JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PREČZINIS


Kods: 4131 06


Darba saturs:
Prečzinis pasūta preču piegādātājiem preces, kas nepieciešamas veikalos, noliktavās vai ražošanas uzņēmumos, saņem tās un novieto uzglabāšanas telpās vai tirdzniecības vietas plauktos. Izmanto speciālas datorprogrammas preču plūsmas un preču uzskaitei.

Prečzinis veic visu preču uzskaiti un seko preču daudzuma izmaiņām, skatās, lai noliktavā un veikalā būtu pieejams nepieciešamais preču skaits un visu preču veidi, vajadzīgās preces pasūta piegādātājam, sagatavojot preču pasūtījuma veidlapas.

Kad preces ir atvestas, prečzinis saņem tās no piegādātāja un pieņem preču pavadvēstules, kas pierāda preču nogādāšanu. Prečzinis pārbauda saņemto preci – vai tā atbilst pasūtījumam, vai ir kvalitatīva un nav bojāta piegādes procesā. Pēc preču pārbaudes prečzinis piegādātās preces novieto noliktavā paredzētajās vietās vai nogādā tirdzniecības zālē un izkārto plauktos. To viņš dara, ņemot vērā preču īpatnības – vai tām jāatrodas vēsumā, vai tās atsevišķi jāiesaiņo, vai tās nepieciešams sasvērt.

Prečzinis arī pārbauda, vai veikalā un noliktavā jau esošās preces nav bojātas un tām nav beidzies derīguma termiņš. Pārdošanai nederīgās preces viņš noraksta un izņem no pārdošanas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Prečzinis darbā lieto datoru, printeri, preču pavadvēstules, pasūtījuma veidlapas, dažādus tehniskos palīglīdzekļus, ar kuru palīdzību nogādāt preces noliktavā.


Darba apstākļi:
Prečziņa darbs noris biroja tipa telpās, noliktavā vai tirdzniecības zālē – tas atkarīgs no prečziņa kvalifikācijas, pieredzes un zināšanām. Prečzinis strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Prečzinis var strādāt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības noliktavās, veikalos, rūpnīcās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība, profesionālā vidējā izglītība komerczinībās, vai vispārējā vidējā izglītība (vajadzīgās iemaņas apgūstot darbā). Mācību ilgums 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 350 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no darba pieredzes un uzņēmuma, kurā prečzinis strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk un padodas darbs ar cilvēkiem? Vai spēj strādāt patstāvīgi? Prečziņa profesijā būtiski, lai esi precīzs un uz tevi varētu paļauties! Vai tev padodas arī matemātiski aprēķini, un vai tu neapjūc, saskaroties ar čekiem, kvītīm un uzskaites dokumentiem?

Prečzinis ikdienā kontaktējas ar dažādiem cilvēkiem, tāpēc būtiskas ir labas saskarsmes prasmes, spēja risināt problēmsituācijas, māka izteikt savu viedokli un saglabāt pozitīvu komunikāciju, kā arī dibināt jaunus kontaktus ar sadarbības partneriem. Noderēs arī laba valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas pārvaldīšana, tāpēc jau savlaicīgi pievērs uzmanību šo iemaņu izkopšanai.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, matemātika, psiholoģija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Tirgzinības


Radniecīgās profesijas:

SAGĀDNIEKS

TIRGUS PĀRDEVĒJS

MAZUMTIRDZNIECĪBAS PĀRDEVĒJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika preču uzskaite
tirdzniecība preču kvalitātes pārbaude
preču novietojuma un noformējuma ietekme uz pircēju preču veidi un to uzglabāšanas prasības
patērētāju tiesības preču plūsmas organizācija

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība apzinīgums neatlaidība
izlēmība ekstraversija** pacietība
enerģiskums disciplinētība precizitāte
iniciatīva atbildība patstāvība
stabilitāte rūpīgums uzcītība
materiālisms* saimnieciskums lietišķums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties ar cilvēkiem ātri orientēties lielā mantu un preču klāstā
konstruktīvi risināt konfliktus izvietot preces noliktavā un tirdzniecības zālē
pasūtīt un pieņemt preces kārtot lietišķo dokumentāciju
veikt sistematizētu materiālu un preču uzskaiti strādāt ar speciālām preču uzskaites datorprogrammām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv