disciplinētība izpildīgums
optimisms apzinīgums prasmīgums
ekstraversija * pielāgošanās spēja stabilitāte
pašapzinīgums praktiskums laipnība
draudzīgums neatlaidība pacietība
izpalīdzība precizitāte atbildība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt komandā strādāt ar speciālām datu uzskaites datorprogrammām
noformēt dažādus maksājumus organizēt un pārraudzīt cilvēku darbu
apstrādāt pasta sūtījumus lielā informācijas daudzumā ātri atrast svarīgāko
kārtot lietišķo dokumentāciju veikt darbus pēc noteikta grafika

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv